Prof. Oswald Leroy

Profesor Oswald Leroy, Doctor Honoris Causa Uniwersytetu Gdańskiego

Profesor Oswald Leroy, Doctor Honoris Causa Uniwersytetu Gdańskiego en

prof. O. Leroy

 

Tytuł został nadany w dniu 8 lutego 1991r. w uznaniu jego dorobku naukowego z fizyki a w szczególności z akustooptyki, w ramach której jego wtedy 20 letnia współpraca z Uniwersytetem Gdańskim przyniosła naszemu Uniwersytetowi chlubę i wymierne korzyści.

 

 

 

 

 

1

Dyplom nadania tytułu doktoratu honotis causa UG prof. O. Leroy.

2

Uroczystość nadania tytułu doktoratu honotis causa UG prof. O. Leroy.

3

Uroczystość nadania tytułu DHC UG. Wykład laureata DHC prof. O. Leroy.

Prof. Oswald Leroy urodził się w 1936 roku w Passendale w Belgii. Studia w zakresie matematyki i fizyki odbył w Gandawie. Doktorat uzyskał w latach 50. XX wieku, za pracę pt. ''Dyfrakcja światła na ultradźwiękach'' w zespole prof. Roberta Mertensa znanego fizyka teoretyka, który w latach 50. stworzył belgijską grupę badań teorii tych zjawisk. Prof. Leroy jest kontynuatorem tych badań w Uniwersytecie w Leuven, Campus Kortrijk od chwili powstania tego Campusu w 1965 roku, gdzie stworzył własny ośrodek badań nad oddziaływaniem światła i ultradźwięków szczególnie rozwijając teorię ugięcia światła na dwóch wiązkach ultradźwiękowych w całym zakresie zmienności częstotliwości, natężeń i zależności fazowych pomiędzy oddziałującymi wiązkami. Oryginalne jego prace przewidywały nowe niesprawdzone eksperymentalnie zjawiska i stały się inspiracją do dalszych poszukiwań w dziedzinie akustooptyki, której bujny rozwój nastąpił po wynalezieniu laserów. Teoretyczne przewidywania prac Oswalda Leroy'a zostały eksperymentalnie potwierdzone w Laboratorium Akustooptyki Instytutu Fizyki Uniwersytetu Gdańskiego w wyniku owocnej współpracy naukowej nawiązanej w 1971 roku i trwającej do dzisiaj. Opublikowano wiele wspólnych wzajemnie inspirujących prac. (zob. niżej; Bibliografia [1-27]). Osobny rozdział współpracy stanowi wkład prof. O. Leroy'a i jego współpracowników w uczestnictwo w międzynarodowych Wiosennych Szkołach Akustooptyki i Zastosowań (Spring Schools on Acousto-optics and Applications) organizowanych przez Instytut Fizyki Doświadczalnej UG co trzy lata nieprzerwanie od 1980 roku [26, 27].

W chwili nadania prof. O. Leroy Doktoratu HC przez UG w 1991 roku był on autorem wielu prac, nie tylko z akustooptyki. Można tu wymienić prace dotyczące zagadnień symetrii w fizyce, dowodów istnienia rozwiązań ruchu ciężkich cząstek w polu Ziemi, konstrukcji samo sprzężonych operatorów Hilla z okresowymi funkcjami własnymi, nowego ujęcia propagacji fal elektromagnetycznych i sprężystych w ośrodkach niejednorodnych, zachowania się fal na statystycznie nieregularnej granicy ciecz-ciało stałe, mechanizmu zjawisk odbicia fal giętnych, efektów nieliniowych propagacji fal niejednorodnych i wielu innych. Jego dorobek w następnych latach bardzo się poszerzył. Prace O. Leroy'a były i są wielokrotnie cytowane w wielu artykułach, a także na trwałe przeszły do książek (zob. listę około 230 publikacji Oswalda Leroy'a na stronie internetowej).

Zbiór fotografii okolicznościowych z uroczystości nadania Prof. O. Leroy`a doktoratu Honoris Causa UG w 1991 roku został zamieszczony w galerii.

W roku 1993 w dniu 21 września Prof. O. leroy na zaproszenie Uniwersytetu gdańskiego brał udział w uroczystościach nadania Doktoratów Honoris Causa UG trzem europejskim Prezydentom: Francji, Francis Mitterand`owi, Republiki federalnej Niemiec, Richard`owi von Weizaskers`owi oraz Rzeczypospolitej Polskiej, Lechowi Wałęsie.

 

1   2    3
Prezydenci (od lewej) Francois Mitterrand, Lech Wałęsa, Richard von Weizsakers, podczas Uroczystości nadania Doktoratów Honoris Causa, Uniwersytet Gdański 21 wrzesień 1993r. Prof. O.Leroy (w lewym górnym rogu) jako gość zaproszony przez Władze Uniwersytetu Gdańskiego podczas uroczystości wręczenia Doktoratów Honoris Causa Prezydentom:             F. Mitterrand, Lechowi Wałęsie, Richardowi von Weizasackers, Gdańsk 21 wrzesień 1993r. Prof. O. Leroy (trzymający niebieską teczkę) jako gość, podczas uroczystości wręczenia Doktoratów Honoris Causa Prezydentom:             F. Mitterrand, Lechowi Wałęsie, Richardowi von Weizasackers, Gdańsk 21 wrzesień 1993r.

 

Prof. Oswald Leroy od kilkunastu lat jest na emeryturze pozostając w kontakcie z wieloma swoimi wychowankami oraz współpracownikami i cieszy się uznaniem i autorytetem w światowym środowisku fizyków zajmujących się ultradźwiękami. Ewidentnym tego wyrazem było zorganizowanie ku czci Profesora Oswalda Leroy Sesji Specjalnej z akusto-optyki jemu poświęconej na Międzynarodowym Kongresie Ultradźwięków (ICU'2015) w Metzu we Francji, 11-15 maja 2015r. Na tej Sesji nie zabrakło wspomnienia zasług Profesora Leroy'a w ramach współpracy z Uniwersytetem Gdańskim i wyróżnionego doktoratem Honoris Causa UG [27] ( okolicznościowa prezentacja). Również na tej specjalnej Sesji Profesor O. Leroy został odznaczony Medalem Uniwersytetu Gdańskiego.

Bibliografia

 1. O. Leroy, Diffraction of light by adjacent ultrasonics, in Acoustics and Spectroscopy, A. Kawski and  A. Śliwiński, Eds. (Societas  Scientiarum  Gedanensis, Gdańsk; Ossolineum Wroclaw, 1979), pp. 45–56.
 2. P. Kwiek, O. Leroy, and A. Śliwiński, On the verification of the theory of ultrasonic light diffraction by adjacent ultrasonics,  Acoust. Lett. 1, 130–133 (1978).
 3. O. Leroy , P. Kwiek, A. Śliwiński, Light diffraction by ultrasonic  beams having phase difference δ, in Proc of the First Intern. Symp.. On Ultrasonic Materials Characterization, NBS (National Bureau of Standards), Gaithersburg, Md., USA, 1978,  NBS Special Publication 596,1980, pp. 657–663.
 4. P. Kwiek, O. Leroy, A. Śliwiński, Verification of the theory of an ultrasonic light diffraction by adjacent ultrasonic beams, FASE II, Warszawa 1978, II-37, 193 -196.      
 5. P. Kwiek, A. Śliwiński, O. Leroy Measurement of the ultrasonic pressure of the second harmonic using ultrasonic-light diffractionby adjacent beams, Proc. of Ultrasonic International 79,Graz, 1979, 494-499
 6.  O. Leroy , A. Śliwiński, P. Kwiek, and A. Markiewicz, Diffraction of light by adjacent fundamental and second or fourth harmonic ultrasound beams: comparison of exact and simplified formulae with experiments, Ultrasonics 20, 135–141 (1982)     
 7. O. Leroy, P. Kwiek, A. Śliwiński, Light diffraction by two adjacent ultrasonic beams of frequency ratio 1:1, Acoustics Letters, 5, 1982, 159-164. 
 8.  E. Blomme , P. Kwiek, O. Leroy,  A. Markiewicz and A. Śliwiński, Amplitude-time modulation of light diffracted by two ultrasonic beams propagating in opposite directions, Proc. Of Ultrasonics, International, London Butterworth,1985, pp. 533–538.
 9. E. Blomme , P. Kwiek, O. Leroy, A. Śliwiński,  Higher Order Bragg Diffraction of Light by Ultrasound: Theory and Experiment, Proc. of Ultrasonics International, 93, Butterworth- Heinemann, Oxford,,1993, pp. 69–72.  
 10. E. Blomme ,O. Leroy, A. Śliwiński, Ultrasonic control of light polarization in fused silica, Proc. IEEE,Ultrasonics Symp.,Cannes, France, 1994, vol. 2, 893-896.  
 11. E. Blomme , O. Leroy, A. Śliwiński,  Acoustically induced light polarization effects in isotropic media, Acousto-optics and  Applications II, A. Śliwiński, P.Kwiek, B. Linde, A. Markiewicz, Eds,  Proc. SPIE 2643, Bellingham, USA, 1995, 2-11.    
 12. E. Blomme , O. Leroy, A. Śliwiński,  Numerical and experimental comparison of polarization effects in ultrasonic light diffraction in intermediate range in isotropic SiO2, Acousto-optics and Applications II, A. Śliwiński, P.Kwiek, B. Linde, A. Markiewicz, Eds, Proc. SPIE 2643,Bellingham, USA, 1995, 115-121.           
 13. E. Blomme, O. Leroy, A. Śliwiński, Light diffraction and polarization effects in isotropic media with acoustically induced anisotropy, Acustica – Acta Ac., 82, 1996, 464-477. 
 14. E. Blomme, O. Leroy, A. Śliwiński, Acoustically Induced Light Polarization Effects Under Bragg and Near-Bragg Conditions, 10th Topical Meeting of the European Optical Soc., CNET, Paris, 6-7 June 1996, 20-21.  
 15. E. Blomme, P. Kwiek, O. Leroy, A. Śliwiński, Polarization Effects Induced by Ultrasonic Light Diffraction in Isotropic Media: Dependence on the Incidence Angle, 10th Topical Meeting of the European Optical Society, CNET, Paris, 6-7 June 1996, 24-25.     
 16. E. Blomme, O. Leroy, A. Śliwiński, Light polarization effects in isotropic media with acoustically induced birefringence, Proc. of WCU 97, Yokohama,1997, 476-477. 
 17. E. Blomme, G. Gondek, T. Katkowski, P. Kwiek, O. Leroy, A. Śliwiński,  Experimental and   numerical comparison of the symmetry in polarization states in the ultrasonic light      diffraction induced birefringence, E.O.S. Meet. Dig. Series, Vol. 21, Adv. in Ac.- optics, AA-O’98, ISSN 1167-5357, cOrsay Cedex – France, 1998, 50-51. 
 18. E. Blomme, G. Gondek, T. Katkowski, P. Kwiek, A. Śliwiński, O. Leroy,  On the near field of light diffracted by ultrasound in an isotropic medium with acoustically induced  anisotropy, Acousto-optics and Applications III, A. Śliwiński, B. Linde, P.Kwiek,Eds, Proc.SPIE 3581, Bellingham, USA,1998, 153-162.   
 19. E. Blomme, G. Gondek, P. Kwiek, O. Leroy, A. Śliwiński, Time dependence of polarization effects in the optical near field of light diffracted by ultrasound in an isotropic medium, Advances in Acousto-Optics, Belgium, Bruges, 25-26 May ,2000, 15-16 
 20. E. Blomme, A. Śliwiński, Ultrasonic light diffraction in optically isotropic media with induced birefringence, Acousto-optics and Applications IV, B.B.J. Linde, A. Sikorska, Eds, Proc. SPIE, Vol. 4515,Bellingham, USA, 2001,33-40.
 21. A. Śliwiński, Modulation effects in light diffraction by two ultrasonic beams and application in signal processing, in Physical Acoustics, Fundamentals and Application, O. Leroy, M. Breazeale, eds,Plenum,1991, pp. 165–178.
 22. A. Śliwiński, Acousto-optics in Poland, Opt. Eng., 1992, 31, 2062–2072.
 23. R. Mertens, Fifty years of acousto-optics, Proc. of the 11th Intern. Congr. on Acoustics (ICA), Paris, Societe Francais d’Acoustique1983, Vol. 8, pp. 101–113.
 24. O. Leroy and R. Mertens, Theoretical acousto-optics in Belgium, 1992, Opt. Eng. 31, 2048–2061.
 25. R. A. Mertens, Sixty years of acousto-optics. Fifty years of scientific research at two Flemish universities (Gent and Leuven-Kortrijk), Acad .v. Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten v. België, Acad. Anal.,Kl. d. Wetenschappen, 1995, 57, 3, pp. 1-82.
 26. P. Kwiek, A.Śliwiński, Some recollections on acousto-optics research at the University of Gdańsk in the light of international  cooperation and of the history of Spring Schools on Acousto- Optics and Applications,  Appl. Optics, 48, 7,(2009), C125- C134.
 27. A.Śliwiński, Research cooperation between Catholic Universityof Leuven Campus Kortrijk and University of Gdansk in acousto-optics - a historical recollection* (a  tribute to Oswald Leroy for his significant contribution to acousto-optics; presented at the occasional session of  ICU’2015 Metz, France), Physics Procedia, 70 (2015) 779-782; dostępny na stronie www

Galeria (opis zdjęcia - po najechaniu myszką na fotografię)

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 14. Marzec 2016 - 14:15; osoba wprowadzająca: Julita Śmiech Ostatnia zmiana: wtorek, 19. Kwiecień 2016 - 12:07; osoba wprowadzająca: Julita Śmiech