fbpx Spotkania z Fizyką | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Spotkania z Fizyką

Spotkania z Fizyką

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 10 maja 2016 roku, 9:23

Edycja 2015/2016


W dniu 28 kwietnia 2016 Zastępca Dyrektora Instytutu Fizyki Doświadczalnej ds. Dydaktycznych dr Maria Alicka dokonała podsumowania i zakończenia cyklu Spotkań z fizyką w roku akademickim 2015/16.

Nauczyciele uczestniczący wraz z uczniami w wykładach i zajęciach laboratoryjnych otrzymali pamiątkowe zaświadczenia.

Ostatni wykład pt. "Teleskopy nowej generacji" wygłosil Dr hab. Jerzy Sikorski.

W dniu 5 maja br. na ostatnich zajęciach laboratoryjnych po wykładzie uczniowie wykonywali pomiary dotyczaące własności fizycznych zwierciadeł oraz soczewek i ich ukladów a także przy pomocy teleskopu.

end1end2


Wykład Dr Joanny Gondek pod tytułem "Ogólna teoria względności" wygłoszony 14 kwietnia w ramach Spotkań z fizyką wzbudził duże zainteresowanie odbiorców i ożywioną dyskusję.

JS1JS2


W dniu 31 marca 2016 roku Dr hab. Marcin Wieśniak wygłosił referat pod tytułem "Fraktale w komputerze i wokół nas" dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

JS1JS2

 


Różne sposoby badania materii za pomocą rejestracji natężenia promieniowania elektromagnetycznego w zależności od długości fali były głównym tematem wykładu "Spektroskopia" wygłoszonego w dniu 17 marca 2016 roku w ramach Spotkań z fizyką przez Prof. dr hab. Andrzeja Kowalskiego. Zarówno metody badań jak i przyrządy spektroskopowe były przedmiotem zajęć laboratoryjnych w dniu 24.03. dla grupy uczniów pod opieką Pana Profesora Kowalskiego, mgr inż. Włodzimierza Strugały oraz Michała Mońki.P1


Liczne pokazy urozmaciły wykład "Skąd się bierze prąd" wygłoszony przez Prof. UG, dr hab. Ryszarda Drozdowskiego w dniu 3 marca 2016 roku w ramach "Spotkań z fizyką".

JS1JS2

 

 

 

 

 

 

 

 

P2

 

 


Pierwsze w bieżącym roku akademickim zajęcia adresowane do uczniów gimnazjumów cieszyły się ogromnym powowdzeniem. Wykład pod tytułem "Elektryczność wokół nas - ogniwa galwaniczne" z wieloma pokazami wygłosił w dniu 21.01.2016 dr hab. Marek Józefowicz.MJ


W dniu 7 stycznia wykład o tytule "Zjawiska optyczne w atmosferze Ziemi" wygłosił Profesor UG dr hab. Jerzy Kwela. Wykład był urozmaicony spektakularnymi pokazami dotyczącymi zjawiska rozpraszania Rayleigha, polaryzacji światła, praw odbicia i załamania światła.


Ostatni wykład w roku 2015 w ramach „Spotkań z Fizyką” odbył się w dniu 17 grudnia. Wykład o tytule „Neutrino ma masę – nagroda Nobla z Fizyki w roku 2015” wygłosił dr hab.  Jerzy Sikorski.

Nobel


Wykład dr Anny Synak w dniu 3 grudnia 2015 pod tytułem "Luminescencja wokół nas" zakończył "Rok światła 2015". Spektakularne pokazy w trakcie wykładu dotyczyły różnych rodzajów luminescencji: od tryboluminescencji poprzez chemio-, bio-, elektroluminescenję aż do fosforescencji.

JS1JS2

 

 

 

 

 

 

 

 

P2

 

 


Na "Spotkaniu z fizyką" w dniu 19.11.2015 Profesor Jerzy Sikorski wygłosił wykład na temat największych urządzeń badawczych współczesnej fizyki pt. " Akceleratory i detektory cząstek elementarnych".

JS1JS2


W dniu 29 października 2015 roku w Auli numer 3 w budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego kolejny wykład w ramach "Spotkań z fizyką" pod tytułem "Promietwórczość i jej zastosowanie" wygłosił Prof. UG, dr hab. Bogumił Linde. Szczególne zainteresowanie wzbudziła komora jonizacyjna prezentowana na wykładzie.

P1P3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P2


W dniu 15 października 2015 roku o godzinie 16:00 w Auli numer 3 Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się inauguracja nowego cyklu "Spotkań z Fizyką". Wykład pt. "Swiat holografii" dla szerokiej rzeszy młodzieży wygłosił Prof. dr hab. Piotr Kwiek.

SH_1SH_2

 

 

 

 

 

 

 

 

SH_3SH_4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SH_5