Kalendarium studenta | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Kalendarium studenta - sesja letnia 2018/2019

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 21 maja 2019 roku, 10:33
 

KALENDARIUM DZIAŁAŃ STUDENTA NA WYDZIALE MFiI  W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 – sesja letnia

12.06.2019 – 30.06.2019

sesja egzaminacyjna z wyłączeniem zajęć (studenci zobowiązani są do sprawdzenia w Portalu Studenta poprawności wpisanych ocen w protokołach elektronicznych i zgłaszanie błędów prowadzącym zajęcia i w dziekanacie)

01.07.2019 – 30.09.2019

wakacje letnie

02.09.2019 – 15.09.2019

letnia sesja poprawkowa (studenci zobowiązani są do sprawdzenia w Portalu Studenta poprawności wpisanych ocen w protokołach elektronicznych i zgłaszanie błędów prowadzącym zajęcia  i w dziekanacie)

01.07.2019 - 20.09.2019

składanie wniosków o awans z długiem ECTS/ repetę, urlop dziekański oraz o inne zgody regulaminowe

30.09.2019

ostateczne rozliczenie semestru letniego

Składanie prac dyplomowych: do 15.09.2019:

Prosimy o zapoznanie się z załącznikiem do Zarządzenia Dziekana nr 4/2019 (fragment „kolejność czynności”) na stronie Wydziału (zakładka Pracownicy-> Zarządzenia Dziekana).