Kalendarium studenta | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Kalendarium studenta- sesja letnia 2017/2018

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 20 kwietnia 2018 roku, 11:24

 

 

KALENDARIUM DZIAŁAŃ STUDENTA NA WYDZIALE MFiI  W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 – sesja letnia

dwa tygodnie przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego

Składanie prac dyplomowych lub wniosków o przedłużenie terminu składania prac dyplomowych

09 czerwca- 29 czerwca

Sesja egzaminacyjna z wyłączeniem zajęć (studenci zobowiązani są do sprawdzenia w Portalu Studenta poprawności wpisanych ocen w protokołach elektronicznych i zgłaszanie błędów prowadzącym zajęcia  i w dziekanacie)

 

02 lipca- 06 lipca

składanie wniosków o awans z długiem ECTS/ repetę, urlop dziekański oraz o inne zgody regulaminowe

15 czerwca - 25 września

 praktyki zawodowe dla studentów I stopnia

30 czerwca- 30 września

wakacje letnie

03 września- 16 września

letnia sesja poprawkowa (studenci zobowiązani są do sprawdzenia w Portalu Studenta poprawności wpisanych ocen w protokołach elektronicznych i zgłaszanie błędów prowadzącym zajęcia  i w dziekanacie)

 

do 14 września

składanie wniosków o przedłużenie sesji letniej

17 września- 26 września

składanie wniosków o awans z długiem ECTS/ repetę, urlop dziekański oraz o inne zgody regulaminowe

28 września

ostateczne rozliczenie semestru letniego, brak rozliczenia wiąże się ze skreśleniem z listy studentów