Druki do pobrania

Druki i formularze do pobrania- Wnioski kierowane do Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia składa się w dziekanacie.

TOK STUDIÓW:

 • Indywidualna organizacja studiów: doc pdf
 • Studiowanie z długiem punktowym ECTS docx - prosimy usunąć z treści wniosku podstawy prawne, które nie dotyczą studenta składającego wniosek
 • Powtarzanie okresu rozliczeniowego (repeta) docx - prosimy usunąć z treści wniosku podstawy prawne, które nie dotyczą studenta składającego wniosek
 • Urlop dziekański doc pdf
 • Urlop krótkoterminowy (mniej niż semestr) doc
 • Wzięcie udziału w zajęciach przedmiotu(ów) objętego(ych) zezwoleniem na studiowanie w następnym semestrze (studiowanie z długiem ECTS) w trakcie urlopu udzielonego w związku z powtarzaniem semestru doc pdf
 • Przedłużenie sesji (wyznaczenie terminu egzaminu po sesji) doc - o zgodę egzaminatora występuje dziekanat
 • Przeniesienie osiągnięć (przepisanie oceny)- z innego kierunku lub innej uczelni, również po ponownej rekrutacji na ten sam kierunek doc pdf
 • Studiowanie przedmiotu awansem doc
 • Wniosek o realizację przedmiotu spoza programu studiów docx

PROCES DYPLOMOWANIA:

 • Wniosek o zmianę promotora doc pdf
 • Przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej doc pdf- o zgodę promotora występuje dziekanat
 • Wniosek o odpis dyplomu w języku obcym doc pdf
 • Wniosek o zgodę na przygotowanie pracy dyplomowej w języku angielskim doc

JĘZYK ANGIELSKI:

 • Przepisanie oceny CJO pdf

WYKŁAD OGÓLNOUCZELNIANY:

 • Zapisanie na wykład ogólnouczelniany doc pdf
 • Zapisanie na wykład ogólnouczelniany - różnice programowe doc pdf
 • Zamiana wykładu ogólnouczelnianego doc pdf

WZNOWIENIE STUDIÓW, PRZENIESIENIE, REZYGNACJA Z KONTYNUOWANIA STUDIÓW ITP:

OPŁATY:

 • Wniosek studenta o zwolnienie z opłat za studia docx
 • Wniosek o zwrot nadpłaty docx

Wnioski kierowane do Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia składa się w dziekanacie. 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 30. Listopad 2020 - 22:47; osoba wprowadzająca: Hanna Furmańczyk Ostatnia zmiana: wtorek, 10. Październik 2023 - 06:30; osoba wprowadzająca: Alicja Kwapińska-Zurita