Druki do pobrania

Druki i formularze do pobrania- Wnioski kierowane do Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia składa się w dziekanacie.

TOK STUDIÓW:

 • Indywidualna organizacja studiów: składamy przez euczelnię
 • Studiowanie z długiem punktowym ECTS - składamy przez euczelnię
 • Powtarzanie okresu rozliczeniowego (repeta)  - składamy przez euczelnię
 • Urlop dziekański - składamy przez euczelnię
 • Urlop krótkoterminowy (mniej niż semestr) składamy przez euczelnię
 • Wzięcie udziału w zajęciach przedmiotu(ów) objętego(ych) zezwoleniem na studiowanie w następnym semestrze (studiowanie z długiem ECTS) w trakcie urlopu udzielonego w związku z powtarzaniem semestru - składamy przez euczelnię
 • Wniosek o wcześniejszy termin zaliczenia lub egzaminu w trakcie powtarzania przedmiotu (dług ECTS)/powtarzania ostatniego semestru-składamy przez euczelnię
 • Przedłużenie sesji (wyznaczenie terminu egzaminu po sesji) składamy przez euczelnię - o zgodę egzaminatora występuje dziekanat
 • Przeniesienie osiągnięć (przepisanie oceny)- z innego kierunku lub innej uczelni, również po ponownej rekrutacji na ten sam kierunek- składamy przez euczelnię (załączając kartę ocen potwierdzająca zaliczenie zajęć oraz opinię obecnego prowadzącego przedmiot mówiącą, iż "treści programowe i efekty uczenia się są zbieżne" (załącznik poniżej)
 • Studiowanie przedmiotu awansem - składamy przez euczelnię
 • Wniosek o realizację przedmiotu spoza programu studiów docx
 • Wniosek o przeniesienie terminu realizacji zajęć
 •  

PROCES DYPLOMOWANIA:

 • Wniosek o zmianę promotora doc pdf
 • Wniosek o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej- składamy przez euczelnię- o zgodę promotora występuje dziekanat
 • Wniosek o wydanie odpisu dyplomu i odpisu suplementu do dyplomu w języku obcym- składamy przez euczelnię
 • Wniosek o zgodę na przygotowanie pracy dyplomowej w języku angielskim doc
 • Wniosek o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu i dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu- składamy przez euczelnię

JĘZYK ANGIELSKIo WF:

 • Przepisanie oceny CJO i CWF- składamy przez euczelnię

WYKŁAD OGÓLNOUCZELNIANY:

 • Zapisanie na wykład ogólnouczelniany doc pdf
 • Zapisanie na wykład ogólnouczelniany - różnice programowe doc pdf
 • Wniosek o zmianę wykładu do wyboru/ wykładu ogólnouczelnianego/ przedmiotu do wyboru/ seminarium/ specjalizacji/ specjalności- składamy przez euczelnię

WZNOWIENIE STUDIÓW, PRZENIESIENIE, REZYGNACJA Z KONTYNUOWANIA STUDIÓW ITP:

OPŁATY:

 • Wniosek studenta o zwolnienie z opłat za studia docx
 • Wniosek o zwrot nadpłaty docx

Wnioski kierowane do Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia składa się w dziekanacie. 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 30. Listopad 2020 - 22:47; osoba wprowadzająca: Hanna Furmańczyk Ostatnia zmiana: wtorek, 9. Kwiecień 2024 - 08:28; osoba wprowadzająca: Alicja Kwapińska-Zurita