fbpx nabór 2019/2020 | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

nabór 2019/2020

Matematyka nauczycielska: program studiów magisterskich (2019-2021)

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 5 lutego 2020 roku, 11:29

STUDIA II STOPNIA (2-letnie dzienne)

Matematyka Nauczycielska- 2019 - 2021

Na każdym roku student powinien uzyskać 60 punktów kredytowych ECTS
z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru).

I rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

I ROK - SEMESTR 1

Seminarium magisterskie*)

 

30  

30

Z

5

Analiza matematyczna II

30

30

 

60

E/Zo

5

Funkcje analityczne I *)

30

30

 

60

E/Zo

5

Geometria różniczkowa*)

30

30

 

60

E/Zo

5

Przedmiot fakultatywny 1*)

30

30

 

60

E/Zo

5

Język angielski (B2+)

 

30

 

30

Zo

2

Wykład wydziałowy- Fizyka *)

30     30 Zo 2

Ochrona własności intelektualnej i prawo autorskie

5     5 Z 1

Razem semestr 1

155

180

 

335

 

30

I ROK - SEMESTR 2

Seminarium magisterskie *)

 

30

 

30

Z

5

Nauczanie matematyki uczniów ze specyficznymi potrzebami

30

   

30

Zo

2

Rozwijanie uczniów uzdolnionych do matematyki

30  

 

30

Zo

2

Analiza funkcjonalna I

30

30

 

60

E/Zo

5

Moduł: metody obliczeniowe*)

30

 

30

60

E/Zo

5

Przedmiot fakultatywny 2*)

30

30  

60

E/Zo 5

Praktyka nauczania matematyki 1 w szkole ponadpodstawowej

   

30

30

Zo

4

Dydaktyka matematyki w szkole ponadpodstawowej

 

30

 

30

Zo

2

Razem semestr 2

150

120

60

330

 

30

             

Razem I rok

305

300

60

665

 

60

II rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

II ROK - SEMESTR 3

Seminarium magisterskie *)

 

30  

30

Z

5

Dydaktyka matematyki w szkole ponadpodstawowej

30

30

 

60

E/Zo

4

Geometria elementarna

30

30

 

60

E/Zo

5

Funkcje elementarne

30

30

 

60

E/Zo

5

Przedmiot fakultatywny 3*)

30

30

 

60

E/Zo

5

Podstawy mikroprzedsiębiorczości

15 15   30 Zo/Zo 3

Praktyka nauczania matematyki 1 w szkole ponadpodstawowej

    30 30 Zo 3

Razem semestr 3

135

165

30

330

 

30

II ROK - SEMESTR 4

Seminarium magisterskie *) 

 

30

 

30

Zo

7

Przedmiot fakultatywny 4*)

30

30  

60

E/Zo

5

Przygotowanie pracy magisterskiej

   

 

 

 

10

Praktyka nauczania matematyki 2 (30 godzin)

 

 

 

 

Zo

5

Filozofia nauki

15     15 Z 2

Pacownia magisterska

    15 15 Z 1

Razem semestr 4

45

60

15

120

 

30

             

Razem II rok

180

225

45

450

 

 

Fakultety:Analiza numeryczna, Kombinatoryka,Rachunek prawdopodobieństwa II, Równania różniczkowe cząstkowe,Teoria Galois, Teoria liczb, Topologia II

Moduł: Metody obliczeniowe: Metody numeryczne

Moduł: Pogłębione przygotowanie nauczycielskie: Nauczanie matematyki uczniów ze specyficznymi potrzebami, Rozwijanie uczniów uzdolnionych do matematyki

Seminaria: Równania różniczkowe i całkowe, Teoria gier, Wycena instrumentów finansowych, Zastosowania teorii mnogości w funkcjach

 

STUDENCI, KTÓRZY NIE UZYSKALI WCZEŚNIEJ UPRAWNIEŃ DO NAUCZANIA NA II ETAPIE EDUKACYJNYM, OPRÓCZ POWYŻSZYCH PRZEDMIOTÓW MUSZĄ RÓWNIEŻ ZALICZYĆ DODATKOWO PONIŻSZE:

 

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

I ROK - SEMESTR 2

Podstawy psychologii

30

   

30

Zo

2

Psychologia dla nauczycieli (*)

30

 

 

30

Zo

2

Podstawy pedagogiki i edukacji

30

 

 

30

Zo

2

Szkoła i nauczyciel (*)

30

 

 

30

Zo

2

Przygotowanie do praktyki zawodowej- częśc psychologiczna (ćw. warsztatowe)

    30 30 Zo 2

Przygotowanie do praktyki zawodowej- częśc pedagogiczna (ćw. warsztatowe)

    30 30 Zo 2

Dydaktyka matematyki- II etap edukacyjny cz.1

  30   30 Zo 3

Razem semestr 2

120

30

60

210

 

10

(*) Przedmioty obowiązkowe dla wszystkich

II ROK - SEMESTR 3

Emisja głosu

 

15

 

15

Zo

1

Podstawy dydaktyki

30     30 Zo 2

Ocenianie, diagnostyka edukacyjna i ewaluacja oświatowa w pracy dydaktycznej nauczyciela

15     15 Zo 1

Praktyki zawodowe 30 h

        Z 2

Omówienie praktyki zawodowej- część psychologiczna

    10 10 Z 1

Omówienie praktyki zawodowej- część pedagogiczna

    10 10 Z 1

Dydaktyka matematyki- II etap edukacyjny cz.2

  30   30 Zo 2

Razem semestr 3

45

45

20

110

 

10

 

II ROK - SEMESTR 4

Praktyka nauczania matematyki 1- II etap edukacyjny

 

 

30

30

Zo

2

Razem semestr 4

 

 

30

30

 

2

         

*) przedmioty zawierające możliwości do wyboru

(*)