fbpx Konsultacje on-line | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Konsultacje on-line

Konsultacje on-line dla Studentów

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 31 marca 2021 roku, 12:29

Instytut Fizyki Teoretycznej i Astrofiyzki

L.p.        
prof. dr hab. Wiesław Laskowski środa 13-14  
prof. dr hab. Danuta Makowiec wtorek 12-14 MS  Teams (list uprzedzający: danuta.makowiec@ug.edu.pl)
dr hab. Piotr Gnaciński, prof.UG piątek 14-16 MS Teams
dr hab. Marek Krośnicki, prof.UG poniedziałek 10-12 MS Teams
dr hab. Stanisław Kryszewski, prof.UG wtorek 10-12  e-mail, Skype
dr hab. Marcin Marciniak, prof.UG piątek 11-13 MS Teams: kanał "Konsultacje"
dr hab. Wiesław Miklaszewski, prof.UG poniedziałek 14-16 MS Teams
dr hab.. Tomasz Paterek, prof. UG wtorek 8-10 MS Teams
dr hab. Adam Rutkowski, prof.UG poniedziałek 8-9 MS Teams
dr hab. Marcin Wieśniak, prof.UG     Skype: ja_tam
dr Anita Dąbrowska poniedziałek
piątek
9-10
9-10
MS Teams
dr Adrian Kołodziejski czwartek 14-16 Skype: adrian_kolodziejski1
dr Krzysztof Szczygielski środy 11-13 MS Teams
dr Waldemar Kłobus poniedziałek
czwartek
13-14
13-14
MS Teams
mgr inż. Tomasz Linowski poniedziałek 13-15 MS Teams
       

Instytut Fizyki Doświaczalnej

L.p. Imię i nazwisko termin godz. kanał
1. Barzowska Justyna, dr       
2. Drozdowski Ryszard, dr hab., prof. UG poniedziałek 9:00-11:00 MS Teams
3. Gondek Joanna, dr wtorek 10:00-11:00 MS Teams
    środa 11:00-12:00  
4. Górecka Natalia, mgr wtorek 10:00-12:00 MS Teams
5. Józefowicz Marek, dr hab., prof. UG środa 9:00-11:00 MS Teams
6. Kamińska Joanna, dr inż.      
7. Kamiński Patryk, mgr wtorek 10:00-12:00 MS Teams
8. Kowalski Andrzej, prof. Dr hab. poniedziałek 15:00--16:00 MS Teams
    czwartek  14:00-15:00  
9. Kwela Jerzy, prof. dr hab.      
10. Lass Piotr, prof. Dr hab.      
11. Lewkowicz Aneta, dr inż.      
12. Lazarowska Agata, dr      
13. Mahlik Sebastian, dr hab., prof. UG czwartek  10:00-12:00 MS Teams
14. Miotke-Wasilczyk Marta, dr poniedziałek  12:00-14:00 MS Teams
15. Młodzianowski Janusz, dr inż. środa 13:00-15:00 MS Teams
16. Pogorzelski Stanisław, prof. Dr hab. środa 10:30-12:30 MS Teams
17. Rochowski Paweł, dr wtorek 11:00-13:00 MS Teams
18. Serdiuk Illia, dr poniedziałek 12:00-14:00 MS Teams
19. Sobolewski Łukasz, dr czwartek 10:00-12:00 MS Teams
20. Strankowska Justyna,dr środa 8:30-9:30 MS Teams
    czwartek  9:00-10:00 MS Teams
21. Szczodrowski Karol, dr      
22. Werbowy Sławomir, dr      

Instytut Informatyki UG

L.p. Imię i nazwisko termin godz. kanał szczegóły
1. Piotr Arłukowicz Czwartki i Piątki  10:00- 12:00 Mail,MS teams, Jitsi ( wykładowca prosi o wcześniejszy kontakt mailowy)   https://meet.jit.si/ugmfi-konsultacje-piotao
2. Andrzej Borzyszkowski Poniedziałki 13:30-14:15 i Wtorki 11:30-12:15 Ms Teams ( wykładowca prosi o wcześniejszy kontakt mailowy) https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a797e00a274314318906328c5cd556d10%40thread.tacv2/conversations?groupId=3dd9c7f9-320c-481f-b489-1d3deacb50f9&tenantId=2d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069  
3. Tomasz Borzyszkowski Czwartki 09:00 Ms Teams https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmNkMzY2ZmUtNTdkMi00NWFhLWI5YTUtYTFjNmIwMWE5NTE3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%22052eedb4-b989-4912-984e-1ce4efe4f580%22%7d
4. Marcin Ciecholewski Wtorki 14.30-16.30 Ms Teams
https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat...
5. Ekaterina Cichosz Czwartki 14:00-15:00 Ms Teams https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3affeb931640e144cea339a9d96a4a4ac4%40thread.tacv2/Konsultacji?groupId=f17db155-59a6-49f9-8575-87aee1185e20&tenantId=2d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069
6. Mikołaj Czechlewski Poniedziałki  10:00 -11:30 Ms Teams https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDljNDg0NzktY2ZiYi00YTJmLWI1YzQtMjRjYjE1OGVkZDIw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%223d4090f2-21ad-4c6f-bf4a-4eb053df108a%22%7d
7. Joanna Czarnowska
Wtorki 9:30-10:30 Środy 16:00-17:00 
  Ms Teams https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_3ae9b115f7f0f14c429450d5163444185b%40thread.tacv2/1615391192638?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%22cccfeea8-3270-4616-8e58-6e84ab45383e%22%7d
8. Tomasz Dzido Czwartki 13:00 Ms Teams https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTNiNTUxNzItYzZmMy00NDYyLTliMWEtZTdhZjkyM2YxY2Yy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%22b4d9709e-7568-4159-915c-945d069ce0f5%22%7d
9. Maciej Dziemiańczuk Czwartki 12:00-14:00 MS Teams https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGQxN2Y5YjMtM2I4Yi00NDc2LWE3YzQtYjk3ODQ2MmMwNTJk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%22e1cd5c7f-437f-4010-8e34-d5b6e4446a14%22%7d
10. Janusz Dybizbański Środy 11:00-12:00 MSTeams https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGEzNjkzN2ItNGJmZ...
11. Hanna Furmańczyk Środy 9:30-10:15 Ms Teams https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGY2M2ExYzAtYWE0MS00MTM0LTg1NTktNjg4NGJmNjMwNWJm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%2288387142-bf54-47a7-b306-b0857247d54a%22%7d
12. Karol Horodecki Wtorki  9:00-10:00 Ms Teams https://teams.microsoft.com/l/team/19%3acd2bf51d894c412db78a89a173561f58%40thread.tacv2/conversations?groupId=98519206-11a8-4ccc-92b4-4929671c6049&tenantId=2d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069
13. Joanna Jędrzejowicz Piątki 9:00-10:00 Ms Teams https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTcyZDhlMjYtN2E5NS00MDdhLTljNzktMjZlZDhlMWViYTc4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%22c40775d0-3349-4fa3-9fc6-5baceebcf6d2%22%7d
14. Michał Kassjański Środy 16:00-17:30 Ms Teams https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGVlZWU0NWUtMzYxNi00ZWMwLWE5NDM
15 Adam Kostulak Środy  15:30-16:15  MS Teams ( wykładowca prosi o wcześniejszy kontakt mailowy)  https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a70b91903c571409d962c8a567b648d34%40thread.tacv2/conversations?groupId=e8211497-1ffa-4c3d-94b8-13f1f0c2c286&tenantId=2d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069
16. Wojciech Łojkowski Wtorki 12:00-14:00 MS Teams ( wykładowca prosi o wcześniejszy kontakt mailowy)   

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTQxYjllZmYtNWU1N...
17. Grzegorz Madejski Poniedziałki 12:00-13:30  MS Teams https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aebf9ed1a703a486d897113b8580e040e%40thread.tacv2/conversations?groupId=c88356c3-7b3a-4219-8d55-e37e524dacf2&tenantId=2d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069
18. Adam Makiewicz Środy 9:00-14:00  Wtorki 16:00-19:00 MS Teams https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a77f9f4c6826b4f1d9c848b92189df699%40thread.tacv2/conversations?groupId=ec6bdc5c-3a56-4de2-91a1-675b5b3ee5b9&tenantId=2d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069
19. Łukasz Mielewczyk Czwartki 16:00-17:30 MS Teams https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4f75847f37544acc906b7b6336099ae8%40thread.tacv2/conversations?groupId=cc4e27da-ba55-43d1-a251-eda7e9926ae5&tenantId=2d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069
20. Mateusz Miotk Czwartki 8:00-10:00 Czat MSTeams/Email/Spotkanie MSTeams (po
wcześniejszym uzgodnieniu)
 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODVhOWMwNjctMzZkM...
21. Arkadiusz Mirakowski Wtorki  10:00-11:30 Ms Teams https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a2990ac74c14b494baff65aa38a664221%40thread.tacv2/1614107595767?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%2273875cae-0ebe-44b0-81a9-614cba1fb867%22%7d
22. Anna Nenca Środy 9:15-10:00 Czwartki 9:30-10:15 MS Teams  Środy: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmU5MzhiNjUtODJhN... Czwartki: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODcxZmExYjAtZjQ2N...
23. Jakub Neumann Czwartki 9.30-10.15 i 15:45-16:30 MS Teams ( wykładowca prosi o wcześniejszy kontakt we wiadomościach Teams) https://teams.microsoft.com/l/team/19%3afdffe3831dd24826b11f2dd5b04f140b%40thread.tacv2/conversations?groupId=1c4bfdc2-0c75-4894-981e-8bec8291d6a2&tenantId=2d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069
24. Viktoriia Onyshchenko Środy 15:00-17:00 MS Teams https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab5d5f297f53f4df7bd25b40b53795d8d%40thread.tacv2/conversations?groupId=dadcaec4-2d76-4651-bd54-a918c0cca3a6&tenantId=2d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069  
25. Paweł Pączkowski Środy 12:00-13:00 MS Teams Bezpośrednia wideo-rozmowa lub udział w spotkaniu:   https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWNhZGFhOGUtNGE2Z...
26. Wiesław Pawłowski  Poniedziałki 12:00-12:45 /  Środy: 10:00-10:45 MS Teams https://inf.ug.edu.pl/~wpawlowski/
27. Monika Rosicka Wtorki 12:00-14:00 MS Teams https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGY5MDdiN2MtYzAyOC00MTJkLWFlMTctY2ZmNGQzZjdmZDQ2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%226e8fee4c-b687-448d-9a57-96ba642f0c5a%22%7d
28. Aleksandra Tejszerska Poniedziałki 10:15-11:45 MS Teams ( tylko po wcześniejszym umówieniu się )  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDEzNTdjMjQtNDdhZS00MzYyLWFmZDktNGZlZGY1ZDVlMzM1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%225aea3462-7564-402a-af36-b3d4e18d45b7%22%7d
29. Christoph Schwarzweller Środy: 09.00-09.45 /Wtorki  09.00-09.45 MS Teams https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Zjg2NjVmMjItNDhiYS00ODRmLTg1MWMtYjY0YzQ2NjdhN2Iy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%228b12a2f9-6def-4191-b560-f71d47615e0a%22%7d
30. Andrzej Szepietowski Czwartki              15:45 -16:15 Piątki 17:45 - 18:15 MS Teams Link taki jak do zajęć.
31. Michał Zakrzewski Czwartki 17:15-18:45  MS Teams https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDUzOTdlZTQtOWJiNy00MmMyLTg2ZDgtNDdmZTliZTFkZjVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%22b53dc9ee-4fcc-43f7-a0e4-383f06ed29ad%22%7d
  Radosław Ziemann Piątki 12.00-13.30 Mailowo,  w razie konieczności : MS Teams https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDMwOTYxZjAtNzhlMi00NDVlLWE4MmEtNmIxN2NiNWM5MmU3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%22d8275e92-9659-4aa6-81be-b3f8c010a986%22%7d
33. Paweł Żyliński Czwartki  12:15-13:45 MS Teams https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjAyNTI0NzUtYTJhMS00NzU5LWExZWMtZjg3NTI1YWQ4YWUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%22ff741990-2fb4-4bcf-bfb1-df1f24b4ab30%22%7d

Instytut Matematyki

L.p. Imię i nazwisko termin godz. kanał
1. prof. UG, dr hab. Augustynowicz Antoni poniedziałek 12.30-14.00 MS Teams
2. prof. UG, dr hab. Człapiński Tomasz czwartek  14.00-16.00  e-mail: Tomasz.Czlapinski@mat.ug.edu.pl
3. dr Demby Agnieszka czwartek 8.30-10.00 MS Teams
4. dr Dzedzej Adam czwartki do końca listopada   9.00-11.00 MS Teams
środy od początku grudnia 12.00-14.00
5. prof. UG, dr hab. Filipów Rafał poniedziałek 9.30-11.00 MS Teams
6. dr Frankowska Marta piątek                          14.45-16.15                  MS Teams
7. prof. dr hab. Gromadzki Grzegorz poniedziałek 17.00-18.30 MS Teams
8. prof. UG, dr hab. inż. Gulgowski Jacek wtorek 12.15-14.00 MS Teams
9. dr Hałenda Marek czwartek 14.00-16.00 MS Teams
10. dr Jabłonowski Michał wtorek  9:00-10:30 MS Teams
11. dr Jaruszewska-Walczak Danuta poniedziałek 17.00-18.30 MS Teams
12. dr Jastrzębski Jan środa 11.15-12.45  MS Teams
13. dr Karpowicz Adrian czwartek  9.45-11.15 MS Teams
14. dr Karwasz Piotr czwartek 10.00-12.00 e-mail: Piotr.Karwasz@mat.ug.edu.pl oraz          MS Teams
15. dr Klinga Paweł czwartek  14.00-16.00 MS Teams
16. dr Kozłowska-Walania Ewa poniedziałek 9.30-11.00 MS Teams
17. dr Krzyżanowska Iwona urlop macierzyński
18. dr Kwela Adam wtorek 14.00-15.00 e-mail: Adam.Kwela@mat.ug.edu.pl
środa 13.00-14.00
19. prof. UG, dr hab. Leszczyński Henryk czwartek  16.00-17.30 MS Teams
20. dr Leśniak Marta środa 10.15-11.45 MS Teams
21. dr Lutowski Rafał środa 10.15-11.45 MS Teams
22. dr Matusik Milena poniedziałek  9.00-10.00 MS Teams
czwartek 10.00-11.00
23. dr Mroczkowski Maciej wtorek 16.00-18.00 MS Teams
24. dr Mrożek Elżbieta czwartek 11.00-12.30 MS Teams
25. dr Mrożek Nikodem piątek 9.15-10.45 MS Teams
26. prof. dr hab. Natkaniec Tomasz poniedziałek 8.00-9.00 MS Teams
27. dr Niebrzydowski Maciej wtorek  14.00-16.00 MS Teams
28. dr Nowel Aleksana wtorek  10.15-11.45 MS Teams
29. prof. UG, dr hab. Nowik Andrzej poniedziałek 17.00-19.00 MS Teams
30. dr Przewocki Janusz wtorek 9.00-11.00 e-mail: Janusz.Przewocki@mat.ug.edu.pl
31. dr Puźniakowska-Gałuch Elżbieta urlop wychowawczy
32. prof. UG, dr hab. Pykacz Jarosław środa 14.00-16.00 MS Teams
33. prof. UG, dr hab. Rosicki Witold środa 14.30-15.00 MS Teams
34. piątek  14.00-15.30
prof. UG, dr hab. Stukow Michał piątek 11.00-13.00 MS Teams
35. prof. dr hab. Szafraniec Zbigniew poniedziałek  18.00-20.00 MS Teams
36. prof. dr hab. Szczepański Andrzej wtorek 8.00-10.00 MS Teams
37. prof. UG, dr hab. Szepietowski Błażej piątek 9.30-11.00 MS Teams
38. prof. UG, dr hab. Szuca Piotr czwartek 8.30-10.00 MS Teams
39. dr Tryba Jacek piątek 9.30-11.00 MS Teams
40. dr Tyszkowska Ewa środa 11.00-12.00 MS Teams
41. dr Wolnik Barbara  piątek  8.30 - 9.30 MS Teams
42. dr Wrzosek Monika środa 13.15-15.15 MS Teams
43. dr Zarzycki Piotr termin zmienny, ustalany w porozumieniu ze studentami Informacje na stronie:  https://mat.ug.edu.pl/~matpz/SL_2020.html 
44. prof. UG, dr hab. Zastrow Andreas środa  14.00-16.00 e-mail: zastrow@mat.ug.edu.pl                  Skype: andreas_zastrow oraz portal studenta/ nauczyciela