fbpx Kalendarium studenta/kalendarz akademicki | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Kalendarium studenta/kalendarz akademicki

Kalendarium studenta 2020/2021

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 16 listopada 2020 roku, 13:02

Kalendarz akademicki: organizacja roku akademickiego 2020/2021

 

SEMESTR ZIMOWY (01.10.2020 – 21.02.2021)

01.10.2020

Inauguracja roku akademickiego

01.10.2020 – 31.01.2021

Zajęcia dydaktyczne (na podstawie § 33 RSUG- ostateczny termin złożenia wniosku o przeniesienie/uznanie osiągnięć- 15 listopada)

23.12.2020 – 03.01.2021

Zimowa przerwa świąteczna

               18.01.2021 – 31.01.2021

Zimowa sesja egzaminacyjna w trakcie zajęć dydaktycznych semestru zimowego*

01.02.2021 – 14.02.2021

Zimowa sesja egzaminacyjna z wyłączeniem zajęć dydaktycznych

(studenci zobowiązani są do sprawdzenia w Portalu Studenta poprawności wpisanych ocen w protokołach elektronicznych i zgłaszanie błędów prowadzącym zajęcia i w dziekanacie)

14.02.2021 – 21.02.2021

składanie wniosków o awans z długiem ECTS/ repetę, urlop dziekański oraz o inne zgody regulaminowe

28.02.2021

ostateczne rozliczenie sesji podstawowej semestru zimowego

15.02.2021 – 21.02.2021

Przerwa międzysemestralna

SEMESTR LETNI (22.02.2021 – 30.09.2021)**

22.02.2021 – 07.03.2021

Zimowa sesja poprawkowa w trakcie zajęć dydaktycznych semestru letniego
07.03.2021- 14.03.2021

składanie wniosków o awans z długiem ECTS/ repetę, urlop dziekański oraz o inne zgody regulaminowe (dotyczy tylko studentów przystępujących do sesji poprawkowej)

21.03.2021

ostateczne rozliczenie sesji poprawkowej semestru zimowego

22.02.2021 – 13.06.2021

Zajęcia dydaktyczne (na podstawie § 33 RSUG- ostateczny termin złożenia wniosku o przeniesienie/uznanie osiągnięć- 15 marca)

19.03.2021

Święto Uniwersytetu Gdańskiego - Dzień Rektorski

02.04.2021 – 06.04.2021

Wiosenna przerwa świąteczna

14.06.2021 – 27.06.2021

Letnia sesja egzaminacyjna z wyłączeniem zajęć

27.06.2021- 04.07.2021

składanie wniosków o awans z długiem ECTS/ repetę, urlop dziekański oraz o inne zgody regulaminowe

11.07.2021

ostateczne rozliczenie sesji podstawowej semestru letniego

28.06.2021 – 30.09.2021

Przerwa wakacyjna

06.09.2021 – 19.09.2021

Letnia sesja poprawkowa

19.09.2021- 26.09.2021

składanie wniosków o awans z długiem ECTS/ repetę, urlop dziekański oraz o inne zgody regulaminowe (dotyczy tylko studentów przystępujących do sesji poprawkowej)
03.10.2021

ostateczne rozliczenie sesji poprawkowej semestru letniego

30.09.2021

ostateczny termin corocznego rozliczenia z Biblioteką UG

 

Studenów I roku obowiązują dodatkowo ściśle określone terminy związane z podjęciem studiów ( więcej informacji w zakładce Niezbędnik studenta I roku).

Studentów wszystkich lat studiów obowiązują także terminy związane z wyborem specjalności, zajęć fakulatywnych i obowiązkowych praktyk (więcej informacji na stronach Instytutów).

 

*W okresie od dnia 18 stycznia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. egzaminy i zaliczenia mogą być przeprowadzane w trakcie zajęć dydaktycznych, pod warunkiem:

1. zrealizowania do dnia planowanego egzaminu lub zaliczenia w całości treści programowych danego przedmiotu określonych w programie studiów;

2. uzyskania przez osobę przeprowadzającą egzamin lub zaliczenie zgody dziekana na przeprowadzenie egzaminu lub zaliczenia w tym okresie;

3.uzyskana pozytywnej opinii wydziałowej rady samorządu studentów albo wydziałowej rady doktorantów w sprawie przeprowadzenia egzaminu lub zaliczenia w tym okresie.

** 26 i 29 stycznia 2021 r. wyznacza się jako dni do odpracowania zajęć przypadających odpowiednio w dniach 11 listopada 2020 r. i 06 stycznia 2021 r., a 09 czerwca 2021 r. wyznacza się do realizacji zajęć dydaktycznych przypadających w semestrze letnim w poniedziałki wolne od zajęć..

 

Na podstawie § 58 ust. 2 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego, wnioski o wznowienie studiów, o przeniesienie na inną uczelnię albo o przeniesieniu z innej uczelni do Uniwersytetu Gdańskiego składa się do dnia:

1. 31 grudnia  - w przypadku wniosków dotyczących rozpoczęcia kształcenia od semestru letniego (wniosek składamy w dziekanacie)

2. 31 sierpnia - w przypadku wniosków dotyczących rozpoczęcia kształcenia od semestru zimowego (wniosek składamy w dziekanacie)