fbpx Druki do pobrania | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Druki do pobrania

Druki i formularze do pobrania- Wnioski kierowane do Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia składa się w dziekanacie.

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 3 stycznia 2022 roku, 13:46

TOK STUDIÓW:

 • Indywidualna organizacja studiów: doc pdf
 • Studiowanie z długiem punktowym ECTS doc pdf
 • Powtarzanie okresu rozliczeniowego (repeta) doc pdf
 • Urlop dziekański doc pdf
 • Wzięcie udziału w zajęciach przedmiotu(ów) objętego(ych) zezwoleniem na studiowanie w następnym semestrze (studiowanie z długiem ECTS) w trakcie urlopu udzielonego w związku z powtarzaniem semestru doc pdf
 • Przedłużenie sesji (wyznaczenie terminu egzaminu po sesji) doc pdf
 • Przeniesienie osiągnięć (przepisanie oceny) doc pdf

PROCES DYPLOMOWANIA:

 • Wniosek o zmianę promotora doc pdf
 • Przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej doc pdf
 • Wniosek o odpis dyplomu w języku obcym doc pdf
 • Wniosek o przesłanie dyplomu pocztą - dostępny na PS NIE OBOWIĄZUJE

JĘZYK ANGIELSKI:

 • Przepisanie oceny CJO pdf

WYKŁAD OGÓLNOUCZELNIANY:

 • Zapisanie na wykład ogólnouczelniany doc pdf
 • Zapisanie na wykład ogólnouczelniany - różnice programowe doc pdf
 • Zamiana wykładu ogólnouczelnianego doc pdf

WZNOWIENIE STUDIÓW, PRZENIESIENIE:

OPŁATY:

 • Wniosek studenta o zwolnienie z opłat za studia doc
 • Wniosek o zwrot nadpłaty pdf

Wnioski kierowane do Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia składa się w dziekanacie.