Druki do pobrania | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Druki do pobrania

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 10 września 2019 roku, 14:43

 

 • karta obiegowa (absolwenci)  .doc  .pdf
 • karta obiegowa (skreślenie/rezygnacja)  .doc  .pdf

 

 • rezygnacja ze studiów  .doc  .pdf
 • wznowienie studiów  .doc  .pdf
 • przeniesienie na inną uczelnię  .doc  .pdf

 

 • wyznaczenie terminu egzaminu po sesji   .doc  .pdf
 • ODWOŁANIE - prośba o zgodę na dodatkowy termin zaliczenia ćwiczeń  .doc  .pdf
 • komisyjne zaliczenie ćwiczeń  .doc  .pdf
 • komisyjne zaliczenie egzaminu  .doc  .pdf

 

 • wniosek o zwolnienie z opłat za studia  .doc  .pdf
 • podanie o przepisanie oceny Studium Języków  .doc  .pdf
 • wniosek o zmiane wykładu ogólnouczelnianego  .doc  .pdf

 

 • podanie o zmianę promotora  .doc  .pdf
 • przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej  .doc  .pdf
 • odpis dyplomu w języku obcym  .doc  .pdf