fbpx Druki do pobrania | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Druki do pobrania | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Druki do pobrania

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 8 października 2019 roku, 11:42
 • powtarzanie przedmiotu (studiowanie z długiem ECTS)  .doc 
 • powtarzanie semestru - repeta  .doc 
 • urlop dziekański  .doc  .pdf
 • podanie o przepisanie oceny  .doc  .pdf

 

 • karta obiegowa (absolwenci)  .doc  .pdf
 • karta obiegowa (skreślenie/rezygnacja)  .doc  .pdf

 

 

 • wyznaczenie terminu egzaminu po sesji   .pdf
 • ODWOŁANIE - prośba o zgodę na dodatkowy termin zaliczenia ćwiczeń  .doc  .pdf
 • komisyjne zaliczenie ćwiczeń  .doc  .pdf
 • komisyjne zaliczenie egzaminu  .doc  .pdf

 

 • podanie o przepisanie oceny Studium Języków   .pdf
 • wniosek o zmiane wykładu ogólnouczelnianego  .doc  .pdf

 

 • podanie o zmianę promotora  .doc  .pdf
 • przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej  .doc  .pdf
 • odpis dyplomu w języku obcym  .doc  .pdf
 • wniosek studenta o zwolnienie z opłat za studia  .pdf
 • wniosek o zwrot wpłaconej kwoty .pdf
 • puste podanie