fbpx Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019 | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019

Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 13 września 2018 roku, 10:16

Wniosek nalezy złożyć do Dziekana prof. dr hab. Piortra Bojarskiego do 14 września 2018r. do godziny 13. 

Stypendia ministra są przyznawane doktorantom na wniosek Rektora. W tym celu Rektor przekazuje wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi uzyskanie wybitnych osiągnięć radzie wydziału, która wyraża opinię, czy przedstawione przez doktoranta osiągnięcia są wybitnymi osiągnięciami, o których mowa w rozporządzeniu oraz czy są związane ze studiami doktoranckimi odbywanymi przez doktoranta (z wyłączeniem osiągnięć w sporcie). W przypadku, gdy doktorant przedstawi osiągnięcia spoza katalogu wybitnych osiągnięć lub niezwiązane ze studiami doktoranckimi, opinia ta może być negatywna. Rektor uczelni przekazuje Ministrowi jedynie pozytywnie zaopiniowane wnioski.

Wnioski o stypendia ministra są przekazywane w terminie do 15 października 2018 r.

 

https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-2018-2019.html