fbpx Nagroda Rektora | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Nagroda Rektora

Nagroda Rektora

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 22 października 2019 roku, 8:10

 

Na podstawie Regulaminu przyznawania nagród Rektora Doktorantom Uniwersytetu Gdańskiego (uchwała nr 55/14 Senatu UG z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu przyznawania nagród Rektora Doktorantom Uniwersytetu Gdańskiego) nagroda Rektora jest przyznawana doktorantom Uniwersytetu Gdańskiego raz w roku (pod koniec roku kalendarzowego) za osiągnięcia z roku akademickiego poprzedzającego złożenie wniosku,.

 

Doktoranci zainteresowani przyznaniem nagrody Rektora składają wnioski wraz z udokumentowanym wykazem osiągnięć (zgodnie z § 4 Uchwały) oraz opinią właściwego Dziekana do Kierowników Studiów Doktoranckich do dnia 25 października 2019 roku.

Każdy wniosek powinien zawierać uzasadnienie przyznania nagrody oraz opinię opiekuna naukowego lub promotora. Wniosek powinien także zostać zaopiniowany przez właściwego dziekana.

 

Wybrane (zgodnie z Regulaminem przyznawania nagród Rektora UG) oraz zaopiniowane przez Dziekana wnioski należy przesłać do Działu Kształcenia nie później niż do 9 listopada 2018 roku.

Kierownik  studiów  doktoranckich po  przeanalizowaniu  złożonych  wniosków  wskazuje  nie więcej  niż 3% najlepszych  doktorantów,  ale  nie  mniej niż  jednego  doktoranta i

wnioski wybranych doktorantów przesyła Prorektorowi ds. kształcenia.

ybrane (zgodnie z Regulaminem przyznawania nagród Rektora UG) oraz zaopiniowane przez Dziekana wnioski należy przesłać do Działu Kształcenia nie później niż do 9 listopada 2018 roku.

Decyzję  o  przyznaniu  lub  nieprzyznaniu  nagrody,  po  zapoznaniu  się  z  merytorycznym uzasadnieniem wniosków, podejmuje komisja powoływana przez Rektora

w składzie: Prorektor ds. kształcenia, Prorektor ds. nauki oraz przedstawiciel Samorządu Doktorantów.

 

 

 

 

 

 

ZałącznikWielkość
PDF icon Regulamin przyznawania nagród Rektora Doktorantom86.28 KB
Plik Wniosek321.36 KB