fbpx Wyjazdy na praktyki | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Wyjazdy na praktyki

Wyjazdy studentów i absolwentów na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 4 listopada 2020 roku, 13:16

Zasady wyjazdu na praktyki w ramach programu Erasmus+

 

Kto może wyjechać na praktykę?

Studenci i absolwenci wszystkich trzech poziomów studiów (ze studiów licencjackich, magisterskich lub doktoranckich).

Gdzie można realizować praktykę?

W zagranicznych przedsiębiorstwach, placówkach naukowo-badawczych oraz różnego typu organizacjach i instytucjach zlokalizowanych w kraju uczestniczącym w programie.

Gdzie można wyjechać na praktykę?

28 krajów Unii Europejskiej,

kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein, Norwegia,

FYROM (była Jugosłowiańska Republika Macedonii)

kraj kandydujący: Turcja

 

Ważne informacje!

Student wybiera miejsce odbywania praktyki sam!

Wskazane jest, aby na praktykę wyjeżdżali studenci posiadający już pewną wiedzę, z której mogliby korzystać w trakcie pobytu w instytucji goszczącej, a więc aby byli to studenci minimum II roku studiów licencjackich.

Udział w programie praktyk Erasmus+ nie może wydłużyć czasu studiów.

Okres trwania praktyki musi mieścić się w dostępnym kapitale mobilności  (do 5 miesięcy ze stypendium).

(łączny okres trwania na danym poziomie studiów wszystkich wyjazdów na studia i praktyki realizowanych w ramach programów LLP-ERASMUS oraz ERASMUS+, który w przypadku studiów licencjackich, magisterskich uzupełniających lub doktoranckich wynosi 12 miesięcy.

Praktyka nie może odbywać się w kraju, którego student posiada obywatelstwo.

Terminy  odbywania praktyk

Zwykle pomiędzy październikiem a  wrześniem.

Rekrutacja

Trwa!!! Są wolne miejsca!

O przyjęciu do programu decyduje kolejność osobistego złożenia, według zasady „kto pierwszy ten lepszy”, kompletu wymaganych dokumentów.

Kandydaci są kwalifikowani na dwie osobne listy zależnie od źródła finansowania: stypendium podstawowe Erasmus+ lub stypendium z dodatkiem socjalnym PO WER.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:

https://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus_2014-2020/wyjazdy_studentow_i_absolwentow_na_praktyke/