fbpx Nauczycielska nabór 2015/2016 | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Nauczycielska nabór 2015/2016

Matematyka nauczycielska: program studiów licencjackich (2015)

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 24 maja 2018 roku, 10:33

STUDIA I STOPNIA (3-letnie dzienne)

Matematyka (nauczycielska) - 2015 - 2018

Na każdym roku student powinien uzyskać 60 punktów kredytowych ECTS
z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru).

I rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

I ROK - SEMESTR 1

Analiza matematyczna

60

60  

120

E/Zo/Zo

11

Algebra liniowa z geometrią

30

45

 

75

E/Zo

8

Język angielski (B2)

 

30

 

30

Z

2

Wstęp do matematyki

30

30

 

60

E/Zo

6

Oprogramowanie matematyczne

    30 30 Zo 2

Ochrona własności intelektualnej

15

 

 

15

Z

1

Razem semestr 1

135

165

60

360

 

30

I ROK - SEMESTR 2

Analiza matematyczna

60

60

 

120

E/Zo/Zo

11

Algebra liniowa z geometrią

30

30 15

75

E/Zo/Zo

6

Język angielski (B2)

  30

 

30

Z

2

Podstawy programowania

30

15

30

75

E/Zo/Zo

5

Psychologia*)

15

30

 

45

E/Zo

3

Pedagogika*)

15

30  

45

E/Zo 2

Wychowanie fizyczne

  30

 

30

Z

1

Razem semestr 2

150

225

45

420

 

30

             

Razem I rok

285

390

105

780

 

60

II rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

II ROK - SEMESTR 3

Analiza matematyczna

60

60  

120

E/Zo

11

Język angielski (B2)

 

30

 

30

Z

2

Rachunek prawdopodobieństwa

45

45

 

90

E/Zo

7

Algorytmy i struktury danych

30

 

30

60

E/Zo

5

Przygotowanie psychologiczne do II etapu edukacyjnego*)

 

30

 

30

Zo

1

Przygotowanie pedagogiczne do II etapu edukacyjnego*)

 

30

 

30

Zo

2

Praktyka opiekuńczno- wychowawcza na II etapie edukacyjnym*) (30 godzin)

          2

Razem semestr 3

135

195

30

360

 

30

II ROK - SEMESTR 4

Język angielski (B2)

 

30

 

30

Z/ECP

2

Topologia I *)

30

30  

60

E/Zo

5

Podstawy dydaktyki *)

  30

 

30

Zo

2

Dydaktyka matematyki- II etap edukacyjny *)

 

30

 

30

Zo

3

Praktyka nauczania matematyki 1- II etap edukacyjny *)

 

 

60

60

Zo

6

Statystyka I

30

15 15

60

E/Zo/Zo 6

Algebra

30 30

 

60

E/Zo

6

Razem semestr 4

90

165

75

330

 

30

             

Razem II rok

225

360

105

690

 

60

III rok

 

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

III ROK - SEMESTR 5

Wykład ogólnouczelniany

30

   

30

Zo

2

Dydaktyka matematyki- II etap edukacyjny

 

30

30

60

E/Zo

3

Seminarium licencjackie

 

30

 

30

Zo

3

Równania różniczkowe

30

30

 

60

E/Zo

5

Przedmiot fakultatywny *)

30

30

 

60

E/Zo

5

Algebra

30

30

 

60

E/Zo

5

Emisja głosu *)

  30   30 Z 2

Praktyka nauczania matematyki 2- II etap edukacyjny *) (60 godzin)

        Zo 4

Technologia informacyjna

30     30 Zo 1

Razem semestr 5

150

180

30

360

 

30

III ROK - SEMESTR 6

Bazy danych

30

 

30

60

E/Zo

5

Seminarium licencjackie *)

 

30  

30

Zo

3

Praktyka nauczania informatyki- I i II etap edukacyjny

   

60

60

Zo

5

Przygotowanie do egzaminu licencjackiego

 

 

 

 

 

5

Przedmiot fakulatatywny *)

30

30

 

60

E/Zo

5

Dydaktyka informatyki- I i II etap edukacyjny

 

60  

60

Zo 5

Wykład z nauk humanistycznych

15     15 Z 2

Razem semestr 6

75

120

90

285

 

30

             

Razem III rok

225

300

120

645

 

60

*) przedmioty zawierające możliwości do wyboru