fbpx nabór 2018/2019 | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

nabór 2018/2019

Program studiów na kierunku bioinformatyka (2018/2021)

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 8 stycznia 2020 roku, 12:39

STUDIA I STOPNIA (3-letnie dzienne)

Bioinformatyka - 2018 - 2021

Na każdym roku student powinien uzyskać 60 punktów kredytowych ECTS
z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru).

I rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

I ROK - SEMESTR 1

Matematyka

30

60  

90

E/Zo

7

Wstęp do informatyki

15

 

45

60

Z/Zo

7

Podstawy biologii

30

 

30

60

E/Zo

7

Chemia ogólna i nieorganiczna

15

15

30

60

E/Zo/Zo

7

Język angielski

 

60

 

60

Zo

2

Razem semestr 1

90

135

105

330

 

30

I ROK - SEMESTR 2

Matematyka dyskretna i algebra liniowa

30

30

 

60

E/Zo

4

Fizyka

30

30  

60

E/Zo

4

Chemia organiczna

30 30

 

60

E/Zo

4

Programowanie

30

 

60

90

Z/Zo

5

Biologia komórki

45

 

45

90

E/Zo

7

Wychowanie fizyczne

 

30  

30

Z 0

Język angielski

  60

 

60

Zo/ECP

3

Wprowadzenie do bioinformatyki

15     15 Z 1

Wykład z nauk społecznych

15     15 Z 2

Razem semestr 2

195

180

105

465

 

30

             

Razem I rok

270

315

210

795

 

60

II rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

II ROK - SEMESTR 3

Biochemia

60

  30

90

E/Zo

6

Biopolimery

30

 

30

60

E/Zo

5

Algorytmy bioinformatyki

30

 

45

75

Z/Zo

6

Matematyka obliczeniowa (lab. profil infor lub biol. do wyboru)

30

 

30

60

Z/Zo

5

Usługi sieciowe

15

 

30

45

Z/Zo

3

Rachunek prawdopodobieństwa

30

30

 

60

E/Zo

5

Razem semestr 3

195

30

165

390

 

30

II ROK - SEMESTR 4

Biologia molekularna

45

 

45

90

E/Zo

4

Bioróżnorodność i ewolucja

30

15 30

75

E/Zo/Zo

4

Struktury danych i bazy danych

45  

60

105

Z/Zo

4

Techniki sekwencjonowania

15

 

 

15

Zo

2

Statystyka

30

 

30

60

E/Zo

4

Fizjologia i regulacja metabolizmu

30

  30

60

E/Zo 4

Biofizyka lub Biofizyka układów biologicznych i narządów

30 15

 

45

E/Zo

3

Praktyka zawodowa- 120 godzin po II roku

 

 

 

 

 

5

Razem semestr 4

225

30

195

450

 

30

             

Razem II rok

420

60

360

840

 

60

III rok

 

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

III ROK - SEMESTR 5

Biologiczne bazy danych

30

  30

60

Z/Zo

5

Techniki bioinformatyczne

30

 

60

90

E/Zo

7

Modelowanie molekularne

30

 

60

90

Z/Zo

7

Analiza danych wielowymiarowych

15   15 30 E/Zo 2

Taksonomia i filogenetyka molekularna

30

 

30

60

E/Zo

5

Eksperymentalne techniki ustalania struktur przestrzennych

30

 

 

30

Zo

2

Wykład fakultatywny- ogólnouczelniany do wyboru z oferty wydziałów: Biologii, Biotechnologii, Chemii, MFI lub Instytutu Oceanologii

30     30 Zo 2

Razem semestr 5

195

 

195

390

 

30

III ROK - SEMESTR 6

Przedmiot fakultatywny/specjalizacyjny- informatyka *)

30

 

 

30

E lub Zo

3

Przedmiot fakultatywny/specjalizacyjny- biologia *)

30

   

30

E lub Zo

3

Przedmiot fakultatywny/specjalizacyjny- chemia *)

30  

 

30

E lub Zo

3

Przedmiot fakultatywny/specjalizacyjny- biotechnologia *)

30

 

 

30

E lub Zo

3

Seminarium specjalizacyjne do wyboru (informatyka, biologia, chemia, biotechnologia)

 

30

 

30

Zo

3

Ochrona własności intelektualnej i praw autorskich

15

   

15

Zo 1

Wykład z nauk humanistycznych

15     15 Z 2

Pracownia licencjacka do wyboru

   

60

60

Zo

4

Praca licencjacka i egzamin dyplomowy

 

 

 

 

E

8

Razem semestr 6

150

30

60

240

 

30

             

Razem III rok

345

30

255

630

 

60

*) Student wybiera jeden przedmiot specjalizacyjny (egzamin) i 3 przedmioty fakulatywne (zaliczenie na ocenę)

kursywa- przedmioty zawierające możliwości do wyboru

 

ZałącznikWielkość
PDF icon syl_wstep_do_informatyki_2017-1522306417571.pdf674.9 KB
PDF icon syl_wprowadzenie_do_komunikowania_2017-1522306455322.pdf674.66 KB
PDF icon syl_wprowadzenie_do_bioinformatyki_2017-1522306450274.pdf599.95 KB
PDF icon syl_uslugi_sieciowe_2018-1522306485277.pdf599.88 KB
PDF icon syl_techniki_sekwencjonowania_2018-1522306505311.pdf598.68 KB
PDF icon syl_techniki_bioinformatyczne_2019-1522306529018.pdf676.2 KB
PDF icon syl_taksonomia_i_filogenetyka_molekularna_2019-1522306525869.pdf676.03 KB
PDF icon syl_struktury_danych_i_bazy_danych_2018-1522306502986.pdf676.25 KB
PDF icon syl_statystyka_2018-1522306500027.pdf601.1 KB
PDF icon syl_rachunek_prawdopodobienstwa_2018-1522306482792.pdf750.67 KB
PDF icon syl_programowanie_2017-1522306447843.pdf673.83 KB
PDF icon syl_praktyka_zawodowa_2018-1522306497775.pdf670.95 KB
PDF icon syl_podstawy_biologii_2017-1522306414897.pdf677.54 KB
PDF icon syl_modelowanie_molekularne_2019-1522306523330.pdf672.53 KB
PDF icon syl_matematyka_obliczeniowa_-_profil_informatyczny_2018-1522306480024.pdf678.6 KB
PDF icon syl_matematyka_obliczeniowa_-_profil_biologiczny_2017-1522306588931.pdf750.83 KB
PDF icon syl_matematyka_dyskretna_i_algebra_liniowa_2017-1522306445089.pdf748.72 KB
PDF icon syl_matematyka_2017-1522306412158.pdf749.32 KB
PDF icon syl_jezyk_angielski_2017-1522306422521.pdf602.19 KB
PDF icon syl_fizyka_2017-1522306442622.pdf600.71 KB
PDF icon syl_fizjologia_i_regulacja_metabolizmu_2018-1522306495408.pdf601.56 KB
PDF icon syl_eksperymentalne_techniki_ustalania_struktur_przestrzennych_2019-1522306520976.pdf601.89 KB
PDF icon syl_chemia_organiczna_2017-1522306440058.pdf602.84 KB
PDF icon syl_chemia_ogolna_i_nieorganiczna_2017-1522306409171.pdf673.96 KB
PDF icon syl_bioroznorodnosc_i_ewolucja_2018-1522306492665.pdf677.02 KB
PDF icon syl_biopolimery_2018-1522306474567.pdf602.46 KB
PDF icon syl_biologiczne_bazy_danych_2019-1522306518366.pdf674.69 KB
PDF icon syl_biologia_molekularna_2018-1522306488002.pdf603.36 KB
PDF icon syl_biologia_komorki_2017-1522306436503.pdf602.67 KB
PDF icon syl_biofizyka_2017-1522306556970.pdf673.8 KB
PDF icon syl_biochemia_2018-1522306471530.pdf602.19 KB
PDF icon syl_analiza_danych_wielowymiarowych_2019-1522306515684.pdf678.38 KB
PDF icon syl_algorytmy_bioinformatyki_2018-1522306467691.pdf675.57 KB
PDF icon syl_zastosowanie_metod_teoretycznych_do_modelowania_kompleksow_bialek_-_wyklad_fakultatywny_2017-1522307446758.pdf678.26 KB
PDF icon syl_wybrane_zagadnienia_z_archeologii_starozytnego_bliskiego_wschodu_2015-1522307453259.pdf677.54 KB
PDF icon syl_wprowadzenie_do_uczenia_maszynowego_-_wyklad_fakultatywny_2017-1522307443881.pdf673.05 KB
PDF icon syl_swiat_rna_-_hipoteza_powstania_zycia_na_ziemii_-_wyklad_fakultatywny_2017-1522307440582.pdf676.51 KB
PDF icon syl_seminarium_specjalizacyjne_2017-1522307526052.pdf676.86 KB
PDF icon syl_pracownia_licencjacka_2017-1522307521325.pdf746.87 KB
PDF icon syl_ochrona_wlasnosci_intelektualnej_i_prawo_autorskie_2015-1522307509250.pdf600.22 KB
PDF icon syl_biochemiczne_podstawy_ekspresji_genow_-_wyklad_fakultatywny_2017-1522307435987.pdf674.87 KB
PDF icon syl_biofizyka_ukladow_biologicznych_2012-1522308239792.pdf674.63 KB
PDF icon syl_biofizyka_ukladow_biologicznych_i_narzadow_2018-1522308313803.pdf673.9 KB