fbpx Nabór 2015/2016 | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Nabór 2015/2016

Program studiów BJiOR (nabór 2015/2016)

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 24 maja 2018 roku, 9:57

 

STUDIA I STOPNIA (3-letnie dzienne)

Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna - 2015 - 2018

Na każdym roku student powinien uzyskać 60 punktów kredytowych ECTS
z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru).

I rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

I ROK - SEMESTR 1

BHP i ergonomia

15

   

15

Zo

1

Wprowadzenie do fizyki z elementami matematyki

15

45

 

60

Z/Zo

5

Podstawy chemii z elementami chemii nieorganicznej

30

45

30

105

E/Zo/Zo

9

Mechanika punktu, bryły i cząstki

45

30

 

75

E/Zo

6

Podstawy biologii

30

 

30

60

E/Zo

4

Matematyka (I i II)

30

30

 

60

E/Zo

5

Razem semestr 1

165

150

60

375

 

30

I ROK - SEMESTR 2

Matematyka (I i II)

30

30 

 

60

E/Zo

4

Podstawy ekologii

30

   

30

E

2

Pracownia fizyczna - mechanika

   

 30

30

Zo

2

Algebra

30

30

 

60

E/Zo

4

Chemia jądrowa

30

30

 

60

E/Zo

4

Prawo w energetyce jądrowej (i ochronie radiologicznej)

30

   

30

Zo

3

Technologia informacyjna w fizyce

   

15

15

Zo

2

Technologia informacyjna w chemii

15

 

30

45

Z/Zo

3

Język angielski

 

60

 

60

Zo

3

Wychowanie fizyczne

 

30

 

30

Z

1

Wykład z nauk społecznych *)

15     15 Z 2

Razem semestr 2

180

180

75

435

 

30

             

Razem I rok

345

330

135

810

 

60

II rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

II ROK - SEMESTR 3

Wstęp do programowania

   

30

30

Zo

2

Elektromagnetyzm i promieniowanie

30

30

 

60

E/Zo

4

Pracownia fizyczna - elektromagnetyzm i fizyka kwantowa

   

45

45

Zo

3

Chemia analityczna

15

30

45

90

E/Zo/Zo

6

Radiochemia środowiska

30

15

30

75

E/Zo/Zo

5

Chemia fizyczna

30

15

30

75

E/Zo/Zo

5

Ochrona radiologiczna

30

30

 

60

E/Zo

5

Razem semestr 3

135

120

180

435

 

30

II ROK - SEMESTR 4

Ochrona radiologiczna

30

30

 

60

E/Zo

4

Podstawy fizyki współczesnej - fizyka kwantowa

30

30

 

60

E/Zo

4

Chemia organiczna z elementami biochemii

30

30

30

90

E/Zo/Zo

5

Termodynamika, maszyny cieplne

45

30

15

90

E/Zo/Zo

5

Zaawansowana pracownia fizyczna

   

60

60

Zo

3

Metody obliczeniowe fizyki

30

 

30

60

Z/Zo

3

Wykład z nauk humanistycznych *)

15     15 Z 2

Praktyka, 4 tygodnie

        Z 4

Razem semestr 4

180

120

135

435

 

30

             

Razem II rok

315

240

315

870

 

60

III rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

III ROK - SEMESTR 5

Fizyka jądra atomowego i cząstek elementarnych

30

15

45

90

E/Zo/Zo

8

Energetyka jądrowa i procesy reaktorowe

30

   

30

E

3

Bezpieczeństwo jądrowe i monitoring skażeń radioaktywnych

60

45

15

120

E/Zo/Zo

9

Analiza instrumentalna w chemii

15

 

30

45

E/Zo

4

Wykład specjalizacyjny 1 *) (Ch)

30

   

30

Zo

2

Wykład specjalizacyjny 2 *) (F)

30

   

30

Zo

2

Wykład ogólnouczelniany *)

30     30 Zo 2

Razem semestr 5

225

60

90

375

 

30

III ROK - SEMESTR 6

Ochrona własności intelektualnej i prawo autorskie

15

   

15

Z

1

Promieniotwórczość w medycynie

30

   

30

E

3

Zaawansowana pracownia jądrowa *) (do wyboru profile)

   

75

75

Zo

9

Seminarium licencjackie *)

 

30

 

30

Zo

2

Pracownia licencjacka *)

   

60

60

Zo

5

Przygotowanie pracy i egzaminu licencjackiego*)

         

10

Razem semestr 6

45

30

135

210

 

30

             

Razem III rok

270

90

225

585

 

60

*) przedmioty zawierające możliwości do wyboru