nabór 2021/2022

Program studiów magisterskich z fizyki (2021-2023)

STUDIA II STOPNIA (2-letnie dzienne)

Fizyka - 2021 - 2023

Na każdym roku student powinien uzyskać 60 punktów kredytowych ECTS
z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru).

I rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

I ROK - SEMESTR 1

Wykład fakultatywny

30

30  

60

E/Zo

5

Zastosowania teorii grup w fizyce

30 15   60 Z/Zo 4

Fizyka kwantowa

30

45

 

75

E/Zo

6

Zaawansowane metody numeryczne w fizyce

30

 

15

45

Z/Zo

4

Spektroskopia atomowa i molekularna

45 30   75 E/Zo 6

Metody doświadczalne fizyki

45

 

 

45

Z

4

Filozofia nauki

15     15 Z 1

Razem semestr 1

225

120

15

360

 

30

I ROK - SEMESTR 2

Elektronika w eksperymencie fizycznym lub symulacje komputerowe *)

15

  30

45

Z/Zo

3

Laboratorium fizyczne*)

   

75

75

Zo

5

Wykład monograficzny 1

30

30

 

60

E/Zo

5

Biofizyka

45

30

 

75

Z/Zo

5

Ogólna teoria względności

30 30   60 E/Zo 4

Fizyka fazy skondensowanej

45 30 30 105 E/Zo/Zo 8

Razem semestr 2

165

120

135

420

 

30

             

Razem I rok

390

240

150

780

 

60

II rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

II ROK - SEMESTR 3

Modelowanie stochastyczne

30

  45

75

E/Zo

5

Fizyka jądra atomowego i cząstek elementarnych

30 30   60 E/Zo 5

Wykład monograficzny 2*)

30

30

 

60

E/Zo

5

Wykład monograficzny 3*)

30 30   60 E/Zo 5

Podstawy mikroprzedsiębiorczości

15

15

 

30

Z/Zo

2

Seminarium dyplomowe*)

 

30

 

30

Zo

2

Pracownia magisterska*)

 

 

75

75

Zo

6

Razem semestr 3

135

135

120

390

 

30

II ROK - SEMESTR 4

Teoria pola

30 30   60 E/Zo 5

Laboratorium fizyki jądrowej

    45 45 Zo 4

Wykład monograficzny 4*)

30

30

 

60

E/Zo

5

Wykład wydziałowy- matematyka *)

30     30 Zo 2

Konwersatorium języka angielskiego

  30

 

30

Zo

2

Seminarium dyplomowe*)

 

30

 

30

Zo

2

Pracownia magisterska*)

 

 

75

75

Zo

6

Praca magisterska

 

   

 

E 10

Praktyka zawodowa 60h

          2

Przygotowanie do egzaminu dyplomowego

        E 2

Razem semestr 4

90

120

120

330  

30

             

Razem II rok

225

255

240

720

 

60

*) przedmioty zawierające możliwości do wyboru

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 3. Wrzesień 2020 - 14:38; osoba wprowadzająca: Ludmiła Majchrzak Ostatnia zmiana: wtorek, 4. Styczeń 2022 - 07:55; osoba wprowadzająca: Ludmiła Majchrzak