nabór 2020/2021

Matematyka: program studiów licencjackich (obowiązuje dla naboru 2020/2021)

STUDIA I STOPNIA (3-letnie dzienne)

Matematyka Ogólna - 2020-2023

Na każdym roku student powinien uzyskać 60 punktów kredytowych ECTS
z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru).

(sylabusy dostępne też w programach dla poprzednich naborów)

I rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

I ROK - SEMESTR 1

Analiza matematyczna

60

60  

120

E/Zo

11

Algebra liniowa z gemometrią 1

30

45

  75

E/Zo

8

Język angielski (B2)

 

30

 

30

Z

2

Wstęp do matematyki

30

30

 

60

E/Zo

6

Matematyka elementarna

  30   30 Zo 2

Ochrona własności intelektualnej

15

 

 

15

Z

1

Razem semestr 1

135

195

0

330

 

30

I ROK - SEMESTR 2

Analiza matematyczna

60

60

 

120

E/Zo

11

Algebra liniowa z geometrią 2

30

30  

60

E/Zo

5

Język angielski (B2)

  30

 

30

Z

2

Matematyka dyskretna *)

30

30

 

60

E/Zo

5

Oprogramowanie matematyczne

    30 30 Zo 2

Podstawy programowania

15

 

45

60

E/Zo/

5

Wychowanie fizyczne

 

30  

30

Z 0

Razem semestr 2

135

180

75

390

 

30

             

Razem I rok

270

375 75

720

 

60

II rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

II ROK - SEMESTR 3

Analiza matematyczna

60

60  

120

E/Zo

11

Język angielski (B2)

 

30

 

30

Z

2

Algebra 1

30 30   60 E/Zo 5

Wykład ogólnouczelniany (z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych)

30

 

 

30

Zo

2

Algorytmy i struktury danych

30

 

30

60

E/Zo

5

Przedmiot fakultatywny 1*)

30

30

 

60

E/Zo

5

Razem semestr 3

180

150

30

360

 

30

II ROK - SEMESTR 4

Topologia I *)

30

30

 

60

E/Zo

5

Praktyka zawodowa 120 godzin

 

   

 

Z

6

Przedmiot fakultatywny 2*)

30

30

 

60

E/Zo

5

Wstęp do teorii miary

30

30

 

60

E/Zo

6

Algebra 2

30

30

 

60

E/Zo

6

Język angielski (B2)

  30   30 Z/ECP 2

Wychowanie fizyczne

  30   30 Z 0

Razem semestr 4

120

180

 

300

 

30

             

Razem II rok

300

330

30

660

 

60

III rok

 

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

III ROK - SEMESTR 5

Rachunek prawdopodobieństwa

45

45  

90

E/Zo

7

Seminarium licencjackie

 

30

 

30

Z

3

Równania różniczkowe

30

30

 

60

E/Zo

5

Funkcje analityczne I*)

30

30

 

60

E/Zo

5

Przedmiot fakulatywny 3*)

30

30

 

60

E/Zo

5

Przedmiot fakulatywny 4*)

30

30

 

60

E/Zo

5

Razem semestr 5

165

195

0

360

 

30

III ROK - SEMESTR 6

Przygotowanie do egzaminu licencjackiego

 

 

 

 

 

5

Statystyka I *)

30

15 15

60

E/Zo/Zo

5

Przedmiot fakultatywny 5*)

30 30

 

60

E/Zo

5

Przedmiot fakultatywny 6*)

30

30

 

60

E/Zo

5

Bazy danych

30

 

30

60

E/Zo

5

Seminarium licencjackie

 

30  

30

Zo 3

ABC mikroprzedsiębiorczości

15     15 Zo 2

Razem semestr 6

135

105

45

285

 

30

             

Razem III rok

300

300

45

930

 

60

*) przedmiot do wyboru związany ze specjalnością (sylabusy dostępne w tokach dla poprzednich naborów)

Fakultety: Elementy teorii gier, Funkcje analityczne I, Funkcje rzeczywiste, Geometria różniczkowa, Matematyka finansowa, Teoria mnogości, Analiza numeryczna, Kombinatoryka, Rachunek prawdopodobieństwa II, Równania różniczkowe cząstkowe, Teoria Galois, Teoria liczb,

 

Załącznik Rozmiar
syl_algebra_1_2021-1599634783962.pdf 674.37 KB
syl_algebra_2020-1599634646539.pdf 600.37 KB
syl_algebra_liniowa_z_geometria_1_2020-1599634743053.pdf 674.74 KB
syl_algebra_liniowa_z_geometria_2_2020-1599634765633.pdf 674.1 KB
syl_algorytmy_i_struktury_danych_2021-1599634788547.pdf 674.23 KB
syl_analiza_matematyczna_1_2020-1599634746503.pdf 676.72 KB
syl_analiza_matematyczna_2_2020-1599634769101.pdf 675.82 KB
syl_analiza_matematyczna_3_2021-1599634792503.pdf 675.97 KB
syl_jezyk_angielski_2020-1599634761516.pdf 602.83 KB
syl_matematyka_dyskretna_2020-1599634773068.pdf 673.01 KB
syl_matematyka_elementarna_2020-1599634749776.pdf 672.72 KB
syl_matematyka_i_i_ii_2020-1599634630683.pdf 600.11 KB
syl_matematyka_i_i_ii_2020-1599634652173.pdf 600.11 KB
syl_ochrona_wlasnosci_intelektualnej_2020-1599634753090.pdf 601.25 KB
syl_oprogramowanie_matematyczne_2020-1599634776992.pdf 597.49 KB
syl_podstawy_programowania_2020-1599634779497.pdf 673.84 KB
syl_wstep_do_matematyki_2020-1599634756441.pdf 674.81 KB
syl_rachunek_prawdopodobienstwa_2022-1654757573778.pdf 678.58 KB
syl_rownania_rozniczkowe_2022-1654757578122.pdf 679.28 KB
syl_statystyka_i_2022-1654757590633.pdf 680.86 KB
syl_abc_mikroprzedsiebiorczosci_2022-1654757581868.pdf 681.27 KB
syl_bazy_danych_2022-1654757586136.pdf 681.19 KB
syl_funkcje_analityczne_i_2022-1654757569377.pdf 678.49 KB
syl-wybrane-zastosowania-rownan-rozniczkowych-2022-1680087071353.pdf 604.67 KB
syl-wstep-do-uogolnionych-modeli-liniowych-2022-1680087066940.pdf 606.28 KB
syl-wstep-do-matematyki-finansowej-2022-1680087062163.pdf 606.25 KB
syl-pracownia-analizy-danych-2022-1680087053843.pdf 603.15 KB
syl-mikroekonomia-2022-1680087048241.pdf 604.99 KB
syl-metody-analizy-decyzji-2022-1680087042381.pdf 604.75 KB
syl-matematyczne-modele-w-ekonomii-2022-1680087034538.pdf 681.76 KB
syl-inteligencja-obliczeniowa-2022-1680087027832.pdf 602.74 KB
syl-analiza-danych-w-ubezpieczeniach-na-zycie-2022-1680087021353.pdf 606.03 KB
syl-analiza-danych-pomiarowych-2022-1680087010724.pdf 605.7 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 2. Wrzesień 2020 - 14:57; osoba wprowadzająca: Alicja Kwapińska-Zurita Ostatnia zmiana: środa, 29. Marzec 2023 - 12:54; osoba wprowadzająca: Alicja Kwapińska-Zurita