Kalendarium studenta/kalendarz akademicki

Kalendarz akademicki: organizacja roku akademickiego 2021/2022

 

SEMESTR ZIMOWY (01.10.2021 – 20.02.2022)

04.10.2021

Inauguracja roku akademickiego

01.10.2021 – 28.01.2022

Zajęcia dydaktyczne (na podstawie § 33 RSUG- ostateczny termin złożenia wniosku o przeniesienie/uznanie osiągnięć- 15 listopada)

24.12.2021 – 02.01.2022

Zimowa przerwa świąteczna

17.01.2022 – 30.01.2022

Zimowa sesja egzaminacyjna w trakcie zajęć dydaktycznych semestru zimowego*

31.01.2022 – 13.02.2022

Zimowa sesja egzaminacyjna z wyłączeniem zajęć dydaktycznych

(studenci zobowiązani są do sprawdzenia w Portalu Studenta poprawności wpisanych ocen w protokołach elektronicznych i zgłaszanie błędów prowadzącym zajęcia i w dziekanacie)

14.02.2022 – 20.02.2022

składanie wniosków o awans z długiem ECTS/ repetę, urlop dziekański oraz o inne zgody regulaminowe

28.02.2022

ostateczne rozliczenie sesji podstawowej semestru zimowego

14.02.2022 – 20.02.2022

Przerwa międzysemestralna

 

 

SEMESTR LETNI (07.03.2022 – 30.09.2022)**

21.02.2022 – 06.03.2022

Zimowa sesja poprawkowa w trakcie zajęć dydaktycznych semestru letniego

07.03.2022- 14.03.2022

składanie wniosków o awans z długiem ECTS/ repetę, urlop dziekański oraz o inne zgody regulaminowe (dotyczy tylko studentów przystępujących do sesji poprawkowej)

18.03.2022

ostateczne rozliczenie sesji poprawkowej semestru zimowego

07.03.2022 – 26.06.2022

Zajęcia dydaktyczne (na podstawie § 33 RSUG- ostateczny termin złożenia wniosku o przeniesienie/uznanie osiągnięć- 15 marca)

18.03.2022

Święto Uniwersytetu Gdańskiego - Dzień Rektorski

15.04.2022 – 19.04.2022

Wiosenna przerwa świąteczna

20.06.2022 – 26.06.2022

Letnia sesja egzaminacyjna - część w trakcie zajęć

27.06.2022 – 10.07.2022

Letnia sesja egzaminacyjna - część z wyłączeniem zajęć

04.07.2022- 10.07.2022

składanie wniosków o awans z długiem ECTS/ repetę, urlop dziekański oraz o inne zgody regulaminowe ( nie dotyczy studentów przystępujących do sesji poprawkowej )

18.07.2022

ostateczne rozliczenie sesji podstawowej semestru letniego

11.07.2022 – 30.09.2022

Przerwa wakacyjna

05.09.2022 – 18.09.2022

Letnia sesja poprawkowa

19.09.2022- 25.09.2022

składanie wniosków o awans z długiem ECTS/ repetę, urlop dziekański oraz o inne zgody regulaminowe (dotyczy tylko studentów przystępujących do sesji poprawkowej)

03.10.2022

ostateczne rozliczenie sesji poprawkowej semestru letniego

30.09.2022

ostateczny termin corocznego rozliczenia z Biblioteką UG

 

 

Studenów I roku obowiązują dodatkowo ściśle określone terminy związane z podjęciem studiów ( więcej informacji w zakładce Niezbędnik studenta I roku).

Studentów wszystkich lat studiów obowiązują także terminy związane z wyborem specjalności, zajęć fakulatywnych i obowiązkowych praktyk (więcej informacji na stronach Instytutów).

 

 W przypadku niezrealizowania zajęć dydaktycznych w pełnym wymiarze – określonym w programie studiów lub programie kształcenia – przez nauczyciela akademickiego lub inną osobę prowadzącą zajęcia, wyznacza się jako dni do przeprowadzenia niezrealizowanych zajęć: 

1) 26 stycznia 2022 r. – w semestrze zimowym; 

2) 14, 15 lub 17 czerwca 2022 r. – w semestrze letnim.”

 

** W okresie od dnia 17 stycznia 2022 r. do dnia 30 stycznia 2022 r. egzaminy i zaliczenia mogą być przeprowadzane w trakcie zajęć dydaktycznych, pod warunkiem: 

1) zrealizowania do dnia planowanego egzaminu lub zaliczenia w całości treści programowych danego przedmiotu określonych w programie studiów; 

2) uzyskania przez osobę przeprowadzającą egzamin lub zaliczenie zgody dziekana na przeprowadzenie egzaminu lub zaliczenia w tym okresie; 

3) uzyskania pozytywnej opinii wydziałowej rady samorządu studentów albo wydziałowej rady doktorantów w  sprawie przeprowadzenia egzaminu lub zaliczenia w tym okresie.

 

2. Termin przeprowadzenia niezrealizowanych zajęć przypadających w dniu dziekańskim innym niż dzień rektorski ustala dziekan. Jeżeli zajęcia przypadające w dniu dziekańskim są prowadzone przez nauczycieli akademickich z innego wydziału lub jednostki ogólnouczelnianej, termin przeprowadzenia niezrealizowanych zajęć ustala dziekan w  porozumieniu z dziekanem tego innego wydziału lub dyrektorem tej jednostki.

 

3. Wnioski o przeniesienie z innej uczelni do Uniwersytetu Gdańskiego składa się do dnia: 

1) 31 grudnia 2021 r. – w przypadku wniosków dotyczących rozpoczęcia kształcenia od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022; 

2) 31 sierpnia 2022 r. – w przypadku wniosków dotyczących rozpoczęcia kształcenia od semestru zimowego roku akademickiego 2022/2023.

 

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023

                                                   Semestr zimowy (01.10.2022 – 19.02.2023)*

 03.10.2022

Inauguracja roku akademickiego

01.10.2022 – 27.01.2023

Zajęcia dydaktyczne

23.12.2022 – 01.01.2023

Zimowa przerwa świąteczna

28.01.2023 – 12.02.2023

Zimowa sesja egzaminacyjna z wyłączeniem zajęć dydaktycznych

13.02.2023 – 19.02.2023

Przerwa międzysemestralna

                                                   Semestr letni (20.02.2023 – 30.09.2023)*

20.02.2023 – 05.03.2023

Zimowa sesja poprawkowa w trakcie zajęć dydaktycznych semestru letniego

20.02.2023 – 18.06.2023

Zajęcia dydaktyczne

07.04.2023 – 11.04.2023

Wiosenna przerwa świąteczna

20.03.2023

Święto Uniwersytetu Gdańskiego

19.06.2023 – 02.07.2023

Letnia sesja egzaminacyjna z wyłączeniem zajęć

03.07.2023 – 30.09.2023

Przerwa wakacyjna

04.09.2023 – 17.09.2023

Letnia sesja poprawkowa

* W przypadku niezrealizowania zajęć dydaktycznych w pełnym wymiarze – określonym w programie studiów lub programie kształcenia – przez nauczyciela akademickiego lub inną osobę prowadzącą zajęcia, wyznacza się jako dni do przeprowadzenia niezrealizowanych zajęć 21 grudnia 2022 r. i 12 stycznia 2023 r. – według planu zajęć z piątku – w semestrze zimowym.

2. Termin przeprowadzenia niezrealizowanych zajęć przypadających w dniu dziekańskim innym niż dzień rektorski ustala dziekan. Jeżeli zajęcia przypadające w dniu dziekańskim są prowadzone przez nauczycieli akademickich z innego wydziału lub jednostki ogólnouczelnianej, termin przeprowadzenia niezrealizowanych zajęć ustala dziekan w porozumieniu z dziekanem tego innego wydziału lub dyrektorem tej jednostki.
3. Wnioski o przeniesienie z innej uczelni do Uniwersytetu Gdańskiego składa się do dnia:
 
1) 31 grudnia 2022 r. – w przypadku wniosków dotyczących rozpoczęcia kształcenia od semestru letniego roku akademickiego 2022/2023;
2) 31 sierpnia 2023 r. – w przypadku wniosków dotyczących rozpoczęcia kształcenia od semestru zimowego roku akademickiego 2023/2024.

 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, Kwiecień 20, 2018 - 11:23; osoba wprowadzająca: Alicja Kwapińska-Zurita Ostatnia zmiana: środa, Lipiec 6, 2022 - 14:22; osoba wprowadzająca: Alicja Kwapińska-Zurita