Kalendarium studenta/kalendarz akademicki

Kalendarz akademicki: organizacja roku akademickiego 2022/2023

                                                    ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2023/2024

                                                    Semestr zimowy (01.10.2023 – 18.02.2024)

 02.10.2022

Inauguracja roku akademickiego

01.10.2023 – 28.01.2024

Zajęcia dydaktyczne (na podstawie § 33 RSUG- ostateczny termin złożenia wniosku o przeniesienie/uznanie osiągnięć- 15 listopada)

23.12.2023 – 02.01.2024

Zimowa przerwa świąteczna

15.01.2024 – 28.01.2024 Zimowa sesja egzaminacyjna w trakcie zajęć dydaktycznych semestru zimowego*

29.01.2024 – 11.02.2024

Zimowa sesja egzaminacyjna z wyłączeniem zajęć dydaktycznych

(studenci zobowiązani są do sprawdzenia w Portalu Studenta poprawności wpisanych ocen w protokołach elektronicznych

i zgłaszanie błędów prowadzącym zajęcia i w dziekanacie)

13.02.2024- niezwłocznie po uzyskaniu wpisów ze wszystkich przedmiotów do indeksu

składanie wniosków o awans z długiem ECTS/ repetę, urlop dziekański oraz o inne zgody regulaminowe,

( nie dotyczy studentów przystępujących do sesji poprawkowej )

12.02.2024 – 18.02.2024

Przerwa międzysemestralna

                                                    Semestr letni (19.02.2024 – 30.09.2024)*

19.02.2024 – 03.03.2024

Zimowa sesja poprawkowa w trakcie zajęć dydaktycznych semestru letniego

06.03.2024- niezwłocznie po uzyskaniu wpisów ze wszystkich przedmiotów do indeksu

Składanie wniosków o awans z długiem ECTS/ repetę, urlop dziekański oraz o inne zgody regulaminowe

(dotyczy tylko studentów przystępujących do sesji poprawkowej)

19.02.2024 – 16.06.2024

Zajęcia dydaktyczne (na podstawie § 33 RSUG- ostateczny termin złożenia wniosku o przeniesienie/uznanie osiągnięć- 15 marca)

29.03.2024 – 02.04.2024

Wiosenna przerwa świąteczna

20.03.2024

Święto Uniwersytetu Gdańskiego

03.06.2024 – 16.06.2024

Letnia sesja egzaminacyjna w trakcie zajęć dydaktycznych semestru letniego*

 17.06.2024 – 30.06.2024  Letnia sesja egzaminacyjna z wyłączeniem zajęć
03.07.2024- niezwłocznie po uzyskaniu wpisów ze wszystkich przedmiotów do indeksu

Składanie wniosków o awans z długiem ECTS/ repetę, urlop dziekański oraz o inne zgody regulaminowe

( nie dotyczy studentów przystępujących do sesji poprawkowej )

01.07.2024 – 30.09.2024

Przerwa wakacyjna

02.09.2024 – 15.09.2024

Letnia sesja poprawkowa

18.09.2023- niezwłocznie po uzyskaniu wpisów ze wszystkich przedmiotów do indeksu

Składanie wniosków o awans z długiem ECTS/ repetę, urlop dziekański oraz o inne zgody regulaminowe

(dotyczy tylko studentów przystępujących do sesji poprawkowej)

* W okresie od dnia 15 stycznia 2024 r. do dnia 28 stycznia 2024 r. oraz od dnia 03 czerwca 2024 r. do dnia 16 czerwca 2024 r. egzaminy i zaliczenia mogą być przeprowadzane w trakcie zajęć dydaktycznych, pod warunkiem:
1) zrealizowania do dnia planowanego egzaminu lub zaliczenia w całości treści programowych danego przedmiotu określonych w programie studiów;
2) uzyskania przez osobę przeprowadzającą egzamin lub zaliczenie zgody dziekana na przeprowadzenie egzaminu lub zaliczenia w tym okresie;
3) uzyskania pozytywnej opinii wydziałowej rady samorządu studentów albo wydziałowej rady doktorantów w sprawie przeprowadzenia egzaminu lub zaliczenia w tym okresie.
 
2. Termin przeprowadzenia niezrealizowanych zajęć przypadających w dniu dziekańskim innym niż dzień rektorski ustala dziekan. Jeżeli zajęcia przypadające w dniu dziekańskim są prowadzone przez nauczycieli akademickich z innego wydziału lub jednostki ogólnouczelnianej, termin przeprowadzenia niezrealizowanych zajęć ustala dziekan w  porozumieniu z dziekanem tego innego wydziału lub dyrektorem tej jednostki.
3. Wnioski o przeniesienie z innej uczelni do Uniwersytetu Gdańskiego składa się do dnia:
 
1) 31 grudnia 2023 r. – w przypadku wniosków dotyczących rozpoczęcia kształcenia od semestru letniego roku akademickiego 2023/2024;
2) 31 sierpnia 2024 r. – w przypadku wniosków dotyczących rozpoczęcia kształcenia od semestru zimowego roku akademickiego 2024/2025.

 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 20. Kwiecień 2018 - 11:23; osoba wprowadzająca: Alicja Kwapińska-Zurita Ostatnia zmiana: poniedziałek, 25. Wrzesień 2023 - 08:04; osoba wprowadzająca: Alicja Kwapińska-Zurita