Stypendium doktoranckie | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Stypendium doktoranckie

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 13 września 2018 roku, 9:28

 ZARZĄDZENIE REKTORA 79/R/18 z dnia 31 lipca 2018 roku  

Wnioski należy złożyć do kierownika studiów doktoranckich do 4 października 2018r.

Kryteria dla Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki znajdują się na str. 18 i 19 w załączniku poniżej.