fbpx Stypendium doktoranckie | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Stypendium doktoranckie | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Stypendium doktoranckie

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 20 września 2019 roku, 8:01

 ZARZĄDZENIE REKTORA 67/R/19 z dnia 31 lipca 2019 roku  

Wnioski należy złożyć do kierownika studiów doktoranckich do 4 października 2019r.

Kryteria dla Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki znajdują się na str. 17 i 18 w załączniku poniżej.