Stypendia socjalne | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Stypendia socjalne/ dla najlepszych doktorantów

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 13 września 2018 roku, 9:52

Zarządzenie Rektora UG 80/R/18 z dnia 31 lipca 2018 roku.

Wniosek nalezy złożyć do dziekanatu do 4 października 2018r.

Kryteria przyznania stypendium dla najlepszych doktorantów znajdują się w załączniku poniżej na str. 22 i 23.