Nagroda Rektora | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Nagroda Rektora

wtorek, 12 września 2017 roku, 12:57

 

Na podstawie Regulaminu przyznawania nagród Rektora Doktorantom Uniwersytetu Gdańskiego (uchwała nr 55/14 Senatu UG z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu przyznawania nagród Rektora Doktorantom Uniwersytetu Gdańskiego) nagroda Rektora jest przyznawana doktorantom Uniwersytetu Gdańskiego raz w roku (pod koniec roku kalendarzowego) za osiągnięcia z roku akademickiego poprzedzającego złożenie wniosku,.

 

Doktoranci zainteresowani przyznaniem nagrody Rektora składają wnioski wraz z udokumentowanym wykazem osiągnięć (zgodnie z § 4 Uchwały) oraz opinią właściwego Dziekana do Kierowników Studiów Doktoranckich do dnia 25 października 2017 roku.

 

Kierownik  studiów  doktoranckich po  przeanalizowaniu  złożonych  wniosków  wskazuje  nie więcej  niż 3% najlepszych  doktorantów,  ale  nie  mniej niż  jednego  doktoranta i

wnioski wybranych doktorantów przesyła Prorektorowi ds. kształcenia.

 

Decyzję  o  przyznaniu  lub  nieprzyznaniu  nagrody,  po  zapoznaniu  się  z  merytorycznym uzasadnieniem wniosków, podejmuje komisja powoływana przez Rektora

w składzie: Prorektor ds. kształcenia, Prorektor ds. nauki oraz przedstawiciel Samorządu Doktorantów.