Program studiów magisterskich z fizyki (2016)

STUDIA II STOPNIA (2-letnie dzienne)

Fizyka - 2016 - 2018

Na każdym roku student powinien uzyskać 60 punktów kredytowych ECTS
z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru).

I rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

I ROK - SEMESTR 1

Mechanika analityczna

30

30  

60

E/Zo

5

Fizyka jądra atomowego i cząstek elementarnych

30

30

 

60

E/Zo

5

Laboratorium fizyki jądrowej

    45 45 Zo 4

Fizyka fazy skondensowanej

60

30

 

90

E/Zo

6

Zaawansowane metody numeryczne w fizyce

30

 

15

45

Z/Zo

5

Wykład monograficzny 1*)

30

15

 

45

E/Zo

5

Razem semestr 1

180

105

60

345

 

30

I ROK - SEMESTR 2

Teoria pola

30

30

 

60

E/Zo

6

Elektronika w eksperymencie fizycznym lub symulacje komputerowe *)

15

  30

45

Z/Zo

3

Laboratorium fizyczne*)

   

75

75

Zo

8

Fizyka kwantowa

45

30

 

75

E/Zo

7

Nieliniowe układy dynamiczne i chaos

30

 

15

45

E/Zo

4

Filozofia nauki

15     15 Z 2

Razem semestr 2

135

60

120

315

 

30

             

Razem I rok

315

165

180

660

 

60

II rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

II ROK - SEMESTR 3

Modelowanie stochastyczne

30

  15

45

E/Zo

4

Wykład monograficzny 2*)

30

15

 

45

E/Zo

5

Podstawy mikroprzedsiębiorczości

15

15

 

30

Zo/Zo

3

Seminarium magisterskie*)

 

30

 

60

Zo

2

Pracownia magisterska*)

 

 

30

60

Z

6

Praca magisterska

          10

Razem semestr 3

75

60

45

240

 

30

II ROK - SEMESTR 4

Wykład monograficzny 3*)

30

15

 

45

E/Zo

5

Wykład wydziałowy- matematyka *)

30     30 Zo 2

Konwersatorium języka angielskiego

  30

 

30

Zo

2

Seminarium magisterskie*)

 

30

 

60

Zo

2

Pracownia magisterska*)

 

 

30

60

Z

8

Praca magisterska i egzamin dyplomowy*)

 

   

 

E 10

Wychowanie fizyczne

  30   30 Z 1

Razem semestr 4

60

105

30

255

 

30

             

Razem II rok

135

165

75

495

 

60

*) przedmioty zawierające możliwości do wyboru

BLOK PEDAGOGICZNO- DYDAKTYCZNY- SYLABUSY DOSTĘPNE PRZY NABORZE 2016/2017

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

I ROK - SEMESTR 1

Psychologia

15

30  

45

E/Zo

3

Pedagogika

15

30

 

45

E/Zo

2

Razem semestr 1

30

60

 

90

 

5

I ROK - SEMESTR 2

Psychologia

 

30

 

30

Zo

2

Pedagogika

  30   30 Zo 1

Praktyka pedagogiczna

    30 30 Zo 1

Podstawy dydaktyki ogólnej

  30   30 Zo 2

Dydaktyka fizyki

30   15 45 Z/Zo 4

Razem semestr 2

30

90

45

165

 

10

 

II ROK - SEMESTR 3

Dydaktyka fizyki

30 30   60 E/Zo 4

Praktyka nauczania fizyki

    60 60 Zo 3

Razem semestr 3

30

30

60

120

 

7

II ROK - SEMESTR 4

Praktyka nauczania fizyki

    60 60 Zo 3

Razem semestr 4

 

 

60

60

 

3

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 29. Czerwiec 2016 - 13:19; osoba wprowadzająca: Alicja Kwapińska-Zurita Ostatnia zmiana: środa, 27. Czerwiec 2018 - 10:23; osoba wprowadzająca: Alicja Kwapińska-Zurita