POŻEGNANIE - PROF. OSWALD LEROY, DOKTOR HONORIS CAUSA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. Oswalda Leroy’a, Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Gdańskiego.

Odszedł wybitny uczony z ogromnym dorobkiem naukowym z fizyki,  w szczególności akustooptyki, człowiek z niezliczonymi zasługami dla nauki i Naszej Uczelni.

Profesor Oswald Leory był założycielem w Uniwersytecie w Leuven, Campus Kortrijk ośrodka badań nad oddziaływaniem światła i ultradźwięków szczególnie rozwijając teorię ugięcia światła na dwóch wiązkach ultradźwiękowych w całym zakresie zmienności częstotliwości, natężeń i zależności fazowych pomiędzy oddziałującymi wiązkami.

 Teoretyczne przewidywania prac Oswalda Leroy'a zostały eksperymentalnie potwierdzone w Laboratorium Akustooptyki Instytutu Fizyki Uniwersytetu Gdańskiego w wyniku owocnej współpracy naukowej nawiązanej w 1971 roku.

W chwili nadania prof. O. Leroy Doktoratu HC przez UG w 1991 roku był on autorem wielu prac, nie tylko z akustooptyki. Jego prace były i są wielokrotnie cytowane, a niektóre wyniki uzyskały status podręcznikowy.  

Prof. Oswald Leroy cieszył się ogromnym uznaniem i autorytetem  w światowym środowisku fizyków zajmujących się ultradźwiękami. Ewidentnym tego wyrazem było zorganizowanie ku czci Profesora Oswalda Leroy Sesji Specjalnej z akusto-optyki jemu poświęconej na Międzynarodowym Kongresie Ultradźwięków (ICU'2015) w Metzu we Francji, gdzie został odznaczony Medalem Uniwersytetu Gdańskiego. 

 

Cześć Jego Pamięci 

oddają

Grono Dziekańskie oraz społeczność akademicka 

Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG

 

*Więcej informacji o dorobku i sylwetce prof. Oswalda Leroy'a znaleźć można na stronie: https://mfi.ug.edu.pl/wydzial/doktorzy-honoris-causa/prof-oswald-leroy

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 13. Wrzesień 2022 - 12:15; osoba wprowadzająca: Aneta Lewicka Ostatnia zmiana: wtorek, 13. Wrzesień 2022 - 12:36; osoba wprowadzająca: Sebastian Zaborowski