Nagroda Nobla z fizyki w 2022 r. dla Antona Zeilingera

W czasie naszej wydziałowej inauguracji roku akademickiego gruchnęła wieść o tegorocznych Nagrodach Nobla z fizyki. Jednym z jej laureatów został doktor honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego prof. Anton Zeilinger. Ponadto otrzymali ją nie mniej znakomici Alain Aspect i John Clauser. Nagroda została przyznana „za eksperymenty ze splątanymi fotonami, ustalające naruszenie nierówności Bella i tworzące pionierską naukę o informacji kwantowej”.

Szczególne znaczenie ta informacja miała dla obecnego na naszej inauguracji prof. Marka Żukowskiego, dyrektora International Centre for Theory of Quantum Technologies, którego z Antonem Zeilingerem łączy wieloletnia przyjaźń i naukowa współpraca. Więcej… 

Badania tegorocznych laureatów położyły podwaliny pod rozwój teorii informacji kwantowej, której ośrodek gdański jest jednym ze światowych centrów. To tutaj w rok po przyznaniu profesorowi Zelingerowi doktoratu honoris causa UG powstało Krajowe Centrum Informatyki Kwantowej.
Profesorowie Ryszard Horodecki i Marek Żukowski z naszego Wydziału zostali laureatami Nagród FNP zwanymi „polskimi Noblami”. Wreszcie, znaczenie naszego ośrodka i wybitny dorobek naszych badaczy zaowocowały powstaniem International Centre for Theory of Quantum Technologies, w którego prace zaangażowani są badacze wywodzący się z naszego Wydziału. Dwóch Noblistów, Anton Zeilinger i Alain Aspect, są członkami rady programowej ICTQT.

Ciekawostką jest fakt, że ten ostatni wygłosił wykład w czasie ubiegłorocznej Sesji Ingardena w KCIK. Przypomnijmy, że tegoroczny zdobywca Medalu Fieldsa wygłosił Wykład im. Jankowskiego organizowany przez Instytut Matematyki w naszym Wydziale (https://mfi.ug.edu.pl/node/111596)

Potwierdza się zatem reguła, że najlepszą drogą do uzyskania prestiżowej nagrody naukowej jest utrzymywanie ścisłych kontaktów z naszym Wydziałem :)

Więcej informacji o Noblistach i uzasadnieniu nagrody można znaleźć na oficjalnych stronach Komitetu Noblowskiego.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 5. Październik 2022 - 07:55; osoba wprowadzająca: Hanna Furmańczyk Ostatnia zmiana: środa, 5. Październik 2022 - 08:02; osoba wprowadzająca: Hanna Furmańczyk