Medale Fieldsa

Przyznano tegoroczne Medale Fieldsa. Jest wątek gdański!

 

Medal Fieldsa, zwany też matematycznym Noblem przyznawany jest co cztery lata (od 1936 r.) przez Międzynarodową Unię Matematyczną za wyjątkowe osiągnięcia w matematyce. Ufundowane przez kanadyjskiego matematyka Johna Charlesa Fieldsa wyróżnienie może trafić do dwojga, trojga lub czworga naukowców, którzy nie ukończyli jeszcze 40 roku życia.

 

Nagrody wręczane są podczas Międzynarodowego Kongresu Matematyków – największej na świecie konferencji poświęconej tej dziedzinie nauki. Podczas tegorocznej ceremonii, która odbyła się 5 lipca w fińskich Helsinkach wyróżnienia odebrało czworo laureatów: Hugo Duminil-Copin, June Huh, James Maynard oraz Maryna Wiazowska.

 

Maryna Wiazowska, pochodząca z Kijowa matematyczka jest drugą w 86-letniej historii medalu kobietą, której przyznano to prestiżowe wyróżnienie. Pierwszą laureatką tej nagrody została w 2014 r. irańska matematyczka Maryam Mirzakhani.

 

Ciekawostką jest fakt, że June Huh wygłosił w roku 2018 jubileuszowy XX Wykład im. Andrzeja Jankowskiego pt. Hard Lefschetz and Hodge-Riemann for finite geometries. Wykład im. Andrzeja Jankowskiego organizowany jest corocznie w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego i ma na celu upamiętnienie postaci wybitnego gdańskiego matematyka, który był prekursorem topologii algebraicznej w Polsce. Gościło na nim wielu wybitnych matematyków, w tym medalistów Fieldsa, ale pierwszy raz zdarzyło się, że wygłoszenie wykładu w Gdańsku poprzedziło przyznanie Medalu.

Drodzy matematycy, jeśli aspirujecie do ważnych nagród, nie zaszkodzi odwiedzić Gdańsk!

 

Zdjęcia zaczerpnięto ze strony: https://www.mathunion.org/imu-awards/fields-medal/fields-medals-2022

 

 

This year's Fields Medals have been awarded. There is a Gdańsk plot!

 

 

The Fields Medal, also known as the Mathematical Nobel, is awarded every four years (since 1936) by the International Mathematical Union for exceptional achievements in mathematics. Founded by Canadian mathematician John Charles Fields, the award can go to two, three or four scientists under the age of 40.

 

The awards are presented at the International Congress of Mathematicians, the world's largest conference dedicated to this field of science. At this year's ceremony, held on 5 July in Helsinki, Finland, four laureates received the awards: Hugo Duminil-Copin, June Huh, James Maynard and Maryna Vyazovskaya.

 

Maryna Vyazovskaya, the Kiev-born mathematician is the second woman in the medal's 86-year history to be awarded this prestigious honour. The first woman to win the award was Iranian mathematician Maryam Mirzakhani in 2014.

 

It is interesting to note that June Huh delivered the 20th anniversary Andrzej Jankowski Lecture in 2018, entitled 'The Hard Lefschetz. Hard Lefschetz and Hodge-Riemann for finite geometries’. The Andrzej Jankowski Lecture is organized annually at the Institute of Mathematics of the University of Gdansk and aims to commemorate the eminent Gdańsk mathematician who was a pioneer of algebraic topology in Poland. It has hosted many outstanding mathematicians, including Fields medalists, but this is the first time that giving a lecture in Gdańsk has preceded the awarding of the Medal.

Dear mathematicians, if you aspire to important awards, it is wise to visit Gdansk first!

 

The photos are from the website: https://www.mathunion.org/imu-awards/fields-medal/fields-medals-2022

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 8. Lipiec 2022 - 10:35; osoba wprowadzająca: Sylwia Kurek Ostatnia zmiana: piątek, 8. Lipiec 2022 - 10:39; osoba wprowadzająca: Sylwia Kurek