nagroda | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Nagrody

W dniach 22-23 marca odbyły się w Warszawie, pod egidą Polskiej Akademii Nauk, krajowe eliminacje EU Contest for Young Scientists (EUCYS). Jedną z trzech równorzędnych pierwszych nagród otrzymał Paweł Sawicki, student pierwszego roku matematyki i informatyki na Uniwersytecie Gdańskim, za pracę zatytułowaną "Hexapawn wydłużony".

Podczas posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego 25 października 2018 roku JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała prof. nadzw. wręczył:

J. E. Ambasador Izraela w Polsce z przyjemnością zawiadamia oraz zaprosza Państwa do nominowania polskich naukowców do prestiżowej międzynarodowej nagrody WOLF PRIZE.
W tym roku prezydium nagrody WOLF PRIZE skupia swoją uwagę przede wszystkim na wybitnych jednostach w zakresie medycyny, rolnictwa, matematyki, chemii i fizyki oraz architektury.

 

Rektorzy przedstawili Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1 861 wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, w tym 1 275 wniosków studentów i 586 wniosków doktorantów. Przyznanych zostało 645 stypendiów studentom i 78 stypendiów doktorantom. Wśród nich – 14 studentów Uniwersytetu Gdańskiego oraz 6 doktorantów. 

Z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki stypendium otrzymali: 

Doktorant Studiów Doktoranckich z Fizyki - mgr Łukasz Sobolewski

Wielki sukces Piotra Pawlaka - studenta Wydziału Matematyki, Fizyki i
Informatyki

W dniach 31 lipca - 6 sierpnia  w Bułgarii odbyły się 24. zawody
"International Mathematics Competition for University Students", w których
wzięło udział ponad 330 studentów z całego świata.

Piotr Pawlak, student
kierunku Matematyka prowadzonego na naszym Wydziale, zajął zaszczytne 19.
miejsce zdobywając tym samym Pierwszą Nagrodę!

Z radością informujemy, iż prof. dr hab. Tomasz Szarek zdobył grant w konkursie OPUS finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki na badania pt. „Losowe układy dynamiczne”. Serdecznie gratulujemy.

Dr Marcin Pawłowski z Instytutu Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki został laureatem konkursu First TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Jest to pierwsza edycja konkursu, w którym młodzi doktorzy z całego świata mogą zdobyć środki na założenie w Polsce swojego pierwszego zespołu badawczego. Zgłoszono do niego 118 projektów, z których tylko dziesięć otrzymało dofinansowanie.

1

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie dla najlepszych studentów i kół naukowych o nagrodę „Czerwonej Róży 2016”.
Termin składania wniosków dla najlepszych studentów oraz kół naukowych na Wydzile Matematyki, Fizyki Informatyki UG upływa 14.042016r. Podania prosze skłądać w Biurze Dziekana (pokój nr 4)
 

NCN

Z przyjemnścią informuję, że czterech pracowników Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki jest laureatami OPUS 9, PRELUDIUM 9 i SONATA 9:

- prof. dr hab. Grzegorz Gromadzki - Transformacje powierzchni zwartych - Konkurs: OPUS

- prof. dr hab. Michał Horodecki - Kwantowoinformatyczne podejście do wybranych aspektów podstaw fizyki - Konkurs : OPUS

- prof. dr hab. Piotr Bojarski - Czuła detekcja emitujących indywiduów i procesów międzymolekularnych na platformach plazmonicznych - Konkurs: OPUS

Strony

Subskrybuj RSS - nagroda