Stypendia socjalne

Stypendia socjalne/ Rektora dla doktorantów

Wniosek nalezy złożyć do Biura Dziekana  do 15  października 2022 r.

 

Świadczenia dla doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020

Doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem 2019/2020 w kwestii przyznawania świadczeń będzie obowiązywało zarządzenie nr 113/R/22 Rektora UG z dnia 30 września 2022 r  w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego

Stypendium Rektora dla doktorantów określa § 9 w.w. Regulaminu. 

 

Najważniejsze informacje:

Doktoranci mogą otrzymać następujące świadczenia:

1. stypendium socjalne i stypendium socjalne w zwiększonej wysokości;

2. stypendium dla osób niepełnosprawnych;

3. stypendium Rektora dla doktorantów;

4. zapomogi.

W zakresie stypendiów o których mowa w punktach: 1, 2 i 4 stosuje się przepisy obowiązujące studentów.

 
 

Wnioski o przyznanie świadczeń z Funduszu Stypendialnego powinny być złożone do dnia 15 października 2022 roku (w przypadku wniosków o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomóg można stosować wniosek studencki).

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 3. Marzec 2014 - 11:58; osoba wprowadzająca: Marta Stempniewicz Ostatnia zmiana: poniedziałek, 10. Październik 2022 - 10:22; osoba wprowadzająca: Aneta Lewicka