fbpx PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ MGR. DZMITRYIA USHAKOU | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ MGR. DZMITRYIA USHAKOU

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ MGR. DZMITRYIA USHAKOU

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki fizyczne

Uniwersytetu Gdańskiego

zaprasza na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

MGR. DZMITRYIA USHAKOU

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

The spectral and kinetic properties of molecular systems with ESIPT in studies
of charge transfer reversibility, complex formation and polymerization processes

 

Promotor: prof. dr hab. Vladimir Tomin

Recenzenci: dr hab. Jerzy Karpiuk (IF PAN)

dr hab. Rafał Luchowski, prof. UMCS

Obrona odbędzie się dn. 29 pażdziernika 2020 roku godz. 12:15 w trybie wideokonferencji przy wykorzystaniu platformy MS Teams. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres: sekretariat.iftia@ug.edu.pl do dnia 28.10.2020 roku. W dniu obrony zostanie udostępnione wszystkim zainteresowanym zaproszenie umożliwiające uczestnictwo.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się na stronie: https://repozytorium.bg.ug.edu.pl

Streszczenie rozprawy doktorskiej i jej recenzje są umieszczone na stronie internetowej Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki pod adresem: https://mfi.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa_mfi/postepowania_awansowe/postepowania_naukowe_w_trakcie/przewody_doktorskie

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aneta Lewicka
Treść wprowadzona przez: Aneta Lewicka
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 12 października 2020 roku, 13:04