Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marty Kweli

Przewodniczący Rady Dyscypliny Matematyka

Uniwersytetu Gdańskiego

zaprasza na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 

MGR  MARTY  KWELA

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Ideały zbiorów nigdziegęstych w topologiach na zbiorze liczb naturalnych

 

 

Promotor: dr hab. Andrzej Nowik, prof. UG

Promotor pomocniczy: dr Jacek Tryba

Recenzenci: dr hab. Eliza Jabłońska

             dr hab. Filip Strobin, prof. PŁ

Obrona odbędzie się dn. 30 listopada 2021 roku godz. 12:15 w trybie wideokonferencji przy wykorzystaniu platformy
MS Teams. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres sekretariat.mat@ug.edu.pl do dnia 29.11.2021 roku. W dniu obrony zostanie udostępnione wszystkim zainteresowanym zaproszenie umożliwiające uczestnictwo.

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się na stronie: https://www.bg.ug.edu.pl/rozprawy-doktorskie-ug.

Streszczenie rozprawy doktorskiej i jej recenzje są umieszczone na stronie internetowej Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki pod adresem: https://mfi.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa_mfi/postepowania_awansowe/postepowania_naukowe_w_trakcie/przewody_doktorskie

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 10. Listopad 2021 - 12:50; osoba wprowadzająca: Aneta Lewicka Ostatnia zmiana: wtorek, 16. Listopad 2021 - 14:33; osoba wprowadzająca: Sylwia Kurek