fbpx Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marty Kweli | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marty Kweli

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marty Kweli

Przewodniczący Rady Dyscypliny Matematyka

Uniwersytetu Gdańskiego

zaprasza na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 

MGR  MARTY  KWELA

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Ideały zbiorów nigdziegęstych w topologiach na zbiorze liczb naturalnych

 

 

Promotor: dr hab. Andrzej Nowik, prof. UG

Promotor pomocniczy: dr Jacek Tryba

Recenzenci: dr hab. Eliza Jabłońska

             dr hab. Filip Strobin, prof. PŁ


Obrona odbędzie się dn. 30 listopada 2021 roku godz. 12:15 w trybie wideokonferencji przy wykorzystaniu platformy
MS Teams. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres sekretariat.mat@ug.edu.pl do dnia 29.11.2021 roku. W dniu obrony zostanie udostępnione wszystkim zainteresowanym zaproszenie umożliwiające uczestnictwo.

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się na stronie: https://www.bg.ug.edu.pl/rozprawy-doktorskie-ug.

Streszczenie rozprawy doktorskiej i jej recenzje są umieszczone na stronie internetowej Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki pod adresem: https://mfi.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa_mfi/postepowania_awansowe/postepowania_naukowe_w_trakcie/przewody_doktorskie

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sylwia Kurek
Treść wprowadzona przez: Aneta Lewicka
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 16 listopada 2021 roku, 14:33