fbpx Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Natalii Góreckiej | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Natalii Góreckiej

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Natalii Góreckiej

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki fizyczne

Uniwersytetu Gdańskiego

zaprasza na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

MGR NATALII GÓRECKIEJ

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

 Wpływ modyfikacji matrycy na właściwości spektroskopowe

fosforanów domieszkowanych jonami europu

Promotor: dr hab. Beata Grobelna, prof. UG

Promotor pomocniczy: dr Karol Szczodrowski (UG)

Recenzenci: prof. dr hab. Wojciech Pisarski (Uniwersytet Śląski)

                   prof. dr hab. Witold Ryba-Romanowski  (INTiBS PAN Wrocław)

 

 

Obrona odbędzie się dn. 15 lipca 2021 roku  godz. 10.15 w trybie wideokonferencji przy wykorzystaniu platformy MS Teams.

 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail rdnf@ug.edu.pl do dnia 14.07.2021r. W dniu obrony zostanie udostępnione wszystkim zainteresowanym zaproszenie umożliwiające uczestnictwo.

 

 

Z rozprawą doktorską można  zapoznać się na stronie: https://www.bg.ug.edu.pl/rozprawy-doktorskie-ug


Streszczenie rozprawy doktorskiej i jej recenzje są umieszczone na stronie internetowej Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG pod adresem: https://mfi.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa_mfi/postepowania_awansowe/postepowania_naukowe_w_trakcie/przewody_doktorskie

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aneta Lewicka
Treść wprowadzona przez: Aneta Lewicka
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 6 lipca 2021 roku, 13:49