fbpx Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Tadeusza Leśniewskiego | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Tadeusza Leśniewskiego

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Tadeusza Leśniewskiego

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki fizyczne

Uniwersytetu Gdańskiego

zaprasza na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

MGR. INŻ. TADEUSZA LEŚNIEWSKIEGO

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Wpływ temperatury i ciśnienia na własności optyczne luminoforów fluorkowych aktywowanych jonami Mn4+

 Promotor:         dr hab. Sebastian Mahlik, prof. UG

                           Recenzenci:        prof. dr hab. Andrzej Suchocki (IF PAN Warszawa)

                                                                     prof. dr hab. inż. Przemysław Dereń (INTiBS PAN Wrocław)

 

 

Obrona odbędzie się dn. 27 maja 2021 roku  godz. 12.15 w trybie wideokonferencji przy wykorzystaniu platformy MS Teams.

 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail rdnf@ug.edu.pl do dnia 26.05.2021r. W dniu obrony zostanie udostępnione wszystkim zainteresowanym zaproszenie umożliwiające uczestnictwo.

 

 

Z rozprawą doktorską można  zapoznać się na stronie: https://repozytorium.bg.ug.edu.pl.

Streszczenie rozprawy doktorskiej i jej recenzje są umieszczone na stronie internetowej Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG pod adresem: https://mfi.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa_mfi/postepowania_awansowe/postepowania_naukowe_w_trakcie/przewody_doktorskie

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aneta Lewicka
Treść wprowadzona przez: Aneta Lewicka
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 13 maja 2021 roku, 13:23