fbpx Nowa procedura zdobycia stopnia naukowego doktora (po 1.10.2019) | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Nowa procedura zdobycia stopnia naukowego doktora (po 1.10.2019)

Sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 9 września 2021 roku, 14:20

Poniżej przedstawiony jest dokument zawierający Sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim będący załącznikiem do Uchwaly Senatu UG 121/19. 

Wyznaczenie promotora - tryb EKSTERNISTYCZNY

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 30 stycznia 2020 roku, 9:26

 

Poniżej znajduje się przykładowy formularz wniosku o wyznaczenie promotora / promotorów sprawujących opiekę nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej. Formularz dotyczy  osób, które: 
1) rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020,
2) zamierzają wszcząć przewód doktorski z tzw. "wolnej stopy".

 

Wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 30 stycznia 2020 roku, 9:31

Poniżej znajduje się formularz przykładowego wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim.