fbpx Stypendia socjalne | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne/ Rektora dla doktorantów

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 29 września 2020 roku, 13:24

Wniosek nalezy złożyć do Biura Dziekana  do 16  października 2020 r.

 

Świadczenia dla doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020

Doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem 2019/2020 w kwestii przyznawania świadczeń będzie obowiązywało zarządzenie nr 90/R/20 Rektora UG z dnia 27 sierpnia 2020 r  w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego. 

Stypendium Rektora dla doktorantów określa § 9 w.w. Regulaminu. 

 

Najważniejsze informacje:

Doktoranci mogą otrzymać następujące świadczenia:

1. stypendium socjalne i stypendium socjalne w zwiększonej wysokości;

2. stypendium dla osób niepełnosprawnych;

3. stypendium Rektora dla doktorantów;

4. zapomogi.

W zakresie stypendiów o których mowa w punktach: 1, 2 i 4 stosuje się przepisy obowiązujące studentów.

 
Zarządzenie nr 111/R/20 (TUTAJRektora Uniwersytetu Gdańskiego uzupełnia zarządzenie nr 90/R/20 Rektora UG w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego, którego załącznik określa progi dochodu uprawniającego do ubiegania się o świadczenia socjalne i stawki tych świadczeń w roku akademickim 2020/2021 oraz stawkę stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2020/2021. Przepisy te stosujemy odpowiednio w stosunku do doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020.
 

Wnioski o przyznanie świadczeń z Funduszu Stypendialnego powinny być złożone do dnia 16 października 2020 roku (w przypadku wniosków o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomóg można stosować wniosek studencki).