fbpx Pracownie studenckie | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Pracownie studenckie

Pracownie studenckie

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 20 lutego 2018 roku, 12:36

Pracownie dydaktyczne w Instytucie Fizyki Doświadczalnej są wyposażone w nowoczesną aparaturę pomiarową i sprzęt komputerowy zakupiony głównie z funduszy unijnych.

Studenci odbywają zajęcia laboratoryjne w pracowniach wyszczególnionych poniżej a ich oferty edukacyjne wraz z opisami sprzętu będącego na ich wyposażeniu można znaleźć na stronach: