fbpx Popularyzacja fizyki | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Popularyzacja fizyki

Popularyzacja fizyki

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 2 stycznia 2018 roku, 12:04

Instytut Fizyki Doświadczalnej prowadzi od lat różne formy popularyzacji fizyki wśród uczniów oraz ich nauczycieli.

Stałe formy tej współpracy to :

Konkurs „Lubię fizykę” – organizowany dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. O tegorocznej

                                         edycji tego konkursu ( regulaminie, etapach, finale itd.) a także o wynikach

                                         edycji ubiegłorocznej można przeczytać na stronie Konkurs "Lubię Fizykę".

Spotkania z fizyką – całoroczny cykl wykładów i zajęć praktycznych dla młodzieży szkół gimnazjalnych

                                 oraz ponadgimnazjalnych.

Targi Akademia – dwudniowa impreza otwarta dla młodzieży szkolnej rokrocznie w marcu związana

                             z rocznicą powstania Uniwersytetu Gdańskiego (20.03.). Szczegółowe informacje

                             są na stronie targi.akademia.pl.

Dzień Otwarty Wydziału – organizowany w marcu z prezentacją laboratoriów naukowych i pracowni

                                          studenckich, wykładami popularnonaukowymi.

Bałtycki Festiwal Nauki – zwykle w maju. Pracownicy IFD oraz studenci zgłaszają rokrocznie imprezy

                                         popularyzujące fizykę i jej osiągnięcia do programu festiwalu i przeprowadzają je

                                         w czasie jego trwania. Te imprezy są adresowane do dzieci, młodzieży

                                         a także osób dorosłych. Informacje o programie BFN można znaleźć

                                         na stronie festiwal.gda.pl.

W każdym roku akademickim pracownicy IFD oraz studenci wszystkich trzech stopni studiów biorą udział w różnych rodzajach współpracy z młodzieżą szkolną umożliwiających jej rozwijanie zainteresowania naukami ścisłymi, zgłębianie wiedzy, możliwość odbywania zajęć laboratoryjnych itd. Te formy to np.: Projekt „Zdolni z Pomorza”, cykle wykładów przygotowywanych przez studenckie koła naukowe, turnieje młodych naukowców, tzw. Zielone szkoły (letnie obozy połączone z wykładami na temat fizyki). Informacje o tych imprezach ukazują się sukcesywnie na stronie Wydziału MFiI.