fbpx Kierunki studiów | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Kierunki studiów

Kierunki studiów

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 13 stycznia 2015 roku, 13:28

Instytut Fizyki Doświadczalnej wspólnie z Instytutem Fizyki Teoretycznej UG prowadzi studia stacjonarne na kierunkach :

Fizyka  - w systemie trójstopniowym: studia I stopnia (licencjackie, 3 letnie);

                                                        studia II stopnia (magisterskie, 2 letnie);

                                                        studia III stopnia (doktoranckie, 4 letnie).

Fizyka Medyczna  - dwustopniowe: studia I stopnia (licencjackie , 3 letnie);

                                                      studia II stopnia (magisterskie, 2 letnie).

Bezpieczeństwo Jądrowe i ochrona radiologiczna - studia I stopnia (licencjackie, 3 letnie).

Szczegółowe informacje o kierunkach, ich programach, rekrutacji, umiejętnościach i perspektywach absolwentów itd. są na stronie Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki w zakładce Studia.