fbpx Dydaktyka | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Dydaktyka

Harmonogram sesji egzaminacyjnej lato 2021-2022

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 1 czerwca 2021 roku, 15:51

BJiOR I st. 1 rok

15.06.2021 – Matematyka

17.06.2021 – Algebra

25.06.2021 – Termodynamika

 

BJiOR I st. 2 rok

24.05.2021 – radiochemia środowiska

07.06.2021 – Ochrona radiologiczna 2

14.06.2021 – Podstawy ekotoksykologii

15.06.2021 – Radioterapia

16.06.2021 – Elementy fizyki współczesnej

18.06.2021 – Chemia organiczna z elementami biochemii

 

BJiOR I st. 3 rok

08.06.2021 – Podstawy planowania radioterapii

09.06.2021 – Promieniotwórczość w medycynie

 

FIZ I st. 1 rok

17-18.06.2021 – Mechanika

18.06.2021 – Algebra

22.06.2021 – Analiza matematyczna

25-26.06.2021 – Termodynamika

 

FIZ I st. 2 rok

15.06.2021 – Metody matematyczne fizyki II

21.06.2021 – Fizyka współczesna

25.06.2021 – Mechanika klasyczna

 

FIZ I st. 3 rok

15.06.2021 – Elektrodynamika

18.06.2021 – Biospektroskopia optyczna

21.06.2021 – Równania fizyki matematycznej

25.06.2021 – Fizyka statystyczna

 

FIZ II st. 1 rok

18.06.2021 – Teoria pola

24.06.2021 – Mechanika Kwantowa 2

 

FIZ II st. 2 rok

18.06.2021 – Teoria pola

24.06.2021 – Mechanika Kwantowa 2

 

FMA I st., 1 rok

14.06.2021 – Psychologia

17.06.2021 – Algebra liniowa

21.06.2021 – Analiza matematyczna

22.06.2021 – Analiza matematyczna

23.06.2021 – Chemia medyczna

25.06.2021 – Termodynamika

 

FMA I st., 2 rok

11.06.2021 – Biofizyka układów biologicznych

21.06.2021 – Podstawy fizyki współczesnej- fizyka kwantowa

23.06.2021 – Chemia medyczna

25.06.2021 – Biofizyka układów biologicznych

29.06.2021 – Podstawy fizyki teoretycznej dla FM I

 

FMA I st., 3 rok

04.06.2021 – Podstawy medycyny nuklearnej i kontrola jakości w medycynie nuklearnej

18.06.2021 – Aparatura medyczna

23.06.2021 – Podstawy radioterapii i kontrola jakości w radioterapii

 

FMA II st., 1 rok

28.05.2021 – Dozymetria techniczna i przemysłowa

08.06.2021 – Wybrane zagadnienia z zastosowań fizyki współczesnej w medycynie

18.06.2021 – Biomateriały i biosensig; metody charakteryzacji

 

FMA II st., 2 rok

28.05.2021– Dozymetria techniczna i przemysłowa

08.06.2021– Wybrane zagadnienia z zastosowań fizyki współczesnej w medycynie

08.06.2021– Biomateriały i biosensing; metody charakteryzacji