fbpx Pracownia Komputerowa | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Pracownia Komputerowa

Pracownia Komputerowa

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 20 lutego 2018 roku, 12:43

Ogólne zasady użytkowania pracowni komputerowej:

Pracownia przeznaczona jest do celów dydaktycznych. Wolny dostęp studentów do pracowni możliwy jest jedynie w wyznaczonych godzinach (wywieszone na drzwiach) po uprzednim pozostawieniu w pok. 338 legitymacji studenckiej. Osoba pobierająca klucz przejmuje odpowiedzialność za pracownię.

W pracowni zabrania się:

 • wprowadzania osób trzecich,
 • palenia tytoniu, spożywania posiłków oraz napojów,
 • pozostawiania okryć,
 • manipulacji przy sprzęcie.

Zabronione jest uruchamianie lub instalowanie jakiegokolwiek oprogramowania nie związanego z programem zajęć. Oprogramowanie "public domain" może być instalowane i używane po otrzymaniu zgody opiekuna pracowni.
Należy unikać "zimnego" restartowania komputerów. Może to doprowadzić do uszkodzenia systemu plików.
Wszelkie nieprawidłowości w działaniu komputerów proszę kierować do prowadzących zajęcia i/lub opiekuna pracowni:


dr inż. Janusza J. Młodzianowskiego, pok. 341, tel. wew. 2282 lub 2228.

 


 

Dostępność sprzętu:

W pracowni komputerowej dostępne są:

 • komputery PC,
 • komputer unix'owy ifd.univ.gda.pl,
 • drukarka sieciowa.

 

Komputery PC:

Na każdym stanowisku zainstalowane jest:

 • Caldera OpenDOS 7.0,
 • Windows 3.11,
 • Windows 2000,
 • Linux (Debian).

Wszystkie komputery mają bezpośredni dostęp do Internetu.

 

Dostęp do systemów Windows 2000 i Linux możliwy jest jedynie po zalogowaniu się.

W systemie Windows 2000:

 

 • Login: student,
 • Hasło: brak.

 

W systemie Linux:

 

 • Login: student,
 • Hasło: student.

 

Zabrania się samowolnego modyfikowania plików systemowych.
Na komputerach PC studenci mogą zakładać swoje katalogi jedynie na:

 

 • Dysku systemu DOS: w podkatalogu c:\users,
 • Dysku systemu Windows 2000: w podkatalogu c:\Documents ans Settings\Student,
 • Dysku systemu Linux: w podkatalogu /home/student.
   

Pliki, które przypadkowo lub celowo znajdą się w innych katalogach będą kasowane.
Dyskietki mogą być używane tylko po ich sprawdzeniu programem antywirusowym, którym dysponują prowadzący zajęcia.


Komputer ifd.univ.gda.pl:

Otwarcie konta sieciowego:

Wszyscy studenci kierunków fizyki mają utworzone konta sieciowe na komputerze ifd.univ.gda.pl. Konta otwierane są na czas studiów. W celu aktywacji konta należy skontaktować się z opiekunem pracowni.

Zabrania się udostępniania konta osobom trzecim.

Nie przestrzeganie regulaminu pracowni i zasad etyki pracy w sieci komputerowej będzie podlegało sankcjom dyscyplinarnym (z powiadomieniem Dziekana i usunięciem z listy studentów włącznie).


Oprogramowanie MSDN:

Studenci Wydziału MFiI mają prawo do bezpłatnego korzystania z oprogramowania (w tym z systemów operacyjnych) w ramach MSDN Academic Software Alliance.

 


Drukarka sieciowa:

W pracowni 301 dostępna jest drukarka sieciowa. Drukarka dostępna jest bezpośrednio jedynie przez system Windows 2000. Z poziomu systemu DOS drukarka dostępna jest poprzez polecenie lp <nazwa_pliku>. Z poziomu systemu Linux drukarka dostępna jest poleceniem lpr <nazwa_pliku>.