fbpx Organizacja roku akademickiego 2014/2015 | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Organizacja roku akademickiego 2014/2015

Organizacja roku akademickiego 2014/2015

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
nr 45/R/14
z dnia 06 maja 2014 roku


w sprawie organizacji roku akademickiego 2014/2015

Na podstawie § 7 ust. 2 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego stanowiącego załącznik do Uchwały Senatu UG 12/12, z dnia 29 marca 2012 roku ze zm. zarządza się, co następuje: 

§ 1

Ustala się następującą organizacje roku akademickiego 2014/2015

SEMESTR ZIMOWY (1.10.2014 – 12.02.2015)

01.10.2014

Uczelniana inauguracja roku akademickiego

02.10.14 – 28.01.15

Zajęcia dydaktyczne

24.12.14 – 06.01.15

Wakacje zimowe1/

29.01.15 – 12.02.15

Sesja egzaminacyjna z wyłączeniem zajęć

13.02.15 – 18.02.15

Przerwa międzysemestralna

SEMESTR LETNI (19.02.2015 – 28.06.2015)

19.02.15 – 07.06.15

Zajęcia dydaktyczne2/

20.03.2015

Święto Uniwersytetu Gdańskiego  - Dzień Rektorski

03.04.15 – 07.04.15

Wakacje wiosenne

02.05.2015

Dzień Rektorski

08.06.15 – 28.06.15

Sesja egzaminacyjna z wyłączaniem zajęć

29.06.15 – 30.09.15

Wakacje letnie z wyłączeniem letniej sesji poprawkowej

01.09.15 – 14.09.15

Letnia sesja poprawkowa

1/ 03 - 04.01.2015 realizacja zajęć dydaktycznych przypadających w dniach 01 - 02.11.2014 (studia niestacjonarne)

2/19.02. 2015 - 04.03. 2015 zimowa sesja poprawkowa w trakcie zajęć semestru letniego

§ 2

W uzasadnionych przypadkach, a zwłaszcza ze względu na treści programowe, liczbę przedmiotów kończących się egzaminami w danym semestrze, bądź inne uwarunkowania dydaktyczne lub organizacyjne, Dziekan za zgodą Rektora w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 2 Regulaminu Studiów, może na danym kierunku lub specjalności dokonać koniecznych zmian w ustalonej organizacji roku akademickiego, o której mowa w § 1. 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Julita Śmiech
Treść wprowadzona przez: Julita Śmiech
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 18 lipca 2014 roku, 9:24