Struktura | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Struktura Instytutu

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 18 lipca 2014 roku, 9:07

ZAKŁAD SPEKTROSKOPII ATOMOWO-MOLEKULARNEJ i ASTROFIZYKI

Kierownik: dr hab. Janusz Czub, prof. UG

dr hab. Piotr Gnaciński
dr hab. Marek Krośnicki
dr hab. Wiesław Miklaszewski, prof. UG

ZAKŁAD METOD MATEMATYCZNYCH FIZYKI

Kierownik: prof. dr hab. Robert Alicki

prof. dr hab. Ryszard Horodecki
prof. dr hab. Władysław Adam Majewski
prof. dr hab. Danuta Makowiec
dr hab. Marcin Marciniak
dr hab. Andrzej Posiewnik
dr Zbigniew Struzik
dr Yin Zhi

ZAKŁAD OPTYKI I INFORMACJI KWANTOWEJ

Kierownik: prof. dr hab. Michał Horodecki

mgr Piotr Ćwikliński
dr Łukasz Czekaj
dr Jarosław Korbicz
dr hab. Stanisław Kryszewski, prof. UG
dr hab. Wiesław Laskowski
dr Marcin Pawłowski
dr Adam Rutkowski mgr Krzysztof Rosołek
dr Jeonghee Ryu dr Magdalena Stobińska
mgr Oksana Voronych
dr hab. Marcin Wieśniak
mgr Hanna Wojewódka
prof. dr hab. Marek Żukowski