Kontakt | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Kontakt

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 17 lipca 2014 roku, 10:11

Instytut Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki
Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Wita Stwosza 57,80-952 Gdańsk

Sekretariat Instytutu (pokój 364):
mgr inż. Elżbieta Teresa Bandura
Telefon: (+48-58) 523 22 30
Tel/Fax: (+48-58) 523 20 56
E-mail: fizetb@univ.gda.pl

Mapa wydziału