O Instytucie | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

O Instytucie

czwartek, 26 czerwca 2014 roku, 10:47

Dyrektor Instytutu

 • prof. UG, dr hab. Aleksander Kubicki
  telefon: +48 58 523 25 12 , telefon do sekretariatu: 58 523 2254 , e-mail: a.kubicki@ug.edu.pl

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych

 • prof. UG, dr hab. Bogumił Linde
  telefon: +48 58 523 22 13 , e-mail: fizbl@ug.edu.pl

Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych

Rada Instytutu

 • prof. UG, dr hab. Aleksander Kubicki, Dyrektor IFD (przewodniczący)
 • prof. UG, dr hab. Bogumił Linde, (Z-ca Dyrektora)
 • dr Maria Alicka (Dyrektor ds. Dydaktycznych)
 • prof. dr hab. Andrzej Kowalski
 • prof. dr hab. Piotr Kwiek
 • prof. dr hab. Piotr Bojarski
 • prof. dr hab. Marek Grinberg
 • prof. dr hab. Janina Heldt
 • prof. UG, dr hab. Jerzy Kwela
 • prof. UG, dr hab. Jerzy Sikorski
 • prof. UG, dr hab. Ryszard Drozdowski
 • prof. UG, dr hab. Stanisław Pogorzelski
 • dr hab. Janusz Szurkowski
 • dr Sebastan Mahlik
 • dr hab. Bogusław Pranszke
 • mgr Mariola Grabowska