Pracownie studenckie | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Pracownie studenckie

piątek, 9 stycznia 2015 roku, 9:26

Pracownie dydaktyczne w Instytucie Fizyki Doświadczalnej są wyposażone w nowoczesną aparaturę pomiarową i sprzęt komputerowy zakupiony głównie z funduszy unijnych.

Studenci odbywają zajęcia laboratoryjne w pracowniach wyszczególnionych poniżej a ich oferty edukacyjne wraz z opisami sprzętu będącego na ich wyposażeniu można znaleźć na stronach: