Zespół Obsługi Multimedialnej

Artur Sikorski, pok. D002, tel. 58 523 3543 (3543)-/telefon chwilowo nieaktualny, prosimy o kontakt pod numerem tel. komórkowego/, a.sikorski@ug.edu.pl

Arkadiusz Zapadka, pok. D002, tel. 58 523 3543 (3543) - /telefon chwilowo nieaktualny, prosimy o kontakt pod numerem tel. komórkowego/,  arkadiusz.zapadka@ug.edu.pl

tel. 573 001 478 – od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16:00, numer do kontaktu ws. wyposażania sal dydaktycznych w akcesoria multimedialne, pomocy ws. multimedialnych do zajęć w salach dydaktycznych

Zadania Zespołu Obsługi Multimedialnej obejmują m. in.:

  1. wsparcie obsługi sprzętu multimedialnego na Wydziale MFiI, w tym w szczególności obsługa systemów multimedialnych w Audytoriach, Sali Rady Wydziału i salach dydaktycznych (rzutniki), a także wsparcie dla pracowników Wydziału w zakresie prezentacji multimedialnych w wypadku wystąpienia trudności  o charakterze technicznym,
  2. opiekę nad sprzętem multimedialnym takim jak: mikrofony (wymiana baterii), wizualizery, piloty, rzutniki (zamontowane na stałe i przenośne/wypożyczane), komputery do prezentacji multimedialnych (na stanowiskach wykładowców) oraz okablowanie AV (wymiana uszkodzonych kabli przyłączeniowych VGA  i HDMI),
  3. obsługę inwentarzowo-likwidacyjna środków trwałych i materiałów obejmująca odpowiedzialność materialną za powierzone mienie w postaci multimedialnych środków trwałych, nietrwałych i materiałów na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki, (księgi, kartoteki ewidencyjne, OT, karty przyrządowe, oznakowanie numerami inwentarzowymi), przyjmowanie nowego sprzętu i likwidacja starego, zużytego, spisy z natury, likwidacyjne, a także współpraca z Działem Gospodarowania Rzeczowymi Składnikami Majątkowymi i Sekcją ds. Ubezpieczeń.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 20. Grudzień 2021 - 11:40; osoba wprowadzająca: Hanna Furmańczyk Ostatnia zmiana: piątek, 1. Marzec 2024 - 12:09; osoba wprowadzająca: Aneta Lewicka