Niezbędnik studenta 1 roku | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Pierwsze kroki dla przyjętych na studia

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 18 września 2018 roku, 9:05

Drogi Kandydacie.

Cieszymy się, że wybrałeś studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UG.

Szczerze gratulujemy przyjęcia na I rok studiów na naszym Wydziale.

Serdecznie zapraszamy na

UROCZYSTOŚĆ INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019,

która odbędzie się

3 października 2018 r. (środa) o godzinie 1000

w budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, ul. Wita Stwosza 57

 

I. Plan dni adaptacyjnych dla studentów I roku - szczegóły

 

II. Formalności w Dziekanacie - szczegóły (Porady z Dziekanatu):

1. dostarczenie do Dziekanatu dwóch egzemplarzy podpisanej Umowy (druk z Portalu studenta) Uwaga: masz na to 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.

2. dostarczenie do Dziekanatu podpisanego ślubowania - wypełnić drukowanymi literami ślubowanie .doc  ślubowanie.pdf

3. odbiór ELS  (warunkiem koniecznym do otrzymania legitymacji jest wypełnienie wszystkich podpunktów wymienionych poniżej):

- zamieszczenie zdjęcia w Portalu studenta,   

- dokonanie wpłaty w wysokości 17 zł ,

- złożenie wniosku o ELS z Portalu studenta

- dostarczenie do dziekanatu dwóch egzemplarzy podpisanej Umowy (druk z Portalu studenta) i podpisanego ślubowania.

 

III.  Obowiązkowe szkolenia BHP  dla kierunków:

- Fizyki, Fizyki medycznej, Bioinformatyki, Bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej  –  3 października 2018 r., godzina 13:00, aula nr 3 (wersja e-learningowa nie jest dostępna)

- Matematyka, Informatyka, Modelowanie matematyczne i analiza danych  - szkolenie e-learningowe  - dostępne na Portalu studenta ( https://ps.ug.edu.pl ).

Wydrukowane i podpisane Oświadczenie o odbyciu szkolenia BHP należy złożyć w Dziekanacie.


Szkolenie BHP jest obowiązkowe - zaliczenie szkolenia jest konieczne do zaliczenia pierwszego semestru studiów.

 

 

Zapraszamy do zapozania się z zagadnieniami dotyczącymi korzystania z laboratoriów komputerowych i sieci lokalnej [w tym bezprzewodowej] dla osób stawiających pierwsze kroki na Wydziale MFI. Szczegóły tutaj