fbpx Programy studiów zakończonych naborów II stopnia | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Programy studiów zakończonych naborów II stopnia

Matematyka finansowa: program studiów magisterskich (2013)

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 24 maja 2018 roku, 11:48

STUDIA II STOPNIA (2-letnie dzienne)

Matematyka Finansowa - 2013 - 2015

Na każdym roku student powinien uzyskać 60 punktów kredytowych ECTS
z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru).

I rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

I ROK - SEMESTR 1

Seminarium magisterskie *)

 

30  

30

Z

5

Modele matematyczne w finansach*)

30

30

 

60

E/Zo

5

Analiza matematyczna II

30

30

 

60

E/Zo

7

Procesy stochastyczne *)

30

30

 

60

E/Zo

5

Przedmiot fakultatywny *)

30

30

 

60

E/Zo

5

Język angielski (B2+)

 

30

 

30

Zo

2

Ochrona własnosci intelektualnej i prawo autorskie

5     5 Z 1

Razem semestr 1

125

180

 

305

 

30

I ROK - SEMESTR 2

Seminarium magisterskie *)

 

30

 

30

Z

5

MOdele matematyczne w finansach*)

30

30  

60

E/Zo

5

Analiza funkcjonalna I

30 30

 

60

E/Zo

5

Teoria opcji*)

30

30

 

60

E/Zo

5

Wstęp do równań różniczkowych stochastycznych *)

30

30

 

60

E/Zo

5

Moduł: metody obliczeniowe

30

  30

60

E/Zo 5

Razem semestr 2

150

150

30

330

 

30

             

Razem I rok

275

330

30

635

 

60

II rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

II ROK - SEMESTR 3

Seminarium magisterskie *)

 

30  

30

Z

8

Teoria optymalizacji*)

30

30

 

60

E/Zo

5

Przedmiot fakultatywny*)

30

30

 

60

E/Zo

5

Przedmiot fakultatywny*)

30

30

 

60

E/Zo

5

Przedmiot fakultatywny*)

30

30

 

60

E/Zo

5

Podstawy mikroprzedsiębiorczości

15

15

 

30

Zo/Zo

2

Razem semestr 3

135

165

 

300

 

30

II ROK - SEMESTR 4

Seminarium magisterskie*)

 

30  

30

Zo

8

Przygotowanie pracy magisterskiej

   

 

 

 

12

Teoria optymalizacji II *)

30

30

 

60

E/Zo

5

Przedmiot fakulatywny*)

30

30

 

60

E/Zo

5

Razem semestr 4

60

90

 

150

 

30

             

Razem II rok

195

255

 

450

 

60

*) przedmioty zawierające możliwości do wyboru

Matematyka finansowa: program studiów magisterskich (2014)

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 24 maja 2018 roku, 11:46

STUDIA II STOPNIA (2-letnie dzienne)

Matematyka Finansowa - 2014 - 2016

Na każdym roku student powinien uzyskać 60 punktów kredytowych ECTS
z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru).

I rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

I ROK - SEMESTR 1

Seminarium magisterskie *)

 

30  

30

Z

5

Modele matematyczne w finansach*)

30

30

 

60

E/Zo

5

Analiza matematyczna II

30

30

 

60

E/Zo

7

Procesy stochastyczne *)

30

30

 

60

E/Zo

5

Przedmiot fakultatywny *)

30

30

 

60

E/Zo

5

Język angielski (B2+)

 

30

 

30

Zo

2

Ochrona własnosci intelektualnej i prawo autorskie

5     5 Z 1

Razem semestr 1

125

180

 

305

 

30

I ROK - SEMESTR 2

Seminarium magisterskie *)

 

30

 

30

Z

5

MOdele matematyczne w finansach*)

30

30  

60

E/Zo

5

Analiza funkcjonalna I

30 30

 

60

E/Zo

5

Teoria opcji*)

30

30

 

60

E/Zo

5

Wstęp do równań różniczkowych stochastycznych *)

30

30

 

60

E/Zo

5

Moduł: metody obliczeniowe

30

  30

60

E/Zo 5

Razem semestr 2

150

150

30

330

 

30

             

Razem I rok

275

330

30

635

 

60

II rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

II ROK - SEMESTR 3

Seminarium magisterskie *)

 

30  

30

Z

8

Teoria optymalizacji*)

30

30

 

60

E/Zo

5

Przedmiot fakultatywny*)

30

30

 

60

E/Zo

5

Przedmiot fakultatywny*)

30

30

 

60

E/Zo

5

Przedmiot fakultatywny*)

30

30

 

60

E/Zo

5

Podstawy mikroprzedsiębiorczości

15

15

 

30

Zo/Zo

2

Razem semestr 3

135

165

 

300

 

30

II ROK - SEMESTR 4

Seminarium magisterskie*)

 

30  

30

Zo

8

Przygotowanie pracy magisterskiej

   

 

 

 

12

Teoria optymalizacji II *)

30

30

 

60

E/Zo

5

Przedmiot fakulatywny*)

30

30

 

60

E/Zo

5

Razem semestr 4

60

90

 

150

 

30

             

Razem II rok

195

255

 

450

 

60

*) przedmioty zawierające możliwości do wyboru

Matematyka nauczycielska: program studiów magisterskich (2013)

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 24 maja 2018 roku, 11:49

STUDIA II STOPNIA (2-letnie dzienne)

matematyka nauczycielska- 2013 - 2015

Na każdym roku student powinien uzyskać 60 punktów kredytowych ECTS
z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru).

I rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

I ROK - SEMESTR 1

Seminarium magisterskie*)

 

30  

30

Z

5

Analiza matematyczna II

30

30

 

60

E/Zo

7

Funkcje analityczne I *)

30

30

 

60

E/Zo

5

Geometria różniczkowa*)

30

30

 

60

E/Zo

5

Przygotowanie psychologiczne do nauczania na II, III i IV etapie edukacyjnym*)

 

30

 

30

Zo

2

Przygotowanie pedagogiczne do nauczania na II, III i IV etapie edukacyjnym*)

  30   30 Zo 1

Język angielski (B2+)

 

30

 

30

Zo

2

Praktyka o charakterze opiekuńczo- wychowawczym w placówce związanej z II-IV etapami edukacyjnymi*) (30 godzin)

          2

Ochrona własności intelektualnej i prawo autorskie

5     5 Z 1

Razem semestr 1

95

210

 

305

 

30

I ROK - SEMESTR 2

Semianrium magisterskie *)

 

30

 

30

Z

5

Moduł: pogłębione przygotowanie nauczycielskie *)

30

   

30

Zo

2

Moduł: pogłębione przygotowanie nauczycielskie *)

30  

 

30

Zo

2

Analiza funkcjonalna I

30

30

 

60

E/Zo

5

Moduł: metody obliczeniowe

30

 

30

60

E/Zo

5

Przedmiot fakultatywny*)

30

30  

60

E/Zo 5

Praktyka nauczania matematyki 1- III etap edukacyjny *)

   

60

60

Zo

4

Dydaktyka matematyki- III etap edukacyjny*)

 

30

 

30

Zo

2

Razem semestr 2

150

120

90

360

 

30

             

Razem I rok

245

330

90

665

 

60

II rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

II ROK - SEMESTR 3

Seminarium magisterskie *)

 

30  

30

Z

8

Dydaktyka matematyki- III i IV etap edykacyjny *)

30

 

 

30

E

2

Dydaktyka matematyki- IV etap edukacyjny *)

 

30

 

30

Zo

2

Geometria elementarna *)

30

30

 

60

E/Zo

4

Funkcje elementarne *)

30

30

 

60

E/Zo

4

Przedmiot fakultatywny *)

30

30

 

60

E/Zo

5

Podstawy mikroprzedsiębierczości

15 15   30 Zo/Zo 2

Praktyka nauczania matematyki 1- IV etap edukacyjny *)

    30 30 Zo 3

Razem semestr 3

135

165

30

330

 

30

II ROK - SEMESTR 4

Seminarium magisterskie *) 

 

30

 

30

Zo

8

Przedmiot fakulatywny *)

30

30  

60

E/Zo

5

Przygotowanie pracy magisterskiej

   

 

 

 

12

Praktyka nauczania matematyki 2 (30 godzin)

 

 

 

 

 

5

Razem semestr 4

30

60

 

90

 

30

             

Razem II rok

165

225

30

420

 

60

STUDENCI, KTÓRZY NIE UZYSKALI WCZEŚNIEJ UPRAWNIEŃ DO NAUCZANIA NA II ETAPIE EDUKACYJNYM, OPRÓCZ POWYŻSZYCH PRZEMDIOTÓW MUSZĄ RÓWNIEŻ ZALICZYĆ DODATKOWO PONIŻSZE:

 

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

I ROK - SEMESTR 2

Ogólne przygotowanie psychologiczne

15

30  

45

E/Zo

3

Ogólne przygotowanie pedagogiczne

15

30

 

45

E/Zo

2

Dydaktyka matematyki- II etap edukacyjny

 

30

 

30

Zo

3

Podstawy dydaktyki

 

30

 

30

Zo

2

Razem semestr 2

30

120

 

150

 

10

II ROK - SEMESTR 3

Emisja głosu

 

30

 

30

Z

2

Razem semestr 3

 

30

 

30

 

2

 

II ROK - SEMESTR 4

Praktyka nauczania matematyki 1- II etap edukacyjny

 

 

30

30

Zo

2

Razem semestr 4

 

 

30

30

 

2

         

*) przedmioty zawierające możliwości do wyboru

Matematyka nauczycielska: program studiów magisterskich (2014)

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 24 maja 2018 roku, 11:46

STUDIA II STOPNIA (2-letnie dzienne)

matematyka nauczycielska- 2014 - 2016

Na każdym roku student powinien uzyskać 60 punktów kredytowych ECTS
z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru).

I rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

I ROK - SEMESTR 1

Seminarium magisterskie*)

 

30  

30

Z

5

Analiza matematyczna II

30

30

 

60

E/Zo

7

Funkcje analityczne I *)

30

30

 

60

E/Zo

5

Geometria różniczkowa*)

30

30

 

60

E/Zo

5

Przygotowanie psychologiczne do nauczania na II, III i IV etapie edukacyjnym*)

 

30

 

30

Zo

2

Przygotowanie pedagogiczne do nauczania na II, III i IV etapie edukacyjnym*)

  30   30 Zo 1

Język angielski (B2+)

 

30

 

30

Zo

2

Praktyka o charakterze opiekuńczo- wychowawczym w placówce związanej z II-IV etapami edukacyjnymi*) (30 godzin)

          2

Ochrona własności intelektualnej i prawo autorskie

5     5 Z 1

Razem semestr 1

95

210

 

305

 

30

I ROK - SEMESTR 2

Semianrium magisterskie *)

 

30

 

30

Z

5

Moduł: pogłębione przygotowanie nauczycielskie *)

30

   

30

Zo

2

Moduł: pogłębione przygotowanie nauczycielskie *)

30  

 

30

Zo

2

Analiza funkcjonalna I

30

30

 

60

E/Zo

5

Moduł: metody obliczeniowe

30

 

30

60

E/Zo

5

Przedmiot fakultatywny*)

30

30  

60

E/Zo 5

Praktyka nauczania matematyki 1- III etap edukacyjny *)

   

60

60

Zo

4

Dydaktyka matematyki- III etap edukacyjny*)

 

30

 

30

Zo

2

Razem semestr 2

150

120

90

360

 

30

             

Razem I rok

245

330

90

665

 

60

II rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

II ROK - SEMESTR 3

Seminarium magisterskie *)

 

30  

30

Z

8

Dydaktyka matematyki- III i IV etap edykacyjny *)

30

 

 

30

E

2

Dydaktyka matematyki- IV etap edukacyjny *)

 

30

 

30

Zo

2

Geometria elementarna *)

30

30

 

60

E/Zo

4

Funkcje elementarne *)

30

30

 

60

E/Zo

4

Przedmiot fakultatywny *)

30

30

 

60

E/Zo

5

Podstawy mikroprzedsiębierczości

15 15   30 Zo/Zo 2

Praktyka nauczania matematyki 1- IV etap edukacyjny *)

    30 30 Zo 3

Razem semestr 3

135

165

30

330

 

30

II ROK - SEMESTR 4

Seminarium magisterskie *) 

 

30

 

30

Zo

8

Przedmiot fakulatywny *)

30

30  

60

E/Zo

5

Przygotowanie pracy magisterskiej

   

 

 

 

12

Praktyka nauczania matematyki 2 (30 godzin)

 

 

 

 

 

5

Razem semestr 4

30

60

 

90

 

30

             

Razem II rok

165

225

30

420

 

60

STUDENCI, KTÓRZY NIE UZYSKALI WCZEŚNIEJ UPRAWNIEŃ DO NAUCZANIA NA II ETAPIE EDUKACYJNYM, OPRÓCZ POWYŻSZYCH PRZEMDIOTÓW MUSZĄ RÓWNIEŻ ZALICZYĆ DODATKOWO PONIŻSZE:

 

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

I ROK - SEMESTR 2

Ogólne przygotowanie psychologiczne

15

30  

45

E/Zo

3

Ogólne przygotowanie pedagogiczne

15

30

 

45

E/Zo

2

Dydaktyka matematyki- II etap edukacyjny

 

30

 

30

Zo

3

Podstawy dydaktyki

 

30

 

30

Zo

2

Razem semestr 2

30

120

 

150

 

10

II ROK - SEMESTR 3

Emisja głosu

 

30

 

30

Z

2

Razem semestr 3

 

30

 

30

 

2

 

II ROK - SEMESTR 4

Praktyka nauczania matematyki 1- II etap edukacyjny

 

 

30

30

Zo

2

Razem semestr 4

 

 

30

30

 

2

         

*) przedmioty zawierające możliwości do wyboru

Matematyka teoretyczna: program studiów magisterskich (2014)

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 24 maja 2018 roku, 11:46

STUDIA II STOPNIA (2-letnie dzienne)

 Matematyka teoretyczna - 2014 - 2016

Na każdym roku student powinien uzyskać 60 punktów kredytowych ECTS
z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru).

I rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

I ROK - SEMESTR 1

Seminarium magisterskie *)

 

30  

30

Z

5

Analiza matematyczna II

30

30

 

60

E/Zo

7

Procesy stochastyczne *)

30

30

 

60

E/Zo

5

Funkcje analityczne I *)

30

30

 

60

E/Zo

5

Przedmiot fakulatywny *)

30

30

 

60

E/Zo

5

Język angielski

 

30

 

30

Zo

2

Ochrona własności intelektualnej i prawo autorskie

5     5 Z 1

Razem semestr 1

125

180

 

305

 

30

I ROK - SEMESTR 2

Seminarium magisterskie *)

  30   30 Z 5

Wstęp do równań różniczkowych stochastycznych *)

30

30

 

60

E/Zo

5

Analiza funkcjonalna I

30

30  

60

E/Zo

5

Moduł: metody obliczeniowe *)

30  

30

60

E/Zo

5

Topologia II *)

30

30

 

60

E/Zo

5

Przedmiot fakulatywny *)

30

30

 

60

E/Zo

5

Razem semestr 2

150

150

30

330

 

30

             

Razem I rok

275

330

30

635

 

60

II rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

II ROK - SEMESTR 3

Seminarium magisterskie *)

 

30  

30

Z

8

Analiza na rozmaitościach I *)

30

30

 

60

E/Zo

5

Przedmiot fakultatywny *)

30

30

 

60

E/Zo

5

Przedmiot fakultatywny *)

30

30

 

60

E/Zo

5

Przedmiot fakultatywny *)

30

30

 

60

E/Zo

5

Podstawy mikroprzedsiębiorczości

15

15

 

30

Zo/Zo

2

Razem semestr 3

135

165

 

300

 

30

II ROK - SEMESTR 4

Seminarium magisterskie *)

 

30

 

 

Zo

8

Przygotowanie pracy magisterskiej

 

   

 

 

12

Przedmiot fakultatywny *)

30 30

 

60

E/Zo

5

Przedmiot fakultatywny *)

30

30

 

60

E/Zo

5

Razem semestr 4

60

90

 

120

 

30

             

Razem II rok

195

255

 

420

 

60

*) przedmioty zawierające możliwości do wyboru