fbpx Programy studiów zakończonych naborów II stopnia | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Programy studiów zakończonych naborów II stopnia

Program studiów magisterskich (2015)

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 24 maja 2018 roku, 11:34

STUDIA II STOPNIA (2-letnie dzienne)

Informatyka - 2015 - 2017

Na każdym roku student powinien uzyskać 60 punktów kredytowych ECTS
z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru).

I rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

I ROK - SEMESTR 1

Logika dla informatyków

30

  30

60

E/Zo

6

Zaawansowane języki programowania

30

 

30

60

E/Zo

7

Projekt zespołowy 2

15

 

45

60

Zo/Zo

7

Inteligencja obliczeniowa

30

 

30

60

E/Zo

6

Ochrona własności intelektualnej i prawo autorskie

5

 

 

5

Z

1

Jezyk angielski

 

30

 

30

Z

3

Razem semestr 1

110

30

135

275

 

30

I ROK - SEMESTR 2

Seminarium magisterskie

 

30

 

30

Z

3

Zaawansowane algorytmy

30

  30

60

E/Zo

6

Wykład fakultatywny*)

30  

30

60

E/Zo

6

Wykład fakultatywny*)

30

 

30

60

E/Zo

6

Wykład fakultatywny*)

30

 

30

60

E/Zo

6

Język angielski

 

30  

30

E 3

Razem semestr 2

120

60

120

300

 

30

             

Razem I rok

230

90

255

575

 

60

II rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

II ROK - SEMESTR 3

Seminarium magisterskie

 

30  

30

Z

3

Obliczalność i złożoność

30

30

 

60

E/Zo

6

Wykład wydziałowy- Matematyka dla informatyków

30

 

30

60

E/Zo

6

Wykład fakultatywny*)

30

 

30

60

E/Zo

6

Wykład fakultatywny*)

30

 

30

60

E/Zo

6

Podstawy mikroprzedsiębiorczości

15

15

 

30

Zo/Zo

3

Razem semestr 3

135

75

90

300

 

30

II ROK - SEMESTR 4

Seminarium magisterskie

 

30

 

30

Z

4

Wykład fakultatywny*)

30

  30

60

E/Zo

6

Filozofia nauki

15     15 Z 2

Wychowanie fizyczne

  30   30 Z 1

Pracownia magisterska

    15 15 Z 1

Egzamin magisterski

   

 

 

 

16

Razem semestr 4

45

60

45

155

 

30

             

Razem II rok

180

135

135

455

 

60

 

*) przedmioty zawierające możliwości do wyboru

Informatyka: program zaocznych studiów magisterskich (2015)

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 24 maja 2018 roku, 11:30

STUDIA II STOPNIA (2-letnie zaoczne)

Informatyka ZAO- 2015 - 2017

Na każdym roku student powinien uzyskać 60 punktów kredytowych ECTS
z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru).

I rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

I ROK - SEMESTR 1

Zaawansowane języki programowania

20

  20

40

E/Zo

7

Inteligencja obliczeniowa

20

 

20

40

E/Zo

6

Projekt zespołowy 2

10   30 40 Zo/Zo 7

Wykład fakultatywny*)

20

 

20

40

E/Zo

6

Ochrona własnosci i prawo autorskie

4

 

 

4

Z

1

Język angielski

 

20

 

20

Z

3

Razem semestr 1

74

20

90

184

 

30

I ROK - SEMESTR 2

Seminarium magisterskie*)

 

20

 

20

Z

3

Zaawansowane algorytmy

20

  20

40

E/Zo

6

Wykład fakultatywny*)

20  

20

40

E/Zo

6

Wykład fakultatywny*)

20

 

20

40

E/Zo

6

Wykład fakultatywny*)

20   20 40 E/Zo 6

Jezyk angielski

 

20

 

20

E

3

Razem semestr 2

80

40

80

200

 

30

             

Razem I rok

154

60

170

384

 

60

II rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

II ROK - SEMESTR 3

Seminarium magisterskie*)

 

20  

20

Z

3

Obliczalność i złożoność

20

20

 

40

E/Zo

6

Wykład wydziałowy- matematyka dla Informatyków

20

 

20

40

E/Zo

6

Wykład fakultatywny*)

20

 

20

40

E/Zo

6

Wykład fakultatywny*)

20

 

20

40

E/Zo

6

Podstawy mikroprzedsiębiorczości

10 10   20 Zo/Zo 3

Razem semestr 3

90

50

60

200  

30

II ROK - SEMESTR 4

Seminarium magisterskie*)

 

20

 

20

Z

4

Wykład fakultatywny*)

20   20 40 E/Zo 6

Przedmiot humanistyczny*)

6  

 

6

Z

1

Wychowanie fizyczne

2

8

 

10

Z

1

Pracownia magisterska

    10 10 Z 1

Egzamin magisterski

 

 

 

 

 

17

Razem semestr 4

28

28

30

86

 

30

             

Razem II rok

118

78

90

286

 

60

*) przedmioty zawierające możliwości do wyboru

Matematyka teoretyczna: program studiów magisterskich (2015)

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 24 maja 2018 roku, 11:42

STUDIA II STOPNIA (2-letnie dzienne)

 Matematyka teoretyczna - 2015 - 2017

Na każdym roku student powinien uzyskać 60 punktów kredytowych ECTS
z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru).

I rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

I ROK - SEMESTR 1

Seminarium magisterskie *)

 

30  

30

Z

5

Analiza matematyczna II

30

30

 

60

E/Zo

5

Procesy stochastyczne *)

30

30

 

60

E/Zo

5

Funkcje analityczne I *)

30

30

 

60

E/Zo

5

Przedmiot fakulatywny *)

30

30

 

60

E/Zo

5

Język angielski

 

30

 

30

Zo

2

Wykład wydziałowy- Fizyka

30     30 Zo 2

Ochrona własności intelektualnej i prawo autorskie

5     5 Z 1

Razem semestr 1

155

180

 

335

 

30

I ROK - SEMESTR 2

Seminarium magisterskie *)

  30   30 Z 5

Wstęp do równań różniczkowych stochastycznych *)

30

30

 

60

E/Zo

5

Analiza funkcjonalna I

30

30  

60

E/Zo

5

Moduł: metody obliczeniowe *)

30  

30

60

E/Zo

5

Topologia II *)

30

30

 

60

E/Zo

5

Przedmiot fakulatywny *)

30

30

 

60

E/Zo

5

Razem semestr 2

150

150

30

330

 

30

             

Razem I rok

305

330

30

665

 

60

II rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

II ROK - SEMESTR 3

Seminarium magisterskie *)

 

30  

30

Z

7

Analiza na rozmaitościach I *)

30

30

 

60

E/Zo

5

Przedmiot fakultatywny *)

30

30

 

60

E/Zo

5

Przedmiot fakultatywny *)

30

30

 

60

E/Zo

5

Przedmiot fakultatywny *)

30

30

 

60

E/Zo

5

Podstawy mikroprzedsiębiorczości

15

15

 

30

Zo/Zo

3

Razem semestr 3

135

165

 

300

 

30

II ROK - SEMESTR 4

Seminarium magisterskie *)

 

30

 

 

Zo

7

Przygotowanie pracy magisterskiej

 

   

 

 

9

Pracownia magisterska

    15 15 Z 1

Przedmiot fakultatywny *)

30 30

 

60

E/Zo

5

Przedmiot fakultatywny *)

30

30

 

60

E/Zo

5

Filozofia nauki

15     15 Z 2

WF

  30   30 Z 1

Razem semestr 4

75

120

15

180

 

30

             

Razem II rok

210

285

15

480

 

60

*) przedmioty zawierające możliwości do wyboru

Matematyka finansowa: program studiów magisterskich (2015)

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 24 maja 2018 roku, 11:42

STUDIA II STOPNIA (2-letnie dzienne)

Matematyka Finansowa - 2015 - 2017

Na każdym roku student powinien uzyskać 60 punktów kredytowych ECTS
z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru).

I rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

I ROK - SEMESTR 1

Seminarium magisterskie *)

 

30  

30

Z

5

Matematyka ubezpieczeń na życie*)

30

30

 

60

E/Zo

5

Analiza matematyczna II

30

30

 

60

E/Zo

5

Procesy stochastyczne *)

30

30

 

60

E/Zo

5

Przedmiot fakultatywny *)

30

30

 

60

E/Zo

5

Język angielski (B2+)

 

30

 

30

Zo

2

Wykład wydziałowy- Fizyka

30     30 Zo 2

Ochrona własnosci intelektualnej i prawo autorskie

5     5 Z 1

Razem semestr 1

155

180

 

335

 

30

I ROK - SEMESTR 2

Seminarium magisterskie *)

 

30

 

30

Z

5

Ubezpieczenia majątkowe*)

30

30  

60

E/Zo

5

Analiza funkcjonalna I

30 30

 

60

E/Zo

5

Teoria opcji*)

30

30

 

60

E/Zo

5

Wstęp do równań różniczkowych stochastycznych *)

30

30

 

60

E/Zo

5

Moduł: metody obliczeniowe

30

  30

60

E/Zo 5

Razem semestr 2

150

150

30

330

 

30

             

Razem I rok

305

330

30

665

 

60

II rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

II ROK - SEMESTR 3

Seminarium magisterskie *)

 

30  

30

Z

7

Teoria optymalizacji*)

30

30

 

60

E/Zo

5

Przedmiot fakultatywny*)

30

30

 

60

E/Zo

5

Przedmiot fakultatywny*)

30

30

 

60

E/Zo

5

Przedmiot fakultatywny*)

30

30

 

60

E/Zo

5

Podstawy mikroprzedsiębiorczości

15

15

 

30

Zo/Zo

3

Razem semestr 3

135

165

 

300

 

30

II ROK - SEMESTR 4

Seminarium magisterskie*)

 

30  

30

Zo

7

Przygotowanie pracy magisterskiej

   

 

 

 

9

Pracownia magisterska

    15 15 Z 1

Teoria optymalizacji II *)

30

30

 

60

E/Zo

5

Przedmiot fakulatywny*)

30

30

 

60

E/Zo

5

Filozofia nauki

15     15 Z 2

WF

  30     Z 1

Razem semestr 4

75

120

15

210

 

30

             

Razem II rok

210

285

15

510

 

60

*) przedmioty zawierające możliwości do wyboru

Matematyka nauczycielska: program studiów magisterskich (2015)

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 24 maja 2018 roku, 11:43

STUDIA II STOPNIA (2-letnie dzienne)

matematyka nauczycielska- 2015 - 2017

Na każdym roku student powinien uzyskać 60 punktów kredytowych ECTS
z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru).

I rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

I ROK - SEMESTR 1

Seminarium magisterskie*)

 

30  

30

Z

5

Analiza matematyczna II

30

30

 

60

E/Zo

5

Funkcje analityczne I *)

30

30

 

60

E/Zo

5

Geometria różniczkowa*)

30

30

 

60

E/Zo

5

Przygotowanie psychologiczne do II, III i IV etapów edukacyjnych*)

 

30

 

30

Zo

2

Przygotowanie pedagogiczne do II, III i IV etapów edukacyjnych*)

  30   30 Zo 1

Język angielski (B2+)

 

30

 

30

Zo

2

Praktyka opiekuńczo- wychowawcza na II,III lub IV etapie edukacyjnym*) (30 godzin)

        Z 2

Wykład wydziałowy- Fizyka *)

30     30 Zo 2

Ochrona własności intelektualnej i prawo autorskie

5     5 Z 1

Razem semestr 1

125

210

 

335

 

30

I ROK - SEMESTR 2

Semianrium magisterskie *)

 

30

 

30

Z

5

Moduł: pogłębione przygotowanie nauczycielskie *)

30

   

30

Zo

2

Moduł: pogłębione przygotowanie nauczycielskie *)

30  

 

30

Zo

2

Analiza funkcjonalna I

30

30

 

60

E/Zo

5

Moduł: metody obliczeniowe

30

 

30

60

E/Zo

5

Przedmiot fakultatywny*)

30

30  

60

E/Zo 5

Praktyka nauczania matematyki 1- III etap edukacyjny *)

   

60

60

Zo

4

Dydaktyka matematyki- III i IV etap edukacyjny*)

 

30

 

30

Zo

2

Razem semestr 2

150

120

90

360

 

30

             

Razem I rok

245

330

90

665

 

60

II rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

II ROK - SEMESTR 3

Seminarium magisterskie *)

 

30  

30

Z

7

Dydaktyka matematyki- III i IV etap edykacyjny *)

30

30

 

60

E/Zo

4

Geometria elementarna *)

30

30

 

60

E/Zo

4

Funkcje elementarne *)

30

30

 

60

E/Zo

4

Przedmiot fakultatywny *)

30

30

 

60

E/Zo

5

Podstawy mikroprzedsiębierczości

15 15   30 Zo/Zo 3

Praktyka nauczania matematyki 1- IV etap edukacyjny *)

    30 30 Zo 3

Razem semestr 3

135

165

30

330

 

30

II ROK - SEMESTR 4

Seminarium magisterskie *) 

 

30

 

30

Zo

7

Przedmiot fakulatywny *)

30

30  

60

E/Zo

5

Przygotowanie pracy magisterskiej

   

 

 

 

9

Pracownia magisterska

    15 15 Z 1

Praktyka nauczania matematyki 2 (30 godzin)

 

 

 

 

Zo

5

Filozofia nauki

15     15 Z 2

WF

  30   30 Z 1

Razem semestr 4

45

60

15

120

 

30

             

Razem II rok

180

225

45

450

 

60

STUDENCI, KTÓRZY NIE UZYSKALI WCZEŚNIEJ UPRAWNIEŃ DO NAUCZANIA NA II ETAPIE EDUKACYJNYM, OPRÓCZ POWYŻSZYCH PRZEMDIOTÓW MUSZĄ RÓWNIEŻ ZALICZYĆ DODATKOWO PONIŻSZE:

 

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

I ROK - SEMESTR 2

Ogólne przygotowanie psychologiczne

15

30  

45

E/Zo

3

Ogólne przygotowanie pedagogiczne

15

30

 

45

E/Zo

2

Dydaktyka matematyki- II etap edukacyjny

 

30

 

30

Zo

3

Podstawy dydaktyki

 

30

 

30

Zo

2

Razem semestr 2

30

120

 

150

 

10

II ROK - SEMESTR 3

Emisja głosu

 

30

 

30

Z

2

Razem semestr 3

 

30

 

30

 

2

 

II ROK - SEMESTR 4

Praktyka nauczania matematyki 1- II etap edukacyjny

 

 

30

30

Zo

2

Razem semestr 4

 

 

30

30

 

2

         

*) przedmioty zawierające możliwości do wyboru

Program studiów magisterskich z fizyki (2015)

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 24 maja 2018 roku, 11:08

STUDIA II STOPNIA (2-letnie dzienne)

Fizyka - 2015 - 2017

Na każdym roku student powinien uzyskać 60 punktów kredytowych ECTS
z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru).

I rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

I ROK - SEMESTR 1

Mechanika analityczna

30

30  

60

E/Zo

5

Fizyka jądra atomowego i cząstek elementarnych

30

30

 

60

E/Zo

5

Laboratorium fizyki jądrowej

    45 45 Zo 4

Fizyka fazy skondensowanej

60

30

 

90

E/Zo

6

Zaawansowane metody numeryczne w fizyce

30

 

15

45

Z/Zo

5

Wykład monograficzny 1*)

30

15

 

45

E/Zo

5

Razem semestr 1

180

105

60

345

 

30

I ROK - SEMESTR 2

Teoria pola

30

30

 

60

E/Zo

6

Elektronika w eksperymencie fizycznym lub symulacje komputerowe *)

15

  30

45

Z/Zo

3

Laboratorium fizyczne*)

   

75

75

Zo

8

Fizyka kwantowa

45

30

 

75

E/Zo

7

Nieliniowe układy dynamiczne i chaos

30

 

15

45

E/Zo

4

Filozofia nauki

15     15 Z 2

Razem semestr 2

135

60

120

315

 

30

             

Razem I rok

315

165

180

660

 

60

II rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

II ROK - SEMESTR 3

Modelowanie stochastyczne

30

  15

45

E/Zo

4

Wykład monograficzny 2*)

30

15

 

45

E/Zo

5

Podstawy mikroprzedsiębiorczości

15

15

 

30

Zo/Zo

3

Seminarium magisterskie*)

 

30

 

30

Zo

2

Pracownia magisterska*)

 

 

30

30

Zo

6

Praca magisterska

          10

Razem semestr 3

75

60

45

180

 

30

II ROK - SEMESTR 4

Wykład monograficzny 3*)

30

15

 

45

E/Zo

5

Wykład wydziałowy- matematyka *)

30     30 Zo 2

Konwersatorium języka angielskiego

  30

 

30

Zo

2

Seminarium magisterskie*)

 

30

 

30

Zo

2

Pracownia magisterska*)

 

 

30

30

Zo

8

Praca magisterska i egzamin dyplomowy*)

 

   

 

E 10

Wychowanie fizyczne

  30   30 Z 1

Razem semestr 4

60

105

30

195

 

30

             

Razem II rok

135

165

75

375

 

60

*) przedmioty zawierające możliwości do wyboru

Program studiów magisterskich (2015)

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 24 maja 2018 roku, 11:09

STUDIA II STOPNIA (2-letnie dzienne)

Fizyka medyczna - 2015 - 2017

Na każdym roku student powinien uzyskać 60 punktów kredytowych ECTS
z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru).

I rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

I ROK - SEMESTR 1

Biostatystyka

30

  30

60

Z/Zo

4

Fizyczne podstawy detekcji promieniowania z elementami fizyki fazy skondensowaniem

45

45

 

90

E/Zo

6

Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych dla fizyki medycznej

30

30

 

60

E/Zo

5

Fizyczne podstawy obrazowania medycznego

45

 

 

45

E

4

Laboratorium fizyczne 2*)

 

 

75

75

Zo

6

Pracownia fizyczna specjalistyczna *)

 

 

45

45

Zo

2

Nowoczesne techniki w badaniach NMR

30     30 E 3

Razem semestr 1

180

75

150

405

 

30

I ROK - SEMESTR 2

Zaawansowane metody numeryczne fizyki medycznej

30

 

60

90

E/Zo

4

Zastosowanie elektroniki w akwizycji danych *)

15

  30

45

Z/Zo

3

Pracownia zastosowań medycznych fizyki*)

   

60

60

Zo

6

Prawo atomowe i uregulowania pokrewne oraz systemy zarządzania jakością

30

15

 

45

E/Zo

4

Dozymetria techniczna i przemysłowa

15

 

 

15

E

2

Podstawy zastosowań statystyki w medycynie

 

  45

45

Zo 4

Wykład fakultatywny 1 *)

30 30

 

60

E/Z

5

Wykład wydziałowy- matematyka *)

30     30 Zo 2

Razem semestr 2

150

45

195

390

 

30

             

Razem I rok

330

120

345

795

 

60

II rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

II ROK - SEMESTR 3

Analiza i wizualizacja sygnałów

30   30 60 Z/Zo 2

laboratorium elektrofizjologiczne

 

  30

30

Zo

2

Pracownia magisterska*)

 

 

30

30

Zo

5

Podstawy mikroprzedsiębiorczości

15

15

 

30

Zo/Zo

3

Wykład fakultatywny 2 *)

30

30

 

60

E/Z

5

Wykład fakultatywny 3 *)

15

 

 

15

E

1

Seminarium magisterskie*)

 

30

 

30

Zo

2

Przygotowanie pracy magisterskiej*)

          10

Razem semestr 3

90

75

90

255

 

30

II ROK - SEMESTR 4

Pracownia magisterska*)

 

 

30

30

Zo

5

Konwersatorium języka angielskiego

 

30  

30

Zo

2

Wykład monograficzny 1*)

30 15

 

45

E/Z

5

Wykład monograficzny 2*)

30

15

 

45

E/Z

5

Seminarium magisterskie*)

 

30

 

30

Zo

2

Wychowanie Fizyczne

30     30 Zo 1

Przygotowanie pracy i egzamin magisterski

 

   

 

  10

Razem semestr 4

90

90

30

210

 

30

             

Razem II rok

180

165

120

465

 

60

*) przedmioty zawierające możliwości do wyboru

Program studiów magisterskich z fizyki (2014)

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 24 maja 2018 roku, 11:08

STUDIA II STOPNIA (2-letnie dzienne)

Fizyka - 2014 - 2016

Na każdym roku student powinien uzyskać 60 punktów kredytowych ECTS
z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru).

I rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

I ROK - SEMESTR 1

Mechanika analityczna

30

30  

60

E/Zo

5

Fizyka jądra atomowego i cząstek elementarnych

30

30

 

60

E/Zo

5

Laboratorium fizyki jądrowej

    45 45 Zo 4

Fizyka fazy skondensowanej

60

30

 

90

E/Zo

6

Zaawansowane metody numeryczne w fizyce

30

 

15

45

Z/Zo

5

Wykład monograficzny 1*)

30

15

 

45

E/Zo

5

Razem semestr 1

180

105

60

345

 

30

I ROK - SEMESTR 2

Teoria pola

30

30

 

60

E/Zo

6

Elektronika w eksperymencie fizycznym lub symulacje komputerowe *)

15

  30

45

Z/Zo

3

Laboratorium fizyczne*)

   

75

75

Zo

10

Fizyka kwantowa

45

30

 

75

E/Zo

7

Nieliniowe układy dynamiczne i chaos

30

 

15

45

E/Zo

4

Razem semestr 2

120

60

120

300

 

30

             

Razem I rok

300

165

180

645

 

60

II rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

II ROK - SEMESTR 3

Modelowanie stochastyczne

30

  15

45

E/Zo

5

Wykład monograficzny 2*)

30

15

 

45

E/Zo

5

Podstawy mikroprzedsiębiorczości

15

15

 

30

Zo/Zo

2

Seminarium magisterskie*)

 

60

 

60

Zo

2

Pracownia magisterska*)

 

 

60

60

Z

6

Praca magisterska

          10

Razem semestr 3

75

90

75

240

 

30

II ROK - SEMESTR 4

Wykład monograficzny 3*)

30

15

 

45

E/Zo

5

Wykład monograficzny 4*)

30

15  

45

E/Zo

5

Konwersatorium języka angielskiego

  30

 

30

Zo

2

Seminarium magisterskie*)

 

60

 

60

Zo

2

Pracownia magisterska*)

 

 

60

60

Z

6

Praca magisterska i egzamin dyplomowy*)

 

   

 

  10

Razem semestr 4

60

120

60

240

 

30

             

Razem II rok

135

210

135

480

 

60

*) przedmioty zawierające możliwości do wyboru

Program studiów magisterskich (2014)

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 24 maja 2018 roku, 11:11

STUDIA II STOPNIA (2-letnie dzienne)

Fizyka medyczna - 2014 - 2016

Na każdym roku student powinien uzyskać 60 punktów kredytowych ECTS
z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru).

I rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

I ROK - SEMESTR 1

Nowoczesne metody statystyczne

30

  30

60

Zo/Z

4

Fizyczne podstawy detekcji promieniowania z elementami fizyki fazy skondensowaniem

45

45

 

90

E/Z

6

Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych dla fizyki medycznej

30

30

 

60

E/Z

5

Fizyczne podstawy obrazowania medycznego

45

 

 

45

E

4

Laboratorium fizyczne 2*)

 

 

75

75

Zo

6

Pracownia fizyczna specjalistyczna *)

 

 

45

45

Zo

2

Nowoczesne techniki w badaniach NMR

30     30 E 3

Razem semestr 1

180

75

150

405

 

30

I ROK - SEMESTR 2

Analiza i wizualizacja sygnałów

30

 

60

90

Z/Zo

6

Zastosowanie elektroniki w akwizycji danych *)

15

  30

45

Z/Zo

3

Pracownia zastosowań medycznych fizyki*)

   

60

60

Zo

8

Prawo atomowe i uregulowania pokrewne oraz systemy zarządzania jakością

30

15

 

45

E/Zo

4

Dozymetria techniczna i przemysłowa

15

 

 

15

E

1

Podstawy zastosowań statystyki w medycynie

 

  45

45

Zo 3

Wykład fakultatywny 1 *)

30 30

 

60

E/Zo

5

Razem semestr 2

120

45

195

360

 

30

             

Razem I rok

300

120

345

765

 

60

II rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

II ROK - SEMESTR 3

Zaawansowane metody numeryczne fizyki medycznej

30

  30

60

E/Z

3

Pracownia magisterska*)

 

 

60

60

Zo

6

Podstawy mikroprzedsiębiorczości

15

 

 

15

Zo

2

Wykład fakultatywny 2 *)

30

30

 

60

E/Z

5

Wykład fakultatywny 3 *)

15

 

 

15

E

2

Seminarium magisterskie*)

 

60

 

60

Zo

2

Przygotowanie pracy magisterskiej*)

          10

Razem semestr 3

90

90

90

270

 

30

II ROK - SEMESTR 4

Pracownia magisterska*)

 

 

60

60

Zo

6

Konwersatorium języka angielskiego

 

30  

30

Zo

2

Wykład monograficzny 1*)

30 15

 

45

E/Z

5

Wykład monograficzny 2*)

30

15

 

45

E/Z

5

Seminarium magisterskie*)

 

60

 

60

Zo

2

Przygotowanie pracy i egzamin magisterski

 

   

 

  10

Razem semestr 4

60

120

60

240

 

30

             

Razem II rok

150

210

150

510

 

60

*) przedmioty zawierające możliwości do wyboru

Program studiów magisterskich (2014)

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 24 maja 2018 roku, 11:35

STUDIA II STOPNIA (2-letnie dzienne)

Informatyka - 2014 - 2016

Na każdym roku student powinien uzyskać 60 punktów kredytowych ECTS
z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru).

I rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

I ROK - SEMESTR 1

Logika dla informatyków

30

  30

60

E/Zo

7

Zaawansowane języki programowania

30

 

30

60

E/Zo

6

Projekt zespołowy 2

15

 

45

60

Zo/Zo

7

Wykład do wyboru- moduł 1: Algorytmy i programowanie

30

 

30

60

E/Zo

6

Ochrona własności intelektualnej i prawo autorskie

5

 

 

5

Z

1

Jezyk angielski

 

30

 

30

Z

3

Razem semestr 1

110

30

135

275

 

30

I ROK - SEMESTR 2

Seminarium magisterskie

 

30

 

30

Z

3

Zaawansowane algorytmy

30

  30

60

E/Zo

6

Wykład do wyboru- moduł 1: Inteligencja obliczeniowa

30  

30

60

E/Zo

6

Wykład fakultatywny

30

 

30

60

E/Zo

6

Wykład fakultatywny

30

 

30

60

E/Zo

6

Język angielski

 

30  

30

E 3

Razem semestr 2

120

60

120

300

 

30

             

Razem I rok

230

90

255

575

 

60

II rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

II ROK - SEMESTR 3

Seminarium magisterskie

 

30  

30

Z

4

Obliczalność i złożoność

30

30

 

60

E/Zo

6

Wykład do wyboru- moduł 3: Matematyka dla informatyków

30

 

30

60

E/Zo

6

Wykład fakultatywny

30

 

30

60

E/Zo

6

Wykład fakultatywny

30

 

30

60

E/Zo

6

Podstawy mikroprzedsiębiorczości

15

15

 

30

Zo/Zo

2

Razem semestr 3

135

75

90

300

 

30

II ROK - SEMESTR 4

Seminarium magisterskie

 

30

 

30

Z

4

Wykład fakultatywny

30

  30

60

E/Zo

6

Egzamin magisterski

   

 

 

 

20

Razem semestr 4

30

30

30

90

 

30

             

Razem II rok

165

105

120

390

 

60

 

*) przedmioty zawierające możliwości do wyboru