fbpx nabór 2019/2020 | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

nabór 2019/2020

Matematyka teoretyczna: program studiów magisterskich (2019-2021)

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 5 lutego 2020 roku, 11:18

STUDIA II STOPNIA (2-letnie dzienne)

 Matematyka Teoretyczna - 2019 - 2021

Na każdym roku student powinien uzyskać 60 punktów kredytowych ECTS
z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru).

I rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

I ROK - SEMESTR 1

Seminarium magisterskie *)

 

30  

30

Z

5

Analiza matematyczna II

30

30

 

60

E/Zo

5

Procesy stochastyczne

30

30

 

60

E/Zo

5

Geometria różniczkowa

30

30

 

60

E/Zo

5

Przedmiot fakulatywny 1*)

30

30

 

60

E/Zo

5

Język angielski

 

30

 

30

Zo

2

Wykład wydziałowy- Fizyka

30     30 Zo 2

Ochrona własności intelektualnej i prawo autorskie

5     5 Z 1

Razem semestr 1

155

180

 

335

 

30

I ROK - SEMESTR 2

Seminarium magisterskie *)

  30   30 Z 5

Wstęp do równań różniczkowych stochastycznych

30

30

 

60

E/Zo

5

Analiza funkcjonalna I

30

30  

60

E/Zo

5

Moduł: metody obliczeniowe *)

30  

30

60

E/Zo

5

Topologia II

30

30

 

60

E/Zo

5

Przedmiot fakulatywny 2*)

30

30

 

60

E/Zo

5

Razem semestr 2

150

150

30

330

 

30

             

Razem I rok

305

330

30

665

 

60

II rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

II ROK - SEMESTR 3

Seminarium magisterskie *)

 

30  

30

Z

5

Analiza na rozmaitościach I

30

30

 

60

E/Zo

5

Przedmiot fakultatywny 3*)

30

30

 

60

E/Zo

5

Przedmiot fakultatywny 4*)

30

30

 

60

E/Zo

5

Przedmiot fakultatywny 5*)

30

30

 

60

E/Zo

5

Podstawy mikroprzedsiębiorczości

15

15

 

30

Zo/Zo

3

Praktyka zawodowa (40 h)

        Z 2

Razem semestr 3

135

165

 

300

 

30

II ROK - SEMESTR 4

Seminarium magisterskie *)

 

30

 

 

Zo

7

Przygotowanie pracy magisterskiej

 

   

 

 

10

Przedmiot fakultatywny 6*)

30 30

 

60

E/Zo

5

Przedmiot fakultatywny 7*)

30

30

 

60

E/Zo

5

Filozofia nauki

15     15 Z 2

Pracownia magisterska

    15 15 Z 1

Razem semestr 4

75

90

15

150

 

30

             

Razem II rok

210

255

15

450

 

60

*) przedmioty zawierające możliwości do wyboru (sylabusy  fakultetów równiez pod naborem 2016/2017)

Seminaria: Równania różniczkowe i całkowe, Teoria gier, Wycena instrumentów finansowych, Zastosowania teorii mnogości w funkcjach rzeczywistych i topologii

Fakultety:Funkcje rzeczywiste, Geometria różniczkowa, Teoria mnogości, Kombinatoryka, Równania różniczkowe cząstkowe, Teoria Galois, Teoria liczb

Moduł: Metody obliczeniowe: Metody numeryczne

 

 

ZałącznikWielkość
PDF icon syl_analiza_funkcjonalna_i_2019-1579514632847.pdf674.76 KB
PDF icon syl_analiza_matematyczna_ii_2019-1579514539344.pdf673.25 KB
PDF icon syl_analiza_na_rozmaitosciach_i_2020-1579514654875.pdf673.59 KB
PDF icon syl_geometria_rozniczkowa_2019-1579514573302.pdf672.73 KB
PDF icon syl_jezyk_angielski_2019-1579514607580.pdf598.35 KB
PDF icon syl_ochrona_wlasnosci_intelektualnej_i_prawo_autorskie_2019-1579514580258.pdf600.92 KB
PDF icon syl_praktyka_zawodowa_2020-1579514659697.pdf596.44 KB
PDF icon syl_procesy_stochastyczne_2019-1579514586635.pdf674.45 KB
PDF icon syl_topologia_ii_2019-1579514638337.pdf674.39 KB
PDF icon syl_wstep_do_rownan_rozniczkowych_stochastycznych_2019-1579514644160.pdf675.37 KB
PDF icon syl_wyklad_wydzialowy_-_fizyka_2019-1579514592977.pdf598.35 KB
PDF icon syl_analiza_funkcjonalna_ii_2019-1579514987823.pdf600.77 KB
PDF icon syl_analiza_instrumentow_finansowych_2019-1579514981493.pdf674.45 KB
PDF icon syl_funkcje_rzeczywiste_2019-1579514993680.pdf672.79 KB
PDF icon syl_metody_numeryczne_algebry_liniowej_2019-1579515000995.pdf674.72 KB
PDF icon syl_seminarium_magisterskie_elementarne_zwiazki_algebry_geometrii_i_topologii_2019-1579515033020.pdf673.61 KB
PDF icon syl_seminarium_magisterskie_falowanie_i_dyfuzja_2019-1579515039149.pdf673.55 KB
PDF icon syl_seminarium_magisterskie_geometria_algebraiczna_i_algorytmy_2019-1579515045099.pdf673.13 KB
PDF icon syl_seminarium_magisterskie_osobliwe_wlasnosci_funkcji_rzeczywistych_2019-1579515050810.pdf675.21 KB
PDF icon syl_teoria_mnogosci_2019-1579515008891.pdf674.54 KB
PDF icon syl_teoria_optymalizacji_i_2019-1579515014609.pdf672.71 KB
PDF icon syl_topologia_algebraiczna_i_2019-1579515020703.pdf602.74 KB
PDF icon syl_wybrane_elementy_biomatematyki_2019-1579515026335.pdf599.37 KB