fbpx FM nabór 2016/2017 | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

FM nabór 2016/2017

Program studiów magisterskich (2016)

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 24 maja 2018 roku, 10:55

STUDIA II STOPNIA (2-letnie dzienne)

Fizyka medyczna - 2016 - 2018

Na każdym roku student powinien uzyskać 60 punktów kredytowych ECTS
z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru).

I rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

I ROK - SEMESTR 1

Biostatystyka

30

  30

60

Z/Zo

4

Fizyczne podstawy detekcji promieniowania z elementami fizyki fazy skondensowaniem

45

45

 

90

E/Zo

6

Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych dla fizyki medycznej

30

30

 

60

E/Zo

5

Fizyczne podstawy obrazowania medycznego

45

 

 

45

E

4

Laboratorium fizyczne 2*)

 

 

75

75

Zo

6

Pracownia fizyczna specjalistyczna *)

 

 

45

45

Zo

2

Nowoczesne techniki w badaniach NMR

30     30 E 3

Razem semestr 1

180

75

150

405

 

30

I ROK - SEMESTR 2

Zaawansowane metody numeryczne fizyki medycznej

30

 

30

60

E/Zo

4

Zastosowanie elektroniki w akwizycji danych *)

15

  30

45

Z/Zo

3

Pracownia zastosowań medycznych fizyki*)

   

60

60

Zo

6

Prawo atomowe i uregulowania pokrewne oraz systemy zarządzania jakością

30

15

 

45

E/Zo

4

Dozymetria techniczna i przemysłowa

15

 

 

15

E

2

Podstawy zastosowań statystyki w medycynie

 

  45

45

Zo 4

Wykład fakultatywny 1 *)

30 30

 

60

E/Z

5

Wykład wydziałowy- matematyka *)

30     30 Zo 2

Razem semestr 2

150

45

165

390

 

30

             

Razem I rok

330

120

315

765

 

60

II rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

II ROK - SEMESTR 3

Analiza i wizualizacja sygnałów

30   30 60 Z/Zo 2

laboratorium elektrofizjologiczne

 

  30

30

Zo

2

Pracownia magisterska*)

 

 

30

30

Zo

5

Podstawy mikroprzedsiębiorczości

15

15

 

30

Zo/Zo

3

Wykład fakultatywny 3 *)

15

 

 

15

E

1

Wykład monograficzny 1*)

30 15   45 E/Z 5

Seminarium magisterskie*)

 

30

 

30

Zo

2

Przygotowanie pracy magisterskiej*)

          10

Razem semestr 3

90

105

120

315

 

30

II ROK - SEMESTR 4

Pracownia magisterska*)

 

 

30

30

Zo

5

Konwersatorium języka angielskiego

 

30  

30

Zo

2

Wykład fakultatywny 2*)

30 30

 

60

E/Z

5

Wykład monograficzny 2*)

30

15

 

45

E/Z

5

Seminarium magisterskie*)

 

30

 

30

Zo

2

Wychowanie Fizyczne

30     30 Z 1

Przygotowanie pracy i egzamin magisterski

 

   

 

  10

Razem semestr 4

90

105

30

225

 

30

             

Razem II rok

180

210

150

540

 

60

 

BLOK PEDAGOGICZNO- DYDAKTYCZNY

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

I ROK - SEMESTR 1

Psychologia

15

30  

45

E/Zo

3

Pedagogika

15

30

 

45

E/Zo

2

Razem semestr 1

30

60

 

90

 

5

I ROK - SEMESTR 2

Psychologia

 

30

 

30

Zo

2

Pedagogika

  30   30 Zo 1

Praktyka pedagogiczna

    30 30 Zo 1

Podstawy dydaktyki ogólnej

  30   30 Zo 2

Dydaktyka fizyki

30   15 45 Z/Zo 4

Razem semestr 2

30

90

45

165

 

10

 

II ROK - SEMESTR 3

Dydaktyka fizyki

30 30   60 E/Zo 4

Praktyka nauczania fizyki

    60 60 Zo 3

Razem semestr 3

30

30

60

120

 

7

II ROK - SEMESTR 4

Praktyka nauczania fizyki

    60 60 Zo 3

Razem semestr 4

 

 

60

60

 

3

 

*) przedmioty zawierające możliwości do wyboru