fbpx nabór 2019/2020 | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

nabór 2019/2020

Matematyka nauczycielska: program studiów licencjackich (obowiązuje od naboru 2019/2020)

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 5 lutego 2020 roku, 11:16

STUDIA I STOPNIA (3-letnie dzienne)

Matematyka Nauczycielska - od 2019

Na każdym roku student powinien uzyskać 60 punktów kredytowych ECTS
z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru).

(sylabusy dostępne też w programach dla poprzednich naborów)

I rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

I ROK - SEMESTR 1

Analiza matematyczna

60

60  

120

E/Zo

11

Algebra liniowa z geometrią 1

30

45

 

75

E/Zo

8

Język angielski (B2)

 

30

 

30

Z

2

Wstęp do matematyki

30

30

 

60

E/Zo

6

Matematyka elementarna

  30   30 Zo 2

Ochrona własności intelektualnej

15

 

 

15

Z

1

Razem semestr 1

165

195

0

360

 

30

I ROK - SEMESTR 2

Analiza matematyczna

60

60

 

120

E/Zo

11

Algebra liniowa z geometrią 2

30

30  

60

E/Zo

5

Język angielski (B2)

  30

 

30

Z

2

Modelowanie w matematyce szkolnej *)

30

30

 

60

E/Zo

5

Oprogramowanie matematyczne

    30 30 Zo 2

Podstawy programowania

15

 

45

60

E/Zo

5

Wychowanie fizyczne

 

30  

30

Z 0

Razem semestr 2

135

180

75

390

 

30

             

Razem I rok

300

375 75

750

 

60

II rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

II ROK - SEMESTR 3

Analiza matematyczna

60

60  

120

E/Zo

11

Język angielski (B2)

 

30

 

30

Z

2

Algebra 1

30 30   60 E/Zo 5

Wykład ogólnouczelniany (z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych)

30

 

 

30

Zo

2

Algorytmy i struktury danych

30

 

30

60

E/Zo

5

Przedmiot fakultatywny 1*)

30

30

 

60

E/Zo

5

Razem semestr 3

180

150

30

360

 

30

II ROK - SEMESTR 4

Topologia I *)

30

30

 

60

E/Zo

5

Praktyka nauczania matematyki 1 w szkole podstawowej

 

  60

60

Zo

4

Technologia informacyjna*)

 

 

30

30

Zo

2

Dydaktyka matematyki w szkole podstawowej

  60   60 Zo 5

Wstęp do teorii miary

30

30

 

60

E/Zo

6

Algebra 2

30

30

 

60

E/Zo

6

Język angielski (B2)

  30   30 Z/ECP 2

Wychowanie fizyczne

  30   30 Z 0

Razem semestr 4

90

210

30

330

 

30

             

Razem II rok

270

360

120

750

 

60

III rok

 

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

III ROK - SEMESTR 5

Rachunek prawdopodobieństwa

45

45  

90

E/Zo

7

Seminarium licencjackie

 

30

 

30

Z

3

Praktyka nauczania matematyki 2 w szkole podstawowej (30 godzin)

        Zo 2

Dydaktyka matematyki w szkole podstawowej

30     30 E 3

Równania różniczkowe

30

30

 

60

E/Zo

5

Przedmiot fakultatywny 2*)

30

30

 

60

E/Zo

5

Programy edukacyjne

30

 

30

60

E/Zo

5

Razem semestr 5

165

135

30

330

 

30

III ROK - SEMESTR 6

Przygotowanie do egzaminu licencjackiego

 

 

 

 

 

5

Statystyka i probabilistyka dla nauczycieli *)

30

30  

60

E/Zo

5

Przedmiot fakultatywny 3*)

30 30

 

60

E/Zo

5

Przedmiot fakultatywny 4*)

30

30

 

60

E/Zo

5

Bazy danych

30

 

30

60

E/Zo

5

Seminarium licencjackie

 

30  

30

Zo 3

ABC mikroprzedsiębiorczości

15     15 Zo 2

Razem semestr 6

135

120

30

285

 

30

             

Razem III rok

300

255

60

615

 

60

*) przedmiot do wyboru związany ze specjalnością (sylabusy dostępne w tokach dla poprzednich naborów)

Fakultety: Elementy teorii gier, Funkcje analityczne I, Funkcje rzeczywiste, Geometria różniczkowa, Matematyka finansowa, Teoria mnogości, Analiza numeryczna, Kombinatoryka, Rachunek prawdopodobieństwa II, Równania różniczkowe cząstkowe, Teoria Galois, Teoria liczb,

 

ZałącznikWielkość
PDF icon syl_algebra_1_2020-1579524539652.pdf675.75 KB
PDF icon syl_algebra_2_2020-1579524562311.pdf675.59 KB
PDF icon syl_algebra_liniowa_z_geometria_1_2019-1579524417828.pdf675.13 KB
PDF icon syl_algebra_liniowa_z_geometria_2_2019-1579524461096.pdf674.78 KB
PDF icon syl_algebra_liniowa_z_geometria_2_2019-1579524508827.pdf674.78 KB
PDF icon syl_algorytmy_i_struktury_danych_2020-1579524544425.pdf674.38 KB
PDF icon syl_analiza_matematyczna_1_2019-1579524424397.pdf749.27 KB
PDF icon syl_analiza_matematyczna_2_2019-1579524513977.pdf748.85 KB
PDF icon syl_analiza_matematyczna_3_2020-1579524550192.pdf749.29 KB
PDF icon syl_bazy_danych_2021-1579524633290.pdf675.11 KB
PDF icon syl_dydaktyka_matematyki_w_szkole_podstawowej_2020-1579524567796.pdf674.33 KB
PDF icon syl_dydaktyka_matematyki_w_szkole_podstawowej_2020-1579524605669.pdf674.33 KB
PDF icon syl_jezyk_angielski_2019-1579524448610.pdf602.84 KB
PDF icon syl_matematyka_elementarna_2019-1579524429886.pdf672.71 KB
PDF icon syl_modelowanie_w_matematyce_szkolnej_2019-1579524519359.pdf673.23 KB
PDF icon syl_ochrona_wlasnosci_intelektualnej_2019-1579524435117.pdf601.24 KB
PDF icon syl_oprogramowanie_matematyczne_2019-1579524524889.pdf597.13 KB
PDF icon syl_podstawy_programowania_2019-1579524531221.pdf675.54 KB
PDF icon syl_praktyka_nauczania_matematyki_1_w_szkole_podstawowej_2020-1579524574031.pdf672.78 KB
PDF icon syl_praktyka_nauczania_matematyki_2_-_ii_etap_edukacyjny_2020-1579524555417.pdf598.9 KB
PDF icon syl_praktyka_nauczania_matematyki_2_w_szkole_podstawowej_2021-1579524611124.pdf599.23 KB
PDF icon syl_programy_edukacyjne_2021-1579524616385.pdf668.06 KB
PDF icon syl_rachunek_prawdopodobienstwa_2021-1579524622500.pdf671.39 KB
PDF icon syl_rownania_rozniczkowe_2021-1579524628316.pdf672.67 KB
PDF icon syl_statystyka_i_probabilistyka_dla_nauczycieli_2021-1579524639009.pdf676.17 KB
PDF icon syl_technologia_informacyjna_2020-1579524579567.pdf600.9 KB
PDF icon syl_technologia_informacyjna_2020-1579524586828.pdf600.9 KB
PDF icon syl_topologia_i_2020-1579524592527.pdf673.52 KB
PDF icon syl_wstep_do_matematyki_2019-1579524440631.pdf675.16 KB
PDF icon syl_wstep_do_teorii_miary_2020-1579524597504.pdf599.07 KB